Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry v SuperFaktúre – príklad pre neplatiteľa DPH

Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry v SuperFaktúre – príklad pre neplatiteľa DPH

Článok bol pôvodne uverejnený v septembri 2013 (uf!). Aby bol pre vás stále aktuálny, urobili sme jemné „kozmetické“ úpravy.

V článku o vystavení zálohovej faktúry sme uviedli niekoľko tipov a zásad, ktoré by podnikateľ mal dodržať pri používaní zálohových faktúr. V tomto si zas vysvetlíme použitie zálohovej faktúry v SuperFaktúre na konkrétnom príklade. Celý postup vystavenia ostrej faktúry, ktorej predchádza úhrada zálohovej faktúry, ilustrujeme na prípade dodávateľa – neplatiteľa DPH.

Ste platiteľom DPH? Príklad pre platiteľa DPH – zdanenie prijatej zálohy.

1. Vystavenie zálohovej faktúry

Martin Šikovný je SZČO – neplatiteľ DPH, ktorý podniká v oblasti vzdelávania. V dňoch 2.7 – 3.7.2021 organizuje 2-dňový seminár na tému „Základy programovania za 48 hodín“. Účastnícky poplatok, teda cena je 150 EUR na osobu.

Každému účastníkovi, ktorý sa zaregistruje vopred, pošle Martin na úhradu vystavenú zálohovú faktúru. Takto 20.6.2021 zaslal zálohovú faktúru č. ZAL00001 záujemkyni o seminár Zuzane Milej, ktorá sa prihlásila na seminár v pozícii podnikateľky.


zalohova faktura za ucast na seminari neplatitel DPHpriklad

Vystavenie zálohovej faktúry – neplatiteľ DPH

Dátum dodania na zálohovej faktúre neuvádza – služba ešte nebola dodaná (seminár sa ešte neuskutočnil).

2. Úhrada zálohovej faktúry

Odberateľ – podnikateľka Zuzana – uhradí zálohovú faktúru č. ZAL00001 25.6.2021. V tento deň zinkasuje Martin na svoj bankový účet sumu 150 EUR, ktorú spáruje so zálohovou faktúrou č. ZAL00001. Pre svoj prehľad označí inkaso platby prostredníctvom voľby „Pridať úhradu“:


pridanie platby k zalohovej fakture

Priradenie platby k zálohovej faktúre

SuperFaktúra mu vzápätí navrhne možnosti „Vystaviť ostrú faktúru“. Tú však Martin zatiaľ nevyužije – ostrú faktúru vystaví až po skončení seminára (po dodaní služby).

3. Vystavenie faktúry zo zálohovej faktúry po dodaní služby

V dňoch 2.7. – 3.7.2021 sa uskutoční seminár, na ktorom sa zúčastní aj Zuzana. Martin po skončení semináru vystaví každému účastníkovi – teda aj Zuzane – ostrú faktúru. A to tak, že v detaile zálohovej faktúry klikne v možnostiach vpravo na tlačidlo „Vystaviť“ a zvolí „Ostrú faktúru“.


vystavenie ostrej faktury zo zalohovej faktury

Vystavenie ostrej faktúry na základe úhrady zálohovej faktúry

Po zadaní vystavenia ostrej faktúry zo zálohovej faktúry má Martin možnosť upraviť prípadne detaily na ostrej faktúre. Na rozdiel od zálohovej faktúry je už na ostrej faktúre uvedený deň dodania – Martin uvedie posledný deň kurzu 3.7.2021 a vo vyfakturovanej položke uvedenie dni, kedy seminár prebehol.


faktura za ucast na seminari uhradena zalohou priklad neplatitel DPH

Faktúra za účasť na seminári uhradená zálohovou faktúrou

SuperFaktúra automaticky do Poznámky doplnila, že ostrá faktúra už bola „Uhradená zálohovou faktúrou ZAL00001 dňa 25.6.2021“, suma na úhradu je 0 EUR.

Faktúra je riadny „ostrý“ účtovný doklad, ktorý potvrdzuje dodanie služby (uskutočnenie seminára) a úhradu účastníckeho poplatku. Na jeho základe si Zuzana v pozícií podnikateľky môže uplatniť uhradený poplatok za seminár ako svoj daňový náklad. A to aj v prípade, že suma k úhrade danej faktúry je nulová – takýto rozpis vlastne podrobne uvádza, ako daná situácia prebehla: Martin najprv vystavil zálohovú faktúru ZAL00001, potom zinkasoval platbu a neskôr dodal službu.

Čo s neuhradenou zálohovou faktúrou?

A čo v prípade, ak by si Zuzana účasť na seminári rozmyslela a zálohovú faktúru by neuhradila? Nestalo by sa nič: Martin by vystavenú ZAL00001 len ďalej evidoval ako neuhradenú, nevystavil by ostrú faktúru a sumu 150 EUR – ktorú nezinkasoval – by v žiadnom prípade nemusel zdaniť.

Uvedený postup platí pre podnikateľa, ktorý nie je platiteľom DPH. Platiteľ DPH je povinný platiť DPH aj z prijatej zálohy – ako na to?

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

16 komentárov

Dobrý deň. Architekt dostal zálohu na zákazku na účet (r. 2020), vystavil zálohovú faktúru, je neplatiteľ DPH, tento rok sa služba nezrealizuje, pretože projekt bude trvať 3 roky, v ktorom roku vystaví ostrú fa?
Ak je neplatiteľom DPH a "platiteľstvo DPH" mu ani nehrozí, vyúčtovaciu fa stačí vystaviť o 3 roky. No príjem tak či zdaňuje daňou z príjmov za rok, v ktorom prišla úhrada.
Tu treba rozlisit ci je architekt zivnostnik s jednoduchym uctovnictvom, alebo sro neplatitel dph s podvojnym uctovnictvom... vtedy tu prijata zaloha nejde do dani z prijmu v danom roku...
súhlasím, v zadaní bolo "architekt" tj evokuje to fyzickú osobu (nemusí ísť vyslovene o jednoduché účtovníctvo, verím, že dnes ho už nepoužíva nikto). A samozrejme závisí aj od zmluvných podmienok medzi obomi stranami, môžu si totiž dohodnúť priebežnú fakturáciu za čiastkové práce a pod.
Dobrý deň, prosím Vás, platí toto všetko aj v prípade, keď vystavím klientovi zálohovú faktúru s tým, že záloha je len polovica plnej sumy za službu a zvyšok mu vyfaktúrujem v ostrej faktúre až o mesiac alebo viac? Keď klient zaplatí zálohu, nebude robiť problém to, že ostrú faktúru by dostal až o mesiac? Nebolo by to akoby som mu nedala doklad o zaplatení (keďže zálohová faktúra nie je daňový doklad, ako bloček)?
V prípade neplatiteľa DPH je to takto OK. Dokladom o zaplatení pre obe strany je výpis z účtu resp. doklad z ERP či iný pokladničný doklad. A ostrú faktúru - ako účtovný doklad v zmysle zákona o účtovníctve - vystavíte správne až po splnení dodávky služby.
Dobrý deň prosim Vás v článku vyššie vidím v zálohovej faktúre vidím položku "fakturujeme Vám preddavok" ale v ostrej faktúre už je položka "fakturujeme Vám poplatok" .... len sa chcem spýtať to si musím zakaždým prepísať ručne, tú položku? Ďakujem
Môj osobný názor je, že skôr áno - takto je jasnejšie, že zálohovou faktúrou si pýtate ešte len preddavok vopred (a teda ešte ste nič nedodali a ak Vám ju odberateľ neuhradí, nemusíte ho zdaniť) a ostrá faktúra hovorí už o tom, čo ste skutočne predali. I keď mnohí to pre jednoduchosť nemenia.
Dobrý deň prajem, fakturujem v superfaktura sk a rád by som sa Vás spýtal na nasledovné. Mám jeden číselný rad pre zálohové fa a iný číselný rad pre ostré fa. Najprv vystavujem zálohovú fa. Podľa poradia má zálohová fa napríklad číslo 3214 a teda automaticky aj variabilný symbol 3214. Klient mi ju uhradí. Pridám si v Superfakture že bola uhradená a kliknem na "Vystaviť ostrú faktúru" ako to máte v článku vyššie na obrázku. Podľa poradia má ostrá fa číslo napríklad 2015023. A systém Superfaktura automaticky vyplní variabilný symbol 2015023 podľa čísla ostrej fa. Ja ale potrebujem na ostrej fa variabilný symbol zo zálohovej fa, pretože pod ním mi už prišla platba. Takže ho musím na ostrej fa ručne prepísať na 3214, aby bol správne. Prosím Vás robím niekde chybu alebo sa variabilný symbol fakt musí prepisovať takto ručne? ĎAKUJEM :)
Napíšem svoj odborný "účtovný" názor: zálohová faktúra je uhradená pod jej VS, teda ak je tento VS uvedený pri úhrade správne, faktúra (pohľadávka) a jej úhrada sa spáruje. Ostrá faktúra má - keďže ide o iný číselný rad - iný VS, no s ňou netreba spárovať úhradu (tá sa vzťahuje k zálohovej faktúre), ale priamo zálohovú faktúru. Tj VS na ostrej faktúre netreba prepisovať. Konkrétne riešenie v účtovníctve závisí od účtovného softvéru.
Dobrý večer, ako menšia firma by sme tiež uvítali šablóny pre cenové ponuky či objednávky
Hmmm, posunuli ste šablóny mailov v zozname priorít o kus vyššie ;)
Braňo a aký dlhý to vlastne máte ten zoznam? :) To je tiež podstatné :)) A tak nateraz to riešim kopírovaním z pripravenej šablóny správy z poznámkového bloku :) Hlavné je, že je produkt superfaktúra je vymakaný, všetko čo potrebujem mám a pochvaľujú si aj priatelia, ktorým som vás doporučil ;)
Ako vesmír: nekonečný a stále sa rozpína ;) Ale žiaden strach, prispôsobujeme ho (aj) aktuálnym potrebám užívateľov. Tak, aby ste stále mohli šíriť dobré meno a my Vám za to mohli ďakovať. Mimochodom, vedeli ste, že od minulého týždňa môžete na odporúčaní aj zarábať? webmasters.superfaktura.sk
Zálohová faktúra je dobrá vec, nakoľko ostrú neuhradenú faktúru treba zdaniť. Využívam to a je to super. Ešte by som navrhol malé vylepšenie pre superfaktúru, či by bolo možné nastaviť šablónu správy nielen pre faktúru, poďakovanie a upomienku, ale i pre zaslanie cenovej ponuky a zálohovej faktúry, ktoré sa aktuálne berú zo šablóny - Faktúra :) Ďakujem za článok
Dobrý deň, nad podobnými šablónami uvažujeme, ale priznám sa, že nateraz nemajú veľkú prioritu.

Pridať komentár