Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

INVOICE by square: rýchlejšia evidencia faktúr

INVOICE by square: rýchlejšia evidencia faktúr

Už niekoľko dlhých rokov je v SuperFaktúre možné používať platobný QR kód “PAY by square”. Pokojne si však už môžete zapnúť už aj druhý kód – INVOICE by square. Na čo oba tieto kódy slúžia a aký je medzi nimi rozdiel, sa dozviete v ďalších riadkoch.

Čo je PAY by square

PAY by square je typ QR kódu, v ktorom sú uložené informácie pre šikovnú úhradu faktúry, na ktorej sa nachádza. Platiteľ faktúry dokáže pomocou PAY by square načítať do mobilnej aplikácie svojej banky údaje k platbe. Ide napríklad o číslo bankového účtu / IBAN, na ktoré je potrebné dodávateľovi zaplatiť, suma faktúry či identifikátory platby (VS, KS, ŠS), prípadne aj poznámka pre príjemcu.

PAY by square je super, ak chcete urobiť rýchlu úhradu faktúry. No nestačí, ak chcete dáta z faktúry dostať do účtovného softvéru – obsahuje na to málo informácií.

Čo je INVOICE by square

INVOICE by square je typ QR kódu, v ktorom sú uložené všeobecné fakturačné údaje s daňovou rekapituláciou. Ak sa nachádza na vystavenej faktúre, druhá strana (odberateľ) si pomocou neho dokáže načítať informácie o faktúre do svojho ekonomického systému (samozrejme, ak ten podporuje INVOICE by square). Dá sa tak vyhnúť manuálnemu prepisovaniu a nepresnostiam pri nahadzovaní dát do programov, ktoré naskenovanie tohto kódu podporujú. Načítať sa z neho dá napríklad číslo faktúry, fakturačná adresa, dátumy, sumy aj s rozpisom DPH.

INVOICE by square je podporovaný vedúcou profesijnou inštitúciou Slovenskej komory certfikovaných účtovníkov ako inovatívne riešenie v oblasti automatizácie spracovania fakturačných údajov.

Ako zapnúť INVOICE by square v SuperFaktúre

Po prihlásení do vášho účtu v SuperFaktúre kliknite vpravo hore na Nastavenia, ďalej na Aplikácia a kartu Základné nastavenia. Tu si zapnite checkbox “Zobrazovať INVOICE by square na faktúrach” a nezabudnite nastavenie uložiť.


Zapnutie invoice by square v nastaveniach

INVOICE by square a evidencia nákladov

Obdržali ste od vášho dodávateľa prijatú faktúru s kódom INVOICE by square? Používatelia SuperFaktúry s vyššími balíkmi si môžu PDF prijatej faktúry, na ktorej je INVOICE by square nahrať ako náklad do SuperFaktúry. Tá vyťaží dáta z kódu a predvyplní ich pri evidencii nákladu. Evidencia nákladovej faktúry je tak hneď rýchlejšia a presnejšia. Dokonca je ich tak možné nahrať naraz aj viac.


nahratie suborov naklady v SuperFakture

Fun facts na záver

  • V roku 2013 vyvíjalo viacero bánk svoj vlastný QR štandard. To by, samozrejme, nedávalo veľmi zmysel, lebo na faktúrach by ste museli mať viacero QR platobných kódov (pre každú banku jeden). Našťastie to dopadlo tak, že Slovenská banková asociácia nakoniec schválila kód PAY by square za národný štandard.
  • Už v septembri 2012 (ešte pred oficiálnym schválením) bola SuperFaktúra prvou spoločnosťou, ktorá implementovala kód PAY by square na svoje faktúry. Môžeme sa teda “nenápadne” pochváliť, že sme boli jedným z tých, vďaka ktorým sa potom podarilo kódy by square presadiť.

Pridať komentár