Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie

Na blogu sme kedysi publikovali orientačný návod, ako by si mal podnikateľ sledovať obrat na účely registrácie za platiteľa DPH, kedy a ako sa má registrovať, ak ho dosiahne a ako mu v tomto pomáha SuperFaktúra. Dnes si povieme o tom, čo sa do tohto „obratu“ počíta a čo nie. Niektoré obchody podnikateľa sa totiž pri tomto výpočte naozaj zohľadňujú, iné však nie.

Čo sa počíta do obratu pre DPH?

  • Výnosy, resp. príjmy z dodaných tovarov a služieb v SR – ide o dodávky, ktorých miesto dodania sa nachádza v SR, teda najmä dodávky pre slovenských odberateľov (bez ohľadu na to, či ide o firmy-platiteľov DPH, firmy-neplatiteľov DPH či súkromné osoby). Medzi tieto dodávky sa počíta aj prenájom nehnuteľností (aj v prípade, ak je od DPH oslobodený) či ich predaj (okrem príležitostného predaja).
  • Výnosy, resp. príjmy z dodávok tovaru, ktoré samozdaňuje ich odberateľ z inej krajiny EÚ (oslobodené v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH).
  • Výnosy, resp. príjmy z finančných služieb – týka sa najmä bánk a sprostredkovateľov bankových služieb.
  • Výnosy, resp. príjmy z poisťovacích služieb – popri poisťovniach a zaisteniach ide o aj o sprostredkovateľov poistenia.

Do obratu sa nepočítajú…

  • Výnosy, resp. príjmy z dodaných tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od DPH – v prípade podnikateľských subjektov môže ísť napr. služby zdravotnej starostlivosti, služby sociálnej pomoci či východné a vzdelávacie služby poskytované súkromnými školami.
  • Výnosy, resp. príjmy z dodávok, ktorých miesto dodania sa nachádza mimo SR – napr. dodávky služieb, pri ktorých DPH platí odberateľ a slovenský dodávateľ ich uvádza v súhrnnom výkaze či predaje digitálnych produktov s miestom dodania v krajine EÚ.
  • Výnosy, resp. príjmy z predaja hmotného a nehmotného majetku (napr. počítač, auto, budova či licencia) – iba v prípade, ak ide o príležitostný predaj, nie „core biznis“.
  • Výnosy, resp. príjmy z finančných a poisťovacích služieb, ak sú poskytované ako doplnkové služby.
  • Ak firma síce „počítaním“ dosiahla obrat 49 790 EUR, no ten je zložený výlučne z poisťovacích činnosti, finančných služieb (oslobodené od DPH) či prenájmu alebo predaja nehnuteľností, ktoré sú v niektorých prípadoch oslobodené od DPH, nemusí sa povinne registrovať za platiteľa DPH. Pozor, spomenutý prenájom či predaj nehnuteľností je oslobodený iba v niektorých prípadoch, v iných zas vôbec nie – podrobné pravidlá stanovuje zložitý § 38 zákona o DPH.

Výnosy alebo príjmy? Aký typ podnikateľa vlastne sleduje aký údaj?

Od r. 2019 je sledovanie obratu jednoduchšie a jednotné pre všetky typy podnikateľov. Ako „obrat“ sa sleduje sa hodnota dodaných tovarov a služieb. Inak povedané: sumy na faktúrach, bez ohľadu na to, či ich odberateľ uhradil alebo nie. Toto pravidlo platí pre firmy, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve – teda právnické osoby (najmä eseročky) – a rovnako aj SZČO, ktoré používajú jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu či paušálne výdavky.

Prijatá záloha a obrat pre DPH

Sumy na zálohových faktúrach sa však do obratu nepočítajú. Prijaté preddavky totiž ešte nie sú dodaním tovaru či služby. Aj toto pravidlo platí jednotne pre eseročky, SZČO a iné podnikateľské právne formy.

Resumé

Suma 49 790 EUR sa teda v prípade slovenského podnikateľa počíta najmä z obchodov poskytnutých slovenským odberateľom a to najmä obchodov pravidelných (nie príležitostných), ktoré nie sú oslobodené od DPH. V prípade zahraničných dodávok je podstatným „miesto dodania“ daného tovaru či služby, ktoré sa vo väčšine prípadov nachádza mimo SR. Stanoviť miesto dodania správne je teda o čosi zložitejšie (napr. pri stavebných či projekčných prácach) a určite je potrebné si k tejto téme „sadnúť“.

SuperFaktúra uvádza v prehľadoch obrat za všetky vaše faktúry – v prípade, ak sa blížite k číslu 49 790 €, určite sa na svoje faktúry či príjmy pozrite bližšie a poraďte sa aj so svojim účtovníkom alebo daňovým poradcom.

30 komentárov

Dobrý deň, počítajú sa prosím do obratu pre registráciu DPH aj pasívne autorské príjmy § 6 ods. 4 z uzavretej licenčnej zmluvy?
Áno. Ak ich miesto dodania (v zmysle pravidiel zákona o DPH) sa nachádza v SR.
Dobrý večer, rada by som sa opýtala, či sa do obratu na registráciu DPH ráta aj lesná pestovná činnosť , miesto dodania je člen EU - Nemecko, ale odberateľ je Slovenská s.r.o. Ďakujem pekne
Lesná pestovná činnosť podľa všetkého spadá pod ekonomickú činnosť podľa zákona o DPH - čiže pravdepodobne áno. Pozor na to miesto dodania: ste si ním istí? (pozri § 15 a § 16 zákona o DPH). No ak naisto sa miesto dodania nachádza mimo SR, predmetné dodávky do obratu nevstupujú.
Dobrý deň prajem, mám celosvetový e-shop a dodavám do všetkých krajín hlavne do USA, UK, Canada, Australi, Nový Zéland, Holandsko atď. Som platca DPH pre zahraničie (tuším 7a to je). Na Slovensku nič nepredávam a nemám žiadne sklady a ani nič podobné. Ak prekročím obrat tých 49000eur (dostanem celkovú DPH? - mám o ňu požiadať?) ďakujem,
Predpokladám, že v e-shope predávate tovar: áno, ak si sledujete dodávky tovaru s miestom dodania v SR (tj odosielate ho zo SR), tak hranicou pre povinnú registráciu za platiteľa DPH je 49 790 EUR. Takýto tovar sa do nej počíta, nepočítajú sa však do neho všetky predaje či tržby - viac napr. tu https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-co-sa-donho-pocita-a-co-nie/. Okrem toho dávam do pozornosti ešte aj sledovanie obratu pri predaji tovaru nezdaniteľným osobám (teda nepodnikateľom a firmám bez IČ DPH) v jednotlivých krajinách EÚ - každá krajina EÚ má svoj limit, kedy sa musíte pre DPH registrovať tam - a teda (okrem SR) aj v nej podávať výkazy, odvádzať miestnu DPH v miestnej sadzbe a túto miestnu DPH teda aj pri predajoch nezdaniteľným osobám v danej krajine fakturovať.
Dobrý deň, ak platíme službu za nájomné a energie a 50 % z toho hneď refakturujeme inému subjektu ide táto refakturácia do obratu? Nakoľko priestor využívame na polovicu. Strážime si obrat na štvrťročného platcu DPH. Ďakujem.
Ide
Dobrý deň, nemáte náhodou skúsenosť, čo kontroluje daňový úrad, keď sa subjet prihlási ako platca DPH?
Pri povinnej registrácii (dosiahnutie obratu) kontroluje práve to dosiahnutie obratu (teda vyšlé faktúry a doklady, výpisy z účtu prípadne iné úhrady, účtovné výkazy a zostavy), hoci stretol som sa aj so situáciou, keď im stačili iba účtovné zostavy. Pri dobrovoľnej registrácii (pred dosiahnutím obratu) kontrolujú hlavne vykonávanie ekonomickej činnosti - je potrebné vyplniť dotazník, absolvovať stretnutie na DÚ, doniesť doklady o vykonávaní podnikania. A v oboch prípadoch treba mať aj označené sídlo :)
Dobrý deň. V nadväznosti na informáciu z vášho článku: "◾SZČO, ktorí používajú jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu či paušálne výdavky, počítajú do obratu príjmy, ktoré reálne zinkasovali. Teda hmatateľné peniaze, ktoré odberateľ zaplatil a ktoré zdaňujú napr. na účely dane z príjmov." ...... by som sa chcela spýtať, na váš názor, či v jednoduchom účtovníctve je pre tieto účely považovaný aj PRÍJEM z prijatej ZÁLOHOVEJ platby?
Môj názor je, že áno, príjem zo zálohy sa počíta. Vypátral som to a spísal tuto http://ludskourecou.sk/2014/08/pocitaju-sa-do-obratu-platitela-dph-aj-prijate-zalohy/
Dobrý deň, ak má eshop za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov príjem 50 000€, ale 5000€ z toho sú platby zákazníkov za poštovné, vznikne mu povinnosť registrácie pre DPH? Do obratu pre povinnosť registrácie sa nezahŕňajú príjmy z Poštových služieb podľa § 28 a tam je uvedené: "Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou. " Rozumiem, že aj poštovné v objednávke je príjem, ale či sa to ráta do obratu pre povinnosť registrácie DPH. Ďakujem za Váš čas.
Podľa mňa sa ráta. Oslobodenie podľa § 28 sa týka len služieb dodávaných Slovenskou poštou.
Pekny deň čiže dobre som rozumela, ak posielame slovenskou poštou balicka zakaznikom, prijmy na postovnom , ktore nam uhradili zakaznici sa do obratu DPH nezapocitava, ano? este sa cchem spytat co sa tyka vratiek, ak zakaznikovi nieco nesadne vrtai to a my mu vratime peniaze na ucet, znizuje sa tym obrat pre dph? dakujem za odpoved
Poštovné zahŕňate do základu dane, teda sa do obratu počíta. Vrátenie tovaru naopak nie - nedošlo k dodávke ani ste nedosiahli príjem.
Dobrý deň, v zákone o DPH sa píše, povinnosť registrovať sa má zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kal. mesiacoch obrat 49 790,00 €. Nie je mi to celkom jasné, teda pokiaľ mám za posledných 12 mesiacov (celý rok 2014) príjem 48 000,00 €, pričom za 01/2014 to bol príjem 3550,00 €, v januári/2015 odpočítam od 48 000,00 - 3550,00 (1/14) a pripočítam príjem za 01/2015 ( 5050,00€) , dostanem sumu 49 450,00€. Vo februári odpočítam príjem za 02/2014 a pripočítam príjem za 02/2015 a takto pokračujem každý mesiac. Pokiaľ mi výpočet presiahne príjem 49 790,00 - registrujem sa ako platca DPH! Dobre tomu rozumiem, alebo je ten nápočet obratov iný?
V podstate dobre :) Skrátka sa sleduje obrat nie za kalendárnych, ale ľubovoľných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Dobry den, pocitaju sa do obratu pre DPH moje sluzby (graficke prace a programovanie) ktore su dodavane klientom v zahranici? Napr. USA, Svajciarsko a krajiny EU (mimo SK).
Miestom dodania týchto služieb je krajina odberateľa, tj do obratu sa nepočítajú.
Dobrý den, počíta sa do obratu pre DPH aj prijatá záloha keď k nej vystavim daňový doklad? Ďakujem
Podľa výkladu Finančnej správy sa do obratu pre DPH počítajú aj zálohy - ak ste SZČO, resp. vediete jednoduché účtovníctvo. Eseročky a iné subjekty s podvojným účtovníctvom prijatú zálohu do obratu nepočítajú - nie je totiž výnosom.
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa do týchto príjmov (resp. obratu) započítavajú príspevky z úradu práce na zamestnanca. Predpokladám, že nie, ale chcem si to overiť. Ďakujem. Neviem, či je to dôležité, ale pre istotu: ide o zamestnávateľa, ktorý vykonáva slobodné povolanie a vedie jednoduché účtovníctvo.
Ak máte na mysli dotácie, podľa môjho názoru nie. Nejde totiž o príjmy z dodávok tovarov a služieb.
Dobry den..Som SZCO a podnikam v oblasti predaja cestovnych listkov,prevazne do zahranicia.Rad by som sa Vas opytal,ci som nejakym sposobom povinny platit dan ak moj rocny obrat presiahol 50 000 eur..Nie je mi to jasne nakolko sa jedna o provizny predal CL a tym padom to nie moj prijem.. Viete mi v tomto poradit.. Ak som nieco napisal menej zrozumitelne,rad doobjasnim..Vdaka za skoru odpoved. Klimko
Doprava osôb zo SR do zahraničia a naopak, príp. cez SR je oslobodená od DPH a teda sa na túto službu nevzťahuje ani povinnosť registrácie. Rovnaké pravidlo platí pre služby súvisiace s dopravou osôb. Pre istotu však odporúčame túto tému - povinnosť registrácie a prípadné posudzovanie obratu - prekonzultovať s Finančnou správou alebo daňovým poradcom.
Ak internetovy obchod posle na dobierku tovar do zahranicia, pocita sa tento vynos do obratu pre povinnu registraciu DPH?
Dobry den, ako je to v pripade, ze si moje sluzby (napr.programatorske, konzultacne a pod) najme firma v EU, tejto firme sluzby pravidelne fakturujem, avsak realne su dodavane pre zakaznikov v SR (s tymito vsak ziaden obchodny vztah nemam, len u nich vykonavam "pracu"). Povazuje sa toto za miesto dodania SR, alebo EU? Je potrebne na fakturach konkretne miesto dodania uvadzat? Dakujem
Závisí od toho, či si ich objednala firma so sídlom v EÚ alebo jej tzv. prevádzkáreň v SR - tj v prvom prípade je miesto dodania v krajine odberateľa, v druhom v SR. Miesto dodania sa na faktúre neuvádza, no podstatné je správne zdanenie služby (kto vykazuje DPH a akým spôsobom).
Do obratu sa počítajú dodávky s miesto dodania v SR. V prípade dobierky môže ísť o tzv. "zásielkový predaj" - ak sa dodáva zákazníkom, ktorí nemajú pridelené IČ DPH, resp. toto IČ DPH neoznamujú (ako je to pri štandardnom predaji tovaru do EÚ). No a v tomto prípade sa miesto dodania nachádza v SR a takýto predaj (resp. výnos či príjem z neho) sa do obratu počíta. Uvedené je môj odborný názor, vzhľadom na fakt, že vyslovene dobierku zákon o DPH nerieši.

Pridať komentár