Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry v Superfaktúre – príklad pre neplatiteľa DPH

V predchádzajúcom článku sme uviedli niekoľko tipov, ktoré by podnikateľ mal dodržať pri používaní zálohových faktúr. Dnes si použitie zálohovej faktúry v Superfaktúre vysvetlíme na konkrétnom príklade:

Martin Šikovný je SZČO, ktorý podniká v oblasti vzdelávania. V dňoch 2.-3.10.2013 organizuje 2-dňový seminár na tému „Základy programovania za 48 hodín“. Účastnícky poplatok, teda cena je 100 EUR na osobu.

Každému účastníkovi, ktorý sa zaregistruje vopred, pošle vystavenú zálohovú faktúru. 20.9.2013 zaslal zálohovú faktúru č. ZAL00001 slečne Zuzane Peknej.

Zálohová faktúra
Vystavenie zálohovej faktúry za účasť na seminári
Dátum dodania na faktúre neuvádza – služba ešte nebola dodaná.

Odberateľ – slečna Zuzana – uhradí zálohovú faktúru č. ZAL00001 25.9.2013. V tento deň zinkasuje Martin na svoj bankový účet sumu 100 EUR, ktorú spáruje so zálohovou faktúrou č. ZAL00001. Pre svoj prehľad označí inkaso platby prostredníctvom voľby „Pridať úhradu“:

Pridanie úhrady
Priradenie platby k zálohovej faktúre
Superfaktúra mu vzápätí navrhne možnosti „Vystaviť ostrú faktúru“ a „Vystaviť daňový doklad k platbe“. Tieto však zatiaľ nevyužije – ostrú faktúru vystaví až po skončení seminára.

V dňoch 2.-3.10.2013 uskutoční seminár, na ktorom sa zúčastní aj avizovaná Zuzana. Po jeho skončení vystaví každému účastníkovi – teda aj Zuzane – ostrú vyúčtovaciu faktúru. A to takto:

Vystaviť ostrú faktúru
Vystavenie ostré faktúry na základe zálohovej faktúry
Ostrá faktúra
Faktúra za účasť na seminári uhradená zálohovou faktúrou
Fakturovaná suma 100 EUR je „Uhradená zálohovou faktúrou ZAL00001“, suma na úhradu 0 EUR.Vyúčtovacia faktúra je riadny „ostrý“ účtovný doklad, ktorý potvrdzuje dodanie služby (uskutočnenie seminára) a úhradu účastníckeho poplatku. Na jeho základe si slečna Zuzana môže uplatniť uhradený poplatok za seminár ako svoj daňový náklad. A to aj v prípade, že suma k úhrade danej faktúry je nulová – takýto rozpis vlastne podrobne uvádza, ako daná situácia prebehla: Martin najprv vystavil zálohovú faktúru ZAL00001, potom zinkasoval platbu a neskôr dodal službu.

A čo v prípade, ak by si slečna Zuzana účasť na seminári rozmyslela a zálohovú faktúru by neuhradila? Nestalo by sa nič: Martin by vystavenú ZAL00001 len ďalej evidoval ako neuhradenú, nevystavil by ostrú faktúru a sumu 100 EUR – ktorú nezinkasoval – by v žiadnom prípade nemusel zdaniť.

Uvedený postup platí pre podnikateľa, ktorý nie je platiteľom DPH. Platiteľ DPH to má o trochu zložitejšie – podrobný postup v tomto článku.

10 komentárov

Dobrý deň prosim Vás v článku vyššie vidím v zálohovej faktúre vidím položku "fakturujeme Vám preddavok" ale v ostrej faktúre už je položka "fakturujeme Vám poplatok" .... len sa chcem spýtať to si musím zakaždým prepísať ručne, tú položku? Ďakujem
Môj osobný názor je, že skôr áno - takto je jasnejšie, že zálohovou faktúrou si pýtate ešte len preddavok vopred (a teda ešte ste nič nedodali a ak Vám ju odberateľ neuhradí, nemusíte ho zdaniť) a ostrá faktúra hovorí už o tom, čo ste skutočne predali. I keď mnohí to pre jednoduchosť nemenia.
Dobrý deň prajem, fakturujem v superfaktura sk a rád by som sa Vás spýtal na nasledovné. Mám jeden číselný rad pre zálohové fa a iný číselný rad pre ostré fa. Najprv vystavujem zálohovú fa. Podľa poradia má zálohová fa napríklad číslo 3214 a teda automaticky aj variabilný symbol 3214. Klient mi ju uhradí. Pridám si v Superfakture že bola uhradená a kliknem na "Vystaviť ostrú faktúru" ako to máte v článku vyššie na obrázku. Podľa poradia má ostrá fa číslo napríklad 2015023. A systém Superfaktura automaticky vyplní variabilný symbol 2015023 podľa čísla ostrej fa. Ja ale potrebujem na ostrej fa variabilný symbol zo zálohovej fa, pretože pod ním mi už prišla platba. Takže ho musím na ostrej fa ručne prepísať na 3214, aby bol správne. Prosím Vás robím niekde chybu alebo sa variabilný symbol fakt musí prepisovať takto ručne? ĎAKUJEM :)
Napíšem svoj odborný "účtovný" názor: zálohová faktúra je uhradená pod jej VS, teda ak je tento VS uvedený pri úhrade správne, faktúra (pohľadávka) a jej úhrada sa spáruje. Ostrá faktúra má - keďže ide o iný číselný rad - iný VS, no s ňou netreba spárovať úhradu (tá sa vzťahuje k zálohovej faktúre), ale priamo zálohovú faktúru. Tj VS na ostrej faktúre netreba prepisovať. Konkrétne riešenie v účtovníctve závisí od účtovného softvéru.
Dobrý večer, ako menšia firma by sme tiež uvítali šablóny pre cenové ponuky či objednávky
Hmmm, posunuli ste šablóny mailov v zozname priorít o kus vyššie ;)
Braňo a aký dlhý to vlastne máte ten zoznam? :) To je tiež podstatné :)) A tak nateraz to riešim kopírovaním z pripravenej šablóny správy z poznámkového bloku :) Hlavné je, že je produkt superfaktúra je vymakaný, všetko čo potrebujem mám a pochvaľujú si aj priatelia, ktorým som vás doporučil ;)
Ako vesmír: nekonečný a stále sa rozpína ;) Ale žiaden strach, prispôsobujeme ho (aj) aktuálnym potrebám užívateľov. Tak, aby ste stále mohli šíriť dobré meno a my Vám za to mohli ďakovať. Mimochodom, vedeli ste, že od minulého týždňa môžete na odporúčaní aj zarábať? webmasters.superfaktura.sk
Zálohová faktúra je dobrá vec, nakoľko ostrú neuhradenú faktúru treba zdaniť. Využívam to a je to super. Ešte by som navrhol malé vylepšenie pre superfaktúru, či by bolo možné nastaviť šablónu správy nielen pre faktúru, poďakovanie a upomienku, ale i pre zaslanie cenovej ponuky a zálohovej faktúry, ktoré sa aktuálne berú zo šablóny - Faktúra :) Ďakujem za článok
Dobrý deň, nad podobnými šablónami uvažujeme, ale priznám sa, že nateraz nemajú veľkú prioritu.

Pridať komentár