Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SuperFaktúra a kontrolný výkaz DPH

Od januára 2014 pribudol k povinnostiam každej firmy, ktorá je platiteľom DPH, nový výkaz – tzv. kontrolný výkaz. Ide o podrobný zoznam údajov z jednotlivých faktúr a dokladov, ktoré vstupujú do daňového priznania k DPH. Jeho skompletizovanie je však pomerne komplikované a náročné a – najmä – za každý preklep či nesprávny údaj bude podnikateľovi patriť automaticky pokuta. Aj v prípade, ak chybu neskôr opraví dodatočným daňovým priznaní k DPH.

Odberateľské faktúry sa môžu ukázať až v 2 častiach kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz má niekoľko rôznych častí pre rôzne typy dokladov – pre faktúry odberateľské, faktúry dodávateľské zo SR, dodávateľské so samozdením atď. Vystavené odberateľské faktúry – ktoré si vystavujete v SuperFaktúre – môžu vstupovať do 2 rôznych častí výkazu, resp. môžu mať na účely kontrolného výkazu 2 kódy:

  • A1 – faktúry vystavené firmám (platiteľom DPH aj neplatiteľom DPH) a rovnako aj právnickým osobám, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami (neziskovky). Ide o faktúry za dodávky s miestom dodania v SR.
  • D2 – faktúry, ktoré firma-platiteľ DPH nie je povinná vystaviť – ide teda najmä o faktúry súkromným osobám-nepodnikateľom.

Ako SuperFaktúra uľahčuje prácu s kontrolným výkazom

Ak svoje faktúry exportujete vy alebo váš účtovník zo SuperFaktúry do účtovného programu Omega, SuperFaktúra podľa typu odberateľa (firma alebo občan) priradí každej faktúre správny kód pre kontrolný výkaz. V rámci exportu je samozrejme možné pridať aj predkontáciu pre určitú skupinu faktúr a v tomto prípade už v samotnej Omege nemusíte robiť takmer nič – faktúra sa po „odklepnutí“ z fakturácie prenesie do evidencie účtovných dokladov ako plne zaúčtovaná. Táto pomôcka je zatiaľ prístupná len exporty do tohto softvéru. Privítali by ste ich aj pre ten váš softvér? Dajte nám vedieť v diskusii pod článkom.

Pár základných pravidiel pre kontrolný výkaz DPH:

  • podávajú ho iba plnohodnotní platitelia DPH – teda nie firmy, registrované pre DPH podľa § 7 či § 7a zákona o DPH
  • firma je povinná podať ho v rovnaký deň, v ktorý podáva aj daňové priznanie k DPH. Teda určite nie neskôr; poučenie ku kontrolnému výkazu uvádza, že podať ho o čosi skôr však možné je.
  • daňové priznanie k DPH je platiteľ DPH povinný podať za každé jedno zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok), tj aj v prípade, ak nevykázal žiadny obchod a priznanie je „prázdne“. Kontrolný výkaz sa však v niektorých prípadoch nepodáva – napr. ak daná firma dodala len tovar oslobodený od DPH odberateľovi do EÚ (vrátane tzv. „trojstranného obchodu“) i mimo EÚ (vývoz) a zároveň si neuplatňuje žiadne odpočítanie DPH na vstupe (resp. iba odpočítanie DPH zaplatenej na colnici pri dovoze tovaru).

Najbližší termín pre podanie daňového priznania k DPH a zároveň aj kontrolného výkazu je 25. marec 2014.

Určite však odporúčame nepopliesť si kontrolný výkaz so súhrnným výkazom🙂

1 komentár

Ja by som toto určite prijal pre export do MRP.

Pridať komentár