Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Automatické párovanie platieb

Automatické párovanie platieb patrí medzi jednu z najobľúbenejších funkcionalít v SuperFaktúre. Veríme, že je to hlavne vďaka tomu, koľko času ňou dokážete ušetriť. Teraz prichádza vo vylepšenej podobe s novými funkciami, ktoré vám chceme predstaviť. Poďme ale poporiadku.

Čo je automatické párovanie platieb?

Predstavte si na jednej strane vaše faktúry a na druhej strane pohyby na vašom bankovom účte. Ak ich chcete „spárovať“, náročnejšou cestou by ste museli každú jednu uhradenú faktúru označiť za zaplatenú manuálne. Alebo by ste do SuperFaktúry nahrali bankový výpis a spárovali ho s faktúrami.

A teraz si predstavte, že nemusíte použiť ani jednu z vyššie uvedených možností, ale že to ide aj automaticky vďaka automatickému párovaniu – banka začne zasielať notifikácie o vašich obratoch na účte priamo do SuperFaktúry, aby ich tá automaticky spárovala s faktúrami resp. s nákladmi a označila ich za uhradené.

Ako si nastavím automatické párovanie platieb?

Vo vašom konte v SuperFaktúre cez Nastavenia >> Aplikácia >> Automatické párovanie nájdete vygenerovaný špecifický email. Použite ho v internetbankingu pri nastavení emailových notifikácií o pohyboch na účte. Návody pre jednotlivé banky nájdete v našom článku Ako si nastavím email v internetbankingu?

Email pre nastavenie párovania

Kde nájdem pohyby zaslané z banky?

Funkcia automatického párovania platieb je dostupná vo všetkých balíkoch služieb, avšak k celému zoznamu pohybov na účte majú prístup len používatelia Štandardného a Prémiového balíku. V základnom balíku neuvidíte detailné podrobnosti o pohyboch na bankovom účte. V SuperFaktúre kliknite na Nástroje >> Platby. Tu budú zobrazované pohyby, ktoré prišli z banky. V skrátenej podobe sú zobrazené aj priamo v Prehľadoch.

Prehľad pohybov na bankovom účte

Ako to funguje?

SuperFaktúra sa snaží spárovať platby s faktúrami na základe zhody variabilného symbolu na faktúre a variabilného symbolu použitého pri platbe.

Pokiaľ platba VS neobsahuje (klient ho zabudol pri platbe uviesť), platbu môžete dopárovať k faktúre manuálne cez tlačidlo „Priradiť“. Nespárovaný pohyb (bez dokladu) je v ľavom rohu označený červeným pásikom. Nájdete tu aj vysvetlivku (žlté íčko), prečo sa pohyb nespároval so žiadnym dokladom.

Tlačidlo „Nepárovať“ využijete, ak platby, ktoré vám prišli, alebo prídu v budúcnosti z účtu „xyz“, chcete automaticky označovať za neevidované t. j. nechcete ich párovať s faktúrami. A naopak, ak vy platíte na účet „zyx“ a pohyby pre tento účet nechcete evidovať t. j. nechcete ich párovať s nákladmi. (Túto možnosť využijete napríklad ak ste živnostník a na podnikanie používate svoj bežný účet, cez ktorý prúdia aj súkromné platby.)

Ak vám prišla na účet hromadná platba, napríklad vám klient zaplatil dve faktúry v jednej platbe, takúto platbu môžete v SuperFaktúre manuálne spárovať aj s dvomi faktúrami.

Kto bude moje pohyby vidieť?

Prístup k pohybom na bankovom účte má prednastavený len majiteľ účtu a len on môže cez Nastavenia >> Profil >> Používatelia povoliť prístup aj ostatným používateľom.

Nastavenie používateľa

Pozor, ak používateľovi zapnete toto nastavenie, okrem prístupu bude mať možnosť s ním aj pracovať, nielen si ho prehliadať.

Podporované banky

V prvom rade je dôležité, či vaša banka podporuje zasielanie emailových notifikácií o jednotlivých pohyboch na špeciálny email. Ďalšia vec, či banka zasiela notifikácie priebežne počas dňa a nielen raz za deň (napríklad za predchádzajúci deň). Nakoľko SuperFaktúra páruje platby s faktúrami na základe zhodných variabilných symbolov, banka musí VS v notifikácii zasielať. Aktuálne podporované banky pre párovanie sú:

Pripravili sme pre vás návody, ako nastaviť e-mail v Internet Bankingu. Notifikácie nemôžu byť preposlané („forwardnuté“) – musia chodiť priamo z banky. A ak máte u nás zaregistrovaných viacero firiem, pre každú je vygenerovaný jej vlastný špeciálny email.

Pokročilejšie nastavenie automatického párovania platieb

Používatelia Štandardného a Prémiového balíku majú možnosť nastaviť si aj pokročilejšie parametre automatického párovania platieb.

Cez Nastavenia >> Aplikácia >> Automatické párovanie si môžete zvoliť, čo sa má stať v SuperFaktúre po automatickej úhrade zálohovej faktúry. Či sa má zo zálohovej faktúry vystaviť rovno ostrá faktúra alebo najprv daňový doklad k prijatej platbe.

V prípade, ak používate pre faktúry viac číselných radov, môžete vybrať pod akým číselníkom sa má faktúra vystaviť. Taktiež môžete ešte nastaviť, či sa má po vystavení odoslať automaticky klientovi emailom, alebo poštou.

Ak máte Prémiový balík, môžete si nastaviť aj tzv. callback – skript, ktorý má SuperFaktúra zavolať pri pridaní platby k faktúre (automatickom alebo aj manuálnom).  Využijú ho napríklad tí, ktorí majú SuperFaktúru prepojenú s ich CRM systémom a potrebujú, aby sa na základe tohto skriptu vykonala nejaká akcia v ich CRM systéme.

Pokročilé nastavenie párovania

Práca s týmito pokročilejšími nastaveniami párovania je prístupná len pre používateľov s rolou majiteľ a administrátor.

Pridať komentár