Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SZČO a ich odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2022

SZČO a ich odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2022

Júl je pre živnostníkov a iné SZČO zlomovým mesiacom – vo vzťahu k Sociálnej poisťovni. Na základe ich podaného daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci rok 2021 niektorí odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022 platiť začnú, iní prestanú a niektorým sa mení ich výška.

Odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2022 platiť začína:

SZČO, ktorá odvody doteraz neplatila a v roku 2021 dosiahla príjmy vyššie ako 6 798 EUR (t. j. 6 798,01 EUR a viac).

Odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2022 platiť prestáva:

SZČO, ktorá odvody doteraz platila a v roku 2021 dosiahla príjmy nižšie alebo rovné ako 6 798 EUR

V platení odvodov do Sociálnej poisťovne od júla 2022 pokračuje:

SZČO, ktorá odvody už platí a v roku 2021 dosiahla príjmy vyššie ako 6 798 eur. Avšak pravdepodobne v novej sume.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa vôbec netýkajú:

SZČO, ktorá odvody doteraz neplatila a v roku 2021 dosiahla príjmy nižšie alebo rovné ako 6 798 EUR. V závislosti od výšky príjmov však takéhoto podnikateľa postihne táto povinnosť možno o rok – v júli 2023.

Niektorí v júli, iní v októbri

Júl je zlomovým mesiacom iba pre tých podnikateľov, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v riadnom termíne – t. j. v marci 2022. Tí ostatní, ktorí si podanie daňového priznania odložili na jún 2022, menia svoje odvody až od októbra 2022.

Živnostníci, SZČO…koho sa to týka?

Pod pojmom “SZČO” sa myslí nielen živnostník, ale aj autor či umelec s aktívnymi príjmami (príjmy za vytvorenie diela a umeleckého výkonu) či napr. advokát, notár, sprostredkovateľ či iná fyzická osoba podnikajúca na základe zápisu do iného registra či na základe iného oprávnenia.

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatia autori s pasívnymi príjmami (príjmy za použitie diela) a prenajímatelia nehnuteľností.

Ktoré príjmy odvodom do Sociálnej poisťovne podliehajú?

Pod pojmom “príjmy” sa myslia hrubé príjmy SZČO – teda nie zisk, ani základ dane. Na výdavky sa teda ohľad neberie.

Ktoré príjmy sa do sumy 6 798 EUR zahŕňajú:

  • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • vrátane príjmov umelcov či autorov za podanie umeleckého výkonu či vytvorenie diela (aktívne príjmy)

Ktoré príjmy sa do sumy 6 798 EUR nepočítajú:

  • príjmy z prenájmu nehnuteľností
  • pasívne príjmy umelcov (príjmy z licenčných zmlúv resp. tantiémy)
  • príjmy zo zamestnania
  • ostatné príjmy (príležitostné príjmy, príjmy na základe zmluvy o dielo s nepodnikateľom, príjmy z predaja bytu či kryptomien a pod.).

Viac o rozdiele medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami

Čo musí SZČO urobiť?

Takmer nič, iba zaplatiť prípadné sumy. Odvody za júl 2022 sa platia spätne t. j. lehota na úhradu júlových odvodov uplynie 08.08.2022. Každému, komu sa čokoľvek v platení odvodov mení – teda od júla 2022 začína, končí, prípadne sa mu mení výška odvodov – zasiela Sociálna poisťovňa v priebehu júla (resp. časti SZČO neskôr) list s priateľským pripomenutím a pomerne podrobnými informáciami. List obsahuje aj sumu odvodov – tú si však podnikateľ môže prepočítať podľa základu dane z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (napr. aj s použitím kalkulačky na webe Sociálnej poisťovne).

Akékoľvek odvody však podnikateľovi vychádzajú, mesačná platba musí zodpovedať aspoň zákonnému minimu pre rok 2022. A to sume 187,78 EUR – bez ohľadu na to, či je podnikateľ daný mesiac v pluse, v mínuse alebo na nule.

Pozor: SZČO, ktorí od júla/októbra 2022 platia Sociálnej poisťovni minimum, sa toto zákonné minimum zvyšuje opäť o niekoľko eur od januára 2023.

Koho sa odvody budú týkať o rok?

Rovnaká situácia sa zopakuje opäť v júli resp. v októbri 2023. Suma podnikateľských príjmov, podľa ktorej sa bude posudzovať začiatok či koniec platenia odvodov, je pre rok 2022 nastavená ako 7 266 EUR.

Pridať komentár