Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Fakturácia

Cenové ponuky, objednávky, zálohové faktúry, dodacie listy, ... Fakturujte bez nutnosti inštalácie odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Profi faktúry

Prvú faktúru vystavíte do dvoch minút od bezplatnej registrácie. A vyzerať bude skutočne parádne!

Viac o online faktúracii

Najvýhodnejšie online platby

Dajte možnosť svojim klientom zaplatiť za vaše služby alebo tovar jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Uhradiť" na vašej faktúre. Svoje peniaze tak dostanete oveľa skôr.

Najnižšie poplatky pre našich používateľov

Cudzie meny a jazyky

Všetky svoje doklady máte v SuperFaktúre k dispozícii až v 14 jazykoch. A podporujeme 155 rôznych mien.

Zľavy

Stačí, keď sa rozhodnete akou veľkou zľavou - za položku, alebo aj na celú faktúru - vašich klientov potešíte. SuperFaktúra všetky čísla jednoducho a automaticky prepočíta.

S DPH aj bez

Fakturácia s DPH aj bez DPH je jednoduchá a dodržuje platnú legislatívu. Nezabudli sme ani na "čiastočných" platiteľov a osoby registrované podľa príslušných predpisov.

Pravidelné faktúry

Máte klientov, ktorým fakturujete pravidelne rovnakú sumu? Nastavte si pravidelnú fakturáciu a SuperFaktúra automaticky a v správnom čase vytvorí faktúru a odošle ju klientovi - a to buď emailom, alebo poštou.

Kompletný obchodný proces

Od cenovej ponuky cez objednávku, zálohovú faktúru, daňový doklad k prijatej platbe, dodací list až po vyúčtovaciu faktúru. Z akéhokoľvek dokladu vystavíte ďalší pomocou dvoch kliknutí.

Úhrady

Vďaka evidencii úhrad si udržíte poriadok vo vašich faktúrach. A rovnako pohodlne si môžete pridávať úhrady aj k vašim nákladom.

Automatické párovanie

Prišli vám peniaze? Žiadne ručné pridávanie úhrad k vystaveným dokladom! SuperFaktúra automaticky označí doklad ako uhradený.

Najrýchlejšie uhradené faktúry

Vďaka tlačidlu "Uhradiť", zobrazenom priamo na faktúre, dostanete svoje peniaze v priemere už za 6 dní (úhrada prevodom trvá bežne 22 dní). Online platby s bezkonkurenčnými podmienkami.

Mobilné platby

Zrýchlite úhrady za váš tovar alebo služby na maximum. Klientovi stačí, ak telefónom vyfotí QR kód na vašej faktúre a bez vypisovania potrebných údajov zrealizuje platbu.

SMS upomienky

Neprišli vám peniaze? Pošlite klientovi SMS upomienku priamo zo SuperFaktúry. Na rozdiel od emailu si ju prečíta až 98% ľudí a to krátko po odoslaní.

Viac o SMS upomienkach

Automatické upomienky

Pokiaľ máte klientov veľa, nastavte si zasielanie automatických pripomenutí pred splatnosťou, po splatnosti, či poďakovanie za platbu. A to ako SMS alebo cez email.

Náklady a výdavky

Evidujte svoje náklady bez zbytočných nervov.

Evidencia nákladov

Nikto nemá rád evidenciu nákladov. Dopálilo nám to... Vážne! So SuperFaktúrou je to však úplne bezbolestné.

Pravidelné náklady

Máte náklady, ktoré sa každý mesiac (rok) opakujú? Poistenie, odvody, nájom, lízing? Nastavte si na ne opakovanie a budú sa evidovať automaticky.

Kategórie

Vaše náklady si vďaka kategóriám zaradíte presne tam, kam patria. Vďaka tomu si potom jednoducho môžete zistiť vaše výdavky na auto za minulý rok, alebo koľko ste za celú dobu podnikania zaplatili za kancelárske potreby.

Pripojte si doklad

Ku každému nákladu si môžete priradiť scan, foto, alebo PDF dokladu, na základe ktorého náklad vznikol. Zostane vám takto uložený, vždy dostupný a časom sa nepokrčí, ani nevybledne.

Hromadné úhrady nákladov

Vyexportujte si všetky neuhradené náklady zo SuperFaktúry a jednoducho ich preneste do vášho internetbankingu. Žiadne ručné prepisovanie súm, čísiel účtov, variabilných symbolov...

Ktoré banky podporujeme?

Šikovné nástroje

Čas sú peniaze. A preto SuperFaktúra prináša množstvo nástrojov, ktoré výrazne ušetria čas aj peniaze.

Export agendy

Vyexportujte vaše faktúry a náklady do Excelu, alebo priamo do účtovných programov ako je Omega, Money, Pohoda, MRP, PROLUC, alebo do univerzálneho formátu ISDOC.

Export pre kuriéra

Umožňuje rýchly export údajov zo SuperFaktúry do systémov viac ako 12 kuriérskych služieb.

Podporované kuriérske služby

API

Pomocou API môžete prepojiť SuperFaktúru s vašim eshopom alebo iným systémom a tak automaticky vystavovať faktúry.

Ktoré systémy podporujeme?

Kniha jázd

Evidujte si jazdy ku svojim klientom, alebo nechajte SuperFaktúru, aby vám ich sama vygenerovala. A to buď "náhodne", alebo podľa vystavených dokladov.

Viac o knihe jázd

Sklad / Cenník

Vytvorte si cenník vašich služieb alebo tovaru. Vystavovanie faktúr bude potom hračka. A vďaka sledovaniu stavu zásob budete tiež vedieť, čo je potrebné objednať.

Pokladnica

Pre lepší prehľad si môžete evidovať vaše hotovostné príjmy a náklady, či evidovať viacero rôznych pokladníc - dokonca aj v cudzej mene.

Najčastejšie otázky

Čo sa stane s mojimi dátami, ak jedného dňa prestanem platiť za SuperFaktúru?
Dáta zostanú vaše, rovnako tak aj prístup do účtu. Napriek neaktívnemu predplatnému vaše faktúry ostanú nahrané vo vašom účte. Nebude však možné vystavovať nové doklady, ani editovať staré. Do svojho účtu však budete mať naďalej prístup a taktiež môžete využívať exporty vašich dát/dokladov.
Ako dostanem svoje faktúry k účtovníčke?
SuperFaktúra sa snaží čo najviac uľahčiť prácu nielen podnikateľom, ale zároveň aj ich účtovníkom. Svoje dáta si môžete jednoducho vyexportovať priamo vo vhodnom formáte pre účtovný software, ktorý používate. Taktiež máte možnosť vytvoriť vašej účtovníčke prístup do vášho konta a viac sa o účtovníctvo nemusíte starať. Vaša účtovníčka sa môže kedykoľvek prihlásiť a stiahnuť si potrebné dáta.
Musím po registrácii začať ihneď platiť?
Nie, nemusíte. Hneď po registrácii od nás získate bez akéhokoľvek záväzku 30 dní na vyskúšanie SuperFaktúry zadarmo. Behom tohto obdobia máte čas na to, si všetky funkcie vyskúšať a rozhodnúť sa pre nákup.