Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Zmeny v platení daní od 01.01.2012

Daňový systém sa od 01.01.2012 výrazne zmenil. Jednou z dôležitých zmien je aj zmena v číslach účtov Štátnej pokladnice, na ktoré sa uhrádzajú dane. Začal platiť nový systém platieb pre daňový úrad.

Každý, kto mal v čase generovania nových účtov pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), dostal poštou unikátne číslo účtu (tzv základné číslo účtu) v tvare: xxxxxx-yyyyyyyyyy/8180.

xxxxxx – je predčíslie, ktoré sa bude meniť v závislosti podľa druhu platby.
yyyyyyyyyy – je samotné základné číslo účtu.
8180 – je kód banky patriaci štátnej pokladnici.

Mení sa aj systém variabilných symbolov (VS). Od 01.01.2012 sú v tvare –xxxx-xx-xxxx. Kde prvé 4 číslice predstavujú druh platby, ďalšie 2 obdobie (napr. mesiac, štvrťrok,…) a posledné 4 príslušný rok ktorého sa zdaňovacie obdobie týka.

Tu sú príklady najčastejšie sa vyskytujúcich možnosti:

DPH
Číslo účtu – 500240-yyyyyyyyyy/8180
Spôsob tvorby variabilného symbolu (VS) – 1100+obdobie+rok

VS – kvartálny platca:
4. štvrťrok 2011 – 1100442011
1. štvrťrok 2012 – 1100412012
2. štvrťrok 2012 – 1100422012
3. štvrťrok 2012 – 1100432012
4. štvrťrok 2012 – 1100442012

VS – mesačný platca:
12/2011 – 1100122011
01/2012 – 1100012012
02/2012 – 1100022012

Daň z príjmu FO
Číslo účtu – 500208-yyyyyyyyyy/8180
Spôsob tvorby variabilného symbolu (VS) – 1700+99+rok

VS – daň z príjmu na základe podaného daňového priznania:
rok 2011 – 1700992011
rok 2012 – 1700992012

Preddavky na daň z príjmu FO
Číslo účtu – 500208-yyyyyyyyyy/8180
Spôsob tvorby variabilného symbolu (VS) – 1100+obdobie+rok

VS – kvartálne preddavky:
4. štvrťrok 2011 – 1100442011
1. štvrťrok 2012 – 1100412012
2. štvrťrok 2012 – 1100422012
3. štvrťrok 2012 – 1100432012
4. štvrťrok 2012 – 1100442012
VS – mesačné preddavky:
12/2011 – 1100122011
01/2012 – 1100012012
02/2012 – 1100022012

Daň z príjmu PO
Číslo účtu – 500224-yyyyyyyyyy/8180
Spôsob tvorby variabilného symbolu (VS) – 1700+99+rok

VS – daň z príjmu na základe podaného daňového priznania:
rok 2011 – 1700992011
rok 2012 – 1700992012

Preddavky na daň z príjmu PO
Číslo účtu – 500224-yyyyyyyyyy/8180
Spôsob tvorby variabilného symbolu (VS) – 1100+obdobie+rok

VS – kvartálne preddavky:
4. štvrťrok 2011 – 1100442011
1. štvrťrok 2012 – 1100412012
2. štvrťrok 2012 – 1100422012
3. štvrťrok 2012 – 1100432012
4. štvrťrok 2012 – 1100442012
VS – mesačné preddavky:
12/2011 – 1100122011
01/2012 – 1100012012
02/2012 – 1100022012

Preddavky na daň zo závislej činnosti (mzdy)
Číslo účtu – 500259-yyyyyyyyyy/8180
Spôsob tvorby variabilného symbolu (VS) – 1100+obdobie+rok

VS – mesačné preddavky:
12/2011 – 1100122011
01/2012 – 1100012012
02/2012 – 1100022012

Daň z motorových vozidiel
Číslo účtu – 500275-yyyyyyyyyy/8180
Spôsob tvorby variabilného symbolu (VS) – 1700+99+rok

VS:
rok 2011 – 1700992011
rok 2012 – 1700992011

Autor uvedeným článkom prezentuje svoj odborný názor. Zároveň však ponecháva na čitateľa, aby si utvoril svoj vlastný názor na nastolenú tému. Autor preto nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tým, že sa čitateľ riadil jeho odborným názorom.

Pridať komentár