Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kedy sa prihlásiť/odhlásiť do Sociálnej poisťovne (SZČO)

Kedy sa prihlásiť/odhlásiť do Sociálnej poisťovne (SZČO)

Každý rok v júli niektorým živnostníkom (resp. SZČO) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká, iným zaniká, a tí, ktorí v platení pokračujú, si musia výšku odvodov nanovo prepočítať. Prihlásiť či odhlásiť z povinného poistenia sa však už niekoľko rokov nemusí SZČO sám, vykoná to za neho Sociálna poisťovňa na základe výsledkov a čísiel uvedenom v jeho daňovom priznaní k dani z príjmov vždy za predchádzajúci kalendárny rok. Registráciu sama oznámi listom, pričom podnikateľovi pripomenie aj výšku mesačných odvodov.

Kedy teda povinné poistenie v Sociálnej poisťovni vzniká?

V prípade, ak príjem z podnikania resp. inej samostatnej zárobkovej činnost prekročí v relevantnom roku hranicu pre povinné platenie odvodov. Za rok 2019 ide o číslo 6 552 EUR, nejde však o absolútnu sumu – za každý posudzovaný rok je hranicou 12-násobok priemernej mzdy spred 2 rokov, v ktorom sa odvody platiť potenciálne začínajú.

A kedy teda?

  • ak SZČO podá daňové priznanie k dani z príjmov v štandardnej marcovej lehote – tj do 31. marca po skončení roka – povinné poistenie mu vzniká od najbližšieho 1. júla. Napríklad v prípade príjmu zo živnosti za rok 2019 v sume 10 000 EUR vzniká povinné poistenie a registrácia v Sociálnej poisťovni od 1. júla 2020. Prvý mesačný odvod je potrebné zaplatiť spätne za júl 2020 do 8. augusta 2020 (ide o základný princíp, pričom nezohľadňujeme dočasné mimoriadne pravidlá platné v mimoriadnej situácii roku 2020).
  • ak SZČO podá daňové priznanie k dani z príjmov v predĺženej lehote – tj do 3o. júna či 30. septembra po skončení roka – povinné poistenie mu vzniká od najbližšieho 1. októbra. Napríklad v prípade príjmu zo živnosti za rok 2019 v sume 20 000 EUR vzniká povinné poistenie a registrácia v Sociálnej poisťovni od 1. októbra 2020. Prvý mesačný odvod je potrebné zaplatiť spätne za október 2020 do 8. novembra 2020.

A kedy povinné poistenie v Sociálnej poisťovni zaniká?

Živnostníkom a iným SZČO poistenie zaniká po skončení roka, v ktorom ich príjem z podnikania resp. inej samostatnej zárobkovej činnosti bol nižší ako už spomenutá hranica:

  • ak SZČO podá daňové priznanie k dani z príjmov v štandardnej marcovej lehote – tj do 31. marca po skončení roka – povinné poistenie mu zaniká od najbližšieho 1. júla. Napríklad v prípade príjmu zo živnosti za rok 2019 v sume 5 000 EUR zaniká už existujúce povinné poistenie a registrácia v Sociálnej poisťovni k 30. júnu 2020. Posledný mesačný odvod platí SZČO za jún 2020 do 8. júla 2020 (opäť ide o pravidlo platné v bežných rokoch, okrem mimoriadnej situácie roka 2020 ohľadom COVID-19).
  • ak SZČO podá daňové priznanie k dani z príjmov v predĺženej lehote – tj do 30. júna či 30. septembra po skončení roka – povinné poistenie mu zaniká od najbližšieho 30. septembra. Napríklad v prípade príjmu zo živnosti za rok 2019 v sume 4 000 EUR zaniká povinné poistenie a registrácia v Sociálnej poisťovni 30. septembra 2020. Posledný mesačný odvod sa platí za september 2020 do 8. októbra 2020.

Ukončenie živnosti či inej činnosti: pozor, odvody nemusia zaniknúť automaticky

Inou častou a rovnako dôležitou situáciou je ukončenie činnosti podnikateľa fyzickej osoby. Pri niektorých činnostiach Sociálna poisťovňa nesleduje ani nezistí ukončenie biznisu danej SZČO. Teda v podstate čaká na platby odvodov, ako keby sa nič nezmenilo. Podnikateľ, ktorý sa o informačné povinnosti nestará, sa môže o pár mesiacov či rokov dozvedieť o nemilo vysokom dlhu voči Sociálnej poisťovni.

Ako teda postupovať v prípade ukončenia činnosti?

  • živnostníci, ktorí zrušili živnostenské oprávnenie, túto skutočnosť Sociálnej poisťovni neoznamujú, no no vlastnom záujme predsa len odporúčame overiť si, či ňou „sociálka“ naozaj disponuje
  • iné SZČO, ktoré podnikajú na základe iného oprávnenia (lekári, notári, advokáti a pod.) ukončenie svojej činnosti rovnako neoznamujú. Sociálna poisťovňa však odporúča ukončiť oprávnenie (resp. skontrolovať ukončenie) v danej komore či inštitúcii – práve z dôvodu, aby pri neukončení činnosti podnikateľom zbytočne „nepočítala“ dlhy na odvodoch. A my zas odporúčame overiť si, či „sociálka“ informáciou o ukončení činnosti disponuje.
  • iné SZČO, ktoré svoju činnosť vykonávajú bez oprávnenia – napr. autori a výkonní umelci – oznamujú ukončenie činnosti čestným vyhlásením. Toto čestné vyhlásenie je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni a ideálne hneď. Ukončiť činnosť na účely platenia (presnejšie neplatenia) odvodov nie je totiž možné spätne.

Pozor teda v praxi aj na situácie, kedy napr. jedna fyzická osoba vykonáva činnosť aj ako živnostník a rovnako ako autor. V prípade, ak sa napr. rozhodne ukončiť všetky svoje aktivity a napríklad sa zamestnať, je povinný nielen zrušiť či pozastaviť živnosť, ale Sociálnej poisťovni oznámiť aj ukončenie autorskej činnosti. V opačnom prípade mu totiž na účely platenia sociálnych odvodov môže jeho činnosť de facto pokračovať a dlhy na odvodoch narastať, ako keby ako autor fungoval naďalej.

Rovnako pozor aj na pozastavenie živnosti resp. prerušenie činnosti, podľa iného oprávnenia resp. bez oprávnenia (spomenutí autori a umelci) – prerušenie (počas ktorého sa neplatia odvody) Sociálna poisťovňa sama nezistí. Každé pozastavenie/prerušenie je SZČO povinná oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom „Registračného listu fyzickej osoby“ a to do 30 dní od prerušenia. Vo vlastnom záujme.

 

7 komentárov

Dobry deň. Poprosim vas moj muž je evidovany na urade prace aj na socialnej poisťovni ako nezamestnany. Našiel si pracu. Ako ho odhlasim aj z uradu prace aj zo socialnej a do kolkych dni. Ďakujem
Dobrý deň, zamestnávateľ musí prihlásiť nového zamestnanca (Vášho manžela) do Sociálnej poisťovne ešte pred jeho nástupom do práce (pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu). ÚPSVR Vášho manžela vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom vzniku pracovného pomeru a ÚPSVR bude od neho vyžadovať aj podloženie pracovnou zmluvou. Pre bližšie informácie ohľadom termínov a formy oznámenia sa odporúčam informovať priamo na ÚPSVR, pod ktorý spadá.
Ako a v akom termíne sa bude v roku 2020 posudzovať vznik a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO, s ohľadom na posun podania daňového priznania?
Dobrý deň, nuž, vyzerá to tak, že zatiaľ odpoveď nie je úplne jasná, keďže riadny termín na podanie DP je posunutý na "koniec mesiaca po skončení pandémie". Bližšie túto tému s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s korona vírusom rozoberá autor článku na svojom blogu: https://ludskourecou.sk/2020/04/lex-korona-terminy-pre-danove-priznania-dph-odvody-preddavky-v-r-2020-ako-je-to-vlastne/
som zivnostnik a chcem sa odhlasit od socialnej poistovne poraddte
Ak už nie ste povinný platiť odvody (napr. preto, že Vám klesol príjem pod hranicu na platenie), Sociálna poisťovňa Vás odhlási sama.
ten formulár registračný list FO sa nedá poriadne vyplniť, lebo návod na vyplnenie je úplne od veci a nekorešponduje s registračným listom . Ani divá sviňa sa v tom nevyzná. Je o zámer , alebo to robili úplní laici, čo sa tomu nerozumejú !!!!!

Pridať komentár