Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Automatické párovanie platieb

Automatické párovanie platieb

Článok bol pôvodne zverejnený v januári 2019. Pre stále čerstvý a aktuálny obsah sme spravili jeho update.


Automatické párovanie platieb patrí medzi jednu z najobľúbenejších funkcionalít v SuperFaktúre. Veríme, že je to hlavne vďaka tomu, koľko času ňou dokážete ušetriť. A na výber máte dokonca z dvoch rôznych metód. Poďme ale po poriadku a zbehnime si celú funkcionalitu podrobnejšie.

1. Čo je automatické párovanie platieb?

Predstavte si na jednej strane vaše faktúry a na druhej strane pohyby na vašom bankovom účte. Ak ich chcete „spárovať“, náročnejšou cestou by ste museli každú jednu uhradenú faktúru označiť za zaplatenú manuálne. Alebo by ste do SuperFaktúry nahrali bankový výpis a spárovali ho s faktúrami.

A teraz si predstavte, že nemusíte použiť ani jednu z vyššie uvedených možností, ale že to ide aj automaticky vďaka automatickému párovaniu:

  • párovanie cez emailové notifikácie: Banka začne zasielať emailové notifikácie o vašich obratoch na účte priamo do SuperFaktúry, aby ich tá automaticky spárovala s faktúrami resp. s nákladmi a označila ich za uhradené.
  • priame prepojenie na váš bankový účet: Váš účet v SuperFaktúre si prepojíte na bankový účet cez API rozhranie banky a SuperFaktúra bude mať bezpečný automatizovaný prístup k informáciám o obratoch na vašom bankovom účte. Služba je poskytovaná v spolupráci s Tatra banka, a.s. Avšak keďže tá je napojená aj na rozhrania iných bánk, viete ju použiť aj ako klient SLSP, ČSOB, VÚB, FIO či Raiffeisen bank.

2. Ako si nastavím automatické párovanie platieb?

2.1 Automatické párovanie platieb cez API rozhranie banky

Vo vašom konte v SuperFaktúre cez Nastavenia >> Aplikácia >> Automatické párovanie kliknite v časti Priame prepojenie s účtom vo Vašej banke na tlačidlo Aktivovať prepojenie. Presmerujeme vás do prostredia Tatra banky, kde dokončíte celú autorizáciu.


nastavenie automatické párovanie cez api banky

Automatické párovanie 1 – prepojenie s účtom v banke

Službu API rozhrania na prepojenie s bankou si môžete vyskúšať a využívať do 30.9.2021 bezplatne. Od 1.10.2021 bude cena služby spoplatnená 1,50 € bez DPH / mesiac za každý prepojený bankový účet.

V prvej fáze môžete API rozhranie banky využívať na zasielania informácii o pohyboch na vašom bankovom účte cez API do vášho účtu v SuperFaktúre. No čoskoro bude sprístupnená aj možnosť zadávania platieb zo SuperFaktúry priamo do rozhrania vašej banky.

2.2 Automatické párovanie platieb cez emaily (notifikácie z banky)

Vo vašom konte v SuperFaktúre cez Nastavenia >> Aplikácia >> Automatické párovanie v časti Párovanie emailových notifikácií nájdete vygenerovanú špecifickú bmailovú schránku resp. email. Použite ho v internetbankingu pri nastavení emailových notifikácií o pohyboch na účte. Návody pre jednotlivé banky nájdete v našom článku Ako si nastavím email v internetbankingu?


nastavenie automatické párovanie bmail

Automatické párovanie 2: Email pre nastavenie párovania (bmail schránka)

3. Kde nájdem pohyby zaslané z banky?

Funkcia automatického párovania platieb je dostupná vo všetkých balíkoch služieb, avšak k celému zoznamu pohybov na účte a dodatočnej práci s nimi majú prístup len používatelia Štandardného a Prémiového balíku. V Základnom balíku neuvidíte detailné podrobnosti o pohyboch na bankovom účte a nie je možnosť s nimi dodatočne pracovať – môžete si ich len prezerať. Používateľov automatického párovania cez API banky sa toto obmedzenie netýka.

V SuperFaktúre kliknite na Nástroje >> Platby. Tu budú zobrazované pohyby, ktoré prišli z banky. Ak banka v emailových notifikáciách zasiela informáciu o aktuálnom stave vášho účtu, zobrazí sa vám informácia o zostatku na bankovom účte na základe naposledy prijatej notifikácie. Údaj môže byť v niektorých prípadoch len orientačný. V skrátenej podobe sú platby zobrazené aj priamo v Prehľadoch.


Prehľad pohybov na bankovom účte

Prehľad pohybov na bankovom účte

4. Ako to funguje?

SuperFaktúra sa snaží spárovať platby s faktúrami na základe zhody variabilného symbolu na faktúre a variabilného symbolu použitého pri platbe (máte však možnosť nastaviť si aj sekundárne párovanie na základe čísla dokladu, ak variabilný symbol pri platbe nebude správny).

Pokiaľ platba VS neobsahuje (klient ho zabudol pri platbe uviesť), platbu môžete dopárovať k faktúre manuálne cez tlačidlo „Priradiť“. Nespárovaný pohyb (bez dokladu) je v ľavom rohu označený červeným pásikom. Nájdete tu aj vysvetlivku (žlté íčko), prečo sa pohyb nespároval so žiadnym dokladom.

Cez tlačidlo „Vytvoriť“ môžete z debetu zaevidovať zjednodušený náklad. Ak máte v Knihe jázd vytvorené aspoň jedno firemné auto, viete si rovnaké tlačidlo zaevidovať tankovanie, ktoré sa uloží do zoznamu tankovaní v Knihe jázd a zároveň sa tak vytvorí aj nový náklad.

Tlačidlo „Nepárovať“ využijete, ak platby, ktoré vám prišli, alebo prídu v budúcnosti z účtu „xyz“, chcete automaticky označovať za neevidované t. j. nechcete ich párovať s faktúrami. A naopak, ak vy platíte na účet „zyx“ a pohyby pre tento účet nechcete evidovať t. j. nechcete ich párovať s nákladmi. (Túto možnosť využijete napríklad ak ste živnostník a na podnikanie používate svoj bežný účet, cez ktorý prúdia aj súkromné platby.)

Ak vám prišla na účet hromadná platba, napríklad vám klient zaplatil dve faktúry v jednej platbe, takúto platbu môžete v SuperFaktúre manuálne spárovať aj s dvomi faktúrami.

5. Kto bude moje pohyby vidieť?

Prístup k pohybom na bankovom účte má prednastavený len majiteľ účtu a len on môže cez Nastavenia >> Profil >> Používatelia povoliť prístup aj ostatným používateľom.


nastavenie pouzivatela bankove pohyby

Nastavenie používateľa

Pozor, ak používateľovi zapnete toto nastavenie, okrem prístupu bude mať možnosť s ním aj pracovať, nielen si ho prehliadať.

6. Podporované banky

V prvom rade je dôležité, či vaša banka podporuje zasielanie emailových notifikácií o jednotlivých pohyboch na špeciálny email. Ďalšia vec, či banka zasiela notifikácie priebežne počas dňa a nielen raz za deň (napríklad za predchádzajúci deň). Nakoľko SuperFaktúra páruje platby s faktúrami na základe zhodných variabilných symbolov, banka musí VS v notifikácii zasielať. Aktuálne podporované banky pre párovanie sú:

Pripravili sme pre vás návody, ako nastaviť e-mail v Internet Bankingu. Notifikácie nemôžu byť preposlané („forwardnuté“) – musia chodiť priamo z banky. A ak máte u nás zaregistrovaných viacero firiem, pre každú je vygenerovaný jej vlastný špeciálny email.

7. Pokročilejšie nastavenie automatického párovania platieb

Používatelia Štandardného a Prémiového balíku majú možnosť nastaviť si aj pokročilejšie parametre automatického párovania platieb.

Cez Nastavenia >> Aplikácia >> Automatické párovanie si môžete zvoliť, čo sa má stať v SuperFaktúre po automatickej úhrade zálohovej faktúry. Či sa má zo zálohovej faktúry vystaviť rovno ostrá faktúra alebo najprv daňový doklad k prijatej platbe.

V prípade, ak používate pre faktúry viac číselných radov, môžete vybrať pod akým číselníkom sa má faktúra vystaviť. Taktiež môžete ešte nastaviť, či sa má po vystavení odoslať automaticky klientovi emailom, alebo poštou.

Ak máte Prémiový balík, môžete si nastaviť aj tzv. callback – skript, ktorý má SuperFaktúra zavolať pri pridaní platby k faktúre (automatickom alebo aj manuálnom). Využijú ho napríklad tí, ktorí majú SuperFaktúru prepojenú s ich CRM systémom a potrebujú, aby sa na základe tohto skriptu vykonala nejaká akcia v ich CRM systéme.


Pokročilé nastavenie párovania

Pokročilé nastavenie párovania

Práca s týmito pokročilejšími nastaveniami párovania je prístupná len pre používateľov s rolou majiteľ a administrátor.

2 komentáre

..myslím, že by ste mali uviesť aj to, že ani funkcie "Pridať" a "Priradiť" nebudú fungovať v základnom balíku napriek tomu, že v cenníku sa funkcia "Párovanie bankových výpisov" tvári plnohodnotne ako pri vyšších balíkoch.
Dobrý deň, funkcia "Import bankových výpisov", ktorá sa spomína v cenníku, je rozdielna od funkcie "Automatické párovanie platieb", o ktorej sa píše v tomto článku. Funkcia "Importu bankových výpisov" je rovnaká vo všetkých balíkoch služieb. Pridali sme však v tomto článku o automatickom párovaní podrobnejšie upresnenie, že pri Základnom balíku ide len o prezeranie pohybov. Vďaka za upozornenie.

Pridať komentár