Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Podnikatelia a ich odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2018

Podnikatelia a ich odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2018

Júl je pre živnostníkov a iné SZČO zlomovým mesiacom – vo vzťahu k Sociálnej poisťovni. Na základe ich podaného daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci rok 2017 niektorí odvody do Sociálnej poisťovne platiť začnú, iní prestanú a niektorým sa mení ich výška.

Odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2018 platiť začína:

SZČO, ktorá odvody doteraz neplatila a v roku 2017 dosiahla príjmy vyššie ako 5 472 EUR.

Odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2018 platiť prestáva:

SZČO, ktorá odvody doteraz platila a v roku 2017 dosiahla príjmy nižšie alebo rovné ako 5 472 EUR.

V platení odvodov do Sociálnej poisťovne od júla 2018 pokračuje:

SZČO, ktorá odvody už platí a v roku 2018 dosiahla príjmy vyššie ako 5 472 EUR. Avšak pravdepodobne v novej sume.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa vôbec netýkajú:

SZČO, ktorá odvody doteraz neplatila a v roku 2017 dosiahla príjmy nižsie alebo rovné ako 5 472 EUR. V závislosti od výšky príjmov však takéhoto podnikateľa postihne táto povinnosť možno o rok – v júli 2018.

Niektorí v júli, iní v októbri

Júl je zlomovým mesiacom iba pre tých podnikateľov, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov v riadnom termíne – t.j. v marci 2018. Tí ostatní, ktorí si podanie daňového priznania odložili na jún, menia svoje odvody až od októbra 2018.

Živnostníci, SZČO…koho sa to týka?

Pod pojmom “SZČO” sa myslí nielen živnostník, ale aj autor či umelec s aktívnymi príjmami (príjmy za vytvorenie diela a umeleckého výkonu) či napr. advokát, notár, sprostredkovateľ či iná fyzická osoba podnikajúca na základe zápisu do iného registra či na základe iného oprávnenia.

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatia autori s pasívnymi príjmami (príjmy za použitie diela) a prenajímatelia nehnuteľností.

Ktoré príjmy odvodom do Sociálnej poisťovne podliehajú?

Pod pojmom “príjmy” sa myslia hrubé príjmy SZČO – teda nie zisk, ani základ dane. Na výdavky sa teda ohľad neberie.

Ktoré príjmy sa do sumy 5 472 EUR zahŕňajú:

  • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • vrátane príjmov umelcov či autorov za podanie umeleckého výkonu či vytvorenie diela (aktívne príjmy)

Ktoré príjmy sa do sumy 5 472 EUR nepočítajú:

  • príjmy z prenájmu nehnuteľností
  • pasívne príjmy umelcov (príjmy z licenčných zmlúv resp. tantiémy)
  • príjmy zo zamestnania
  • ostatné príjmy (príležitostné príjmy, príjmy na základe zmluvy o dielo s nepodnikateľom, príjmy z predaja bytu či kryptomien a pod.).

Viac o rozdiele medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami

Čo musí SZČO urobiť?

Takmer nič, iba zaplatiť prípadné sumy. Každému, komu sa čokoľvek v platení odvodov mení – teda od júla 2018 začína, končí, prípadne sa mu mení výška odvodov – zasiela Sociálna poisťovňa v priebehu júla (resp. časti SZČO neskôr) list s priateľským pripomenutím a pomerne podrobnými informáciami. List obsahuje aj sumu odvodov – tú si však podnikateľ môže prepočítať podľa základu dane z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 (napr. aj s použitím kalkulačky na webe Sociálnej poisťovne).

Akékoľvek odvody však podnikateľovi vychádzajú, mesačná platba musí zodpovedať aspoň zákonnému minimu pre rok 2018. A to sume 151,16 EUR – bez ohľadu na to, či je podnikateľ daný mesiac v pluse, v mínuse alebo na nule. Pozor: SZČO, ktorí od júla/októbra 2018 platia Sociálnej poisťovni minimum, sa toto zákonné minimum zvyšuje opäť o pár EUR od januára 2019.

Koho sa odvody budú týkať o rok?

Rovnaká situácia sa zopakuje opäť v júli resp. v októbri 2019. Suma podnikateľských príjmov, podľa ktorej sa bude posudzovať začiatok či koniec platenia odvodov, je však pre rok 2018 nastavená ako 5 724 EUR.

Pridať komentár