Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Novinka v SuperFaktúre: objednávka ako záväzná zmluva s klientom

Používame ju pri nákupe v e-shope či v kamennom obchode, a to nielen písomne, e-mailovo, telefonicky, elektronicky, ale aj ústne. Bez objednávky často nebýva obchod. Existuje niekoľko dôvodov, prečo objednávky používať a ako vám v tomto vie pomôcť SuperFaktúra.

Objednávky bývajú v obchodnej praxi užitočným nástrojom s viacerými výhodami. Okrem iného:

  • pre odberateľa znamená potvrdená objednávka písomný záväzok dodávateľa, že svoj tovar či službu dodá v dohodnutom rozsahu, čase, množstve aj cene
  • pre dodávateľa je objednávka dokladom o tom, že klient vyjadril vôľu tovar či službu prevziať, kúpiť a v budúcnosti od jeho prevzatia či dokonca zaplatenia nemôže odstúpiť
  • pre dodávateľa je jedným z podkladov, na základe ktorého je možné vystaviť faktúru. V prípade jej nezaplatenia zo strany klienta – čo je v slovenských podmienkach pomerne bežným javom – môže byť jedným z dokumentov, na základe ktorého je možné vymáhať dlh. Bez existencie konkrétneho „papiera“ (objednávky, zmluvy, faktúry, listovej či emailovej korešpondencie) to pôjde ťažšie alebo vôbec.

Objednávka je obchodným dokumentom podľa Obchodného zákonníka a ako taký by mal obsahovať základné iniciály dodávateľa, príp. aj odberateľa – názov firmy resp. meno a priezvisko, sídlo resp. trvalý pobyt, právnu formu, IČO a register, v ktorom je firma zapísaná. Teda rovnaké údaje ako napríklad vystavená faktúra.

Objednávku prioritne prejavuje či vystavuje odberateľ. Ak však chcete vášho klienta od papierovania odbremeniť, môžete väčšinu krokov vykonať za neho. SuperFaktúra totiž pred pár dňami pridala svojím používateľom možnosť vystavovať a sledovať objednávky ako samostatnú funkciu v samostatnom číselnom rade. A nielen to – celý proces komunikácie so zákazníkom je možné zmanažovať prostredníctvom niekoľkých kliknutí:

  • v SuperFaktúre vystavíte cenovú ponuku a pošlete ju klientovi
  • klient ju môže schváliť aj zamietnuť. Zamietnutú ponuku môžete opraviť a ak ju klient definitívne schváli:
  • z cenovej ponuky vytvoríte – niekoľkými kliknutiami – objednávku a zašlete ju na potvrdenie klientovi. Túto môže opäť schváliť, príp. vrátiť na doplnenie. Ak klient objednávku akceptuje, môžete začať pracovať na dodávke. Objednávky v SuperFaktúre majú 3 možné stavy: Čaká na schválenie, Schválená, Zamietnutá.
  • ak potrebujete od svojho klienta platbu vopred, vystavíte zálohovú faktúru – opäť iba niekoľkými kliknutiami.
  • po jej úhrade a samotnom dodaní tovaru či služby vystavíte zo zálohovej faktúru – áno, kliknutím – ostrú faktúru.

Proces nemusí samozrejme prebehnúť vo všetkých uvedených krokoch. Ak nepotrebujete vystaviť zálohovú faktúru, od objednávky prejdete rovno k ostrej faktúre. Ak nezasielate cenovú ponuku, môžete začať od objednávky.

Príklad

Martin poslal 30.10.2013 svojej odberateľke Zuzane túto cenovú ponuku:

Cenová ponuka
Vystavenie cenovej ponuky

Zuzana ju akceptovala, Martin teda o deň neskôr zo schválenej cenovej ponuky vytvoril objednávku a zaslal ju na potvrdenie Zuzane:

Vystavenie Objednávky
Vystavenia objednávky z cenovej ponuky

Zuzana objednávku potvrdila. Martin si však od Zuzany vyžiadal úhradu vopred – zálohovou faktúrou, ktorú vytvoril z objednávky:

Vystavenie Zálohovej faktúry
Vytvorenie zálohovej faktúry z objednávky

Zuzana preddavok uhradila 5.11.2013. Dňa 14.11.2013 bola konzultácia definitívne dodaná. Martin teda vystavil definitívnu ostrú faktúru:

Ostrá faktúra
Priradenie platby k zálohovej faktúre a vystavenia faktúry

 

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

3 komentáre

Ja by som privítal aj klasickú objednávku , aby som to nemusel prepisovať v cenovej ponuke. Bolo by to pohodlnejšie a dalo by sa to načítať do faktúry alebo skladu s nejakou prirážkou.
Hmmm, asi úplne presne nerozumiem. Popíšete mi prosím, ako presne si to predstavujete? Ako by to malo fungovať?
Potrebujem objednať materiál od dodávateľa. Vypíšem Dodavateľa , predmet , fakturačné podmienky a platobné a jednotlivé položky , ktoré chcem objednať. A pošlem mu to emailom ako objednávku. Potom ak by to šlo by som tie položky z objednávky natiahol buď na sklad alebo do faktúry koncovému zákazníkovi , kde by som si samozrejme upravil cenu.

Pridať komentár