Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako riešiť nezaplatené faktúry

Všeobecným problémom živnostníkov, malých a stredných firiem je prípad, kedy klient faktúru nezaplatí. Faktúra vám tak zostane v systéme. Podobných prípadov je skutočne veľa. Než však faktúru „stornujete“, máte niekoľko možností ako dosiahnuť zaplatenie faktúry po splatnosti bez toho aby ste porušili zákon.

Neustála urgencia dlžníka

Jedna z možností, ako motivovať dlžníka k zaplateniu vašej faktúry je neustála urgencia a pripomínanie nezaplatenej faktúry, ktorá je už po splatnosti. Je však nutné si uvedomiť, že vymáhanie pohľadávok musí byť vždy v medziach zákona, bez akéhokoľvek nátlaku alebo hrozieb. Celá situácia by sa mohla otočiť vo váš neprospech. Doporučujeme vám časté volanie dlžníkovi z rôznych čísel a v rôznu dennú dobu. Odoslanie písomnej upomienky s výzvou k zaplateniu dlžnej faktúry. Vždy keď budete svojho dlžníka upomínať písomnosťou, je dobré odoslať túto písomnosť doporučene, budete tak mať 100% istotu, že dlžník písomnosť prevzal a pritom vás to bude stát len o niekoľko centov naviac.

Bohužiaľ pravdou je, že neustále urgovanie dlžníka vás stojí veľa času a tiež nákladov a preto vás to čoskoro prestane baviť. Tak je to bohužiaľ v praxi i realite. Veľa dlžníkov sa na toto spolieha.

Zverejnenie dlžníka na internete

Ďaľšou možnosťou ako motivovať dlžníka k zaplateniu dlhu je jeho zverejnenie a tiež zverejnenie nezaplatenej faktúry na internete. Tento spôsob je v dnešej dobe veľmi populárny. Zverejnenie však zvážte, pretože tento spôsob motivácie sa riadi prísnymi pravidlami, ktoré nesmiete porušiť. Základom všetkého je fakt, že pohľadávka, ktorú sa chystáte zverejniť, musí byť oprávnená. Nesmie sa jednať o pohľadávku, kedy vám klient poslal napríklad reklamáciu alebo iným spôsobom rozporoval vami dodaný tovar či služby. Pokiaľ ste presvedčení, že pohľadávka je oprávnená, tak so zverejnením neotáľajte. Čím skôr pohľadávku zverejníte alebo ju začnete riešiť iným spôsobom, tým máte vyššiu šancu na vymoženie. Hovorí sa, že každým ďaľším mesiacom po splatnosti snižujete šancu na úspešné vymoženie o 10%.

K zverejneniu dlžníka môžete využiť jeden z portálov k tomu určených, napríklad Dlžíš.sk, kde sú aktuálne už stovky neplatičov. Princíp fungovania je v podstate jednoduchý, stačí sa zaregistrovať, overiť svoj účet a potom môžete svojho dlžníka zverejniť. Konkrétne na tomto portály, vopred za zverejnenie nezaplatíte ani cent, takže to pre vás nebudú žiadne investície. Po zverejnení informujete svojho dlžníka o tom, že bol zverejnený. Tento portál funguje ako register dlžníkov, kde si okrem iného môžete aj overiť svojich obchodných partnerov.

Prínos zverejnenia dlhu

Zverejnenie dlžníka vám nemusí vždy priniesť vymoženie nezaplatenej faktúry. V prípade, že aj napriek zverejneniu sa dlh nevymôže, tak máte šancu nájsť ďaľšieho veriteľa, s ktorým sa môžete podeliť o náklady spojené s podaním návrhu na zahájenie insolvenčného konania. Ďaľšou pridanou hodnotou zverejnenia dlžníkov a neplatičov je fakt, že upozorníte ďaľších podnikateľov na tento subjekt a tým zlepšíte podnikateľské prostredie v SR.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

1 komentár

Alebo aj zápočet, ak spolupracujú navzájom (môže byť aj jednostranný), alebo Platobný rozkaz - vydáva súd po návrhu, za splnení podmienok do 7 dní. Stojí síce ďalšie peniaze (poplatok) ale tie hradí dlžník. A ak dlžník neuhradí ani ten, po správnoplatnení ho je možné použiť na začatie exekúcie.

Pridať komentár