Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám

Článok je aktualizovaný pre rok 2023

Platcom DPH sa slovenský podnikateľ môže stať dobrovoľne (napr. z dôvodu tlaku zo strany odberateľov či možnosti DPH si odpočítať), no zároveň aj povinne. Základným dôvodom pre povinnú registráciu je dosiahnutie obratu 49 790 EUR za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, resp. za kratšie obdobie. Tento obrat, resp. jeho dosiahnutie, si v jednotlivých mesiacoch musí sledovať každý podnikateľ sám.

Čo platí pri sledovaní obratu

Pri sledovaní obratu platia tieto pravidlá:

  • obrat sa sleduje za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov – t. j. nejde o kalendárny rok, ale o akékoľvek obdobie 12 mesiacov (napr. od 1.6.2022 do 31.5.2023)
  • žiadosť o registráciu je firma povinná podať do 20. dňa po skončení mesiaca, v ktorom bol daný obrat dosiahnutý
  • ak daná firma dosiahne obrat 49 790 EUR za obdobie kratšie ako 12 mesiacov, podať žiadosť o registráciu je povinná do 20. dní po skončení mesiaca, v ktorom dosiahla tento obrat – napr. ak dosiahne kumulovaný obrat 50 000 EUR za obdobie od 1.3.2023 do 31.5.2023, je povinná podať žiadosť do 20.6.2023
  • sleduje sa hodnota dodaných tovarov a služieb. Inak povedané: sumy na faktúrach, bez ohľadu na to, či ich odberateľ uhradil alebo nie. Z tohto dôvodu sa v praxi pre jednoznačnosť odporúča uvádzať na každej jednej faktúre dátum dodania daného obchodu. Uvedené pravidlo platí od r. 2019 pre všetky subjekty rovnako – teda aj pre eseročky a iné právnické osoby či živnostníkov a iné SZČO. Sumy na zálohových faktúrach sa však do obratu nepočítajú.

Ukážkový príklad sledovania obratu

Živnostník Jozef začal podnikať v januári 2023. Za prvý polrok 2023 svojim odberateľom vyfakturoval tieto sumy:

  • január 2023   8 000 EUR
  • február 2023   10 000 EUR
  • marec 2023   12 000 EUR
  • apríl 2023   7 000 EUR
  • máj 2023   8 000 EUR
  • jún 2023   10 000 EUR

Keď kumulovane spočíta obraty, sumu 49 790 EUR dosiahol v júni 2023 – resp. v júni 2023 kumulovaný obrat dosiahol sumu 55 000 EUR. Žiadosť o registráciu za platcu DPH je povinný podať do 20. júla 2023.

Pravidlá pre DPH pomerne presne špecifikujú pojem „obrat“ na účely povinnej registrácie. Do obratu sa počítajú dodávky, ktorých „miesto dodania“ (v rámci DPH dôležitý pojem) sa nachádza v SR či napríklad aj väčšina dodávok oslobodených od DPH. Naopak, nepočítajú sa sem napr. niektoré príležitostné dodávky – napr. príležitostne predaný hmotný a nehmotný majetok firmy.

Viac:  Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie

Používatelia SuperFaktúry majú toto povinné sledovanie oveľa jednoduchšie, keďže v prehľadoch uvidia obrat za posledných 12 mesiacov a SuperFaktúra ich pri priblížení sa k hranici pre povinnú registráciu k DPH upozorní prostredníctvom notifikácie v Inboxe.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

118 komentárov

Dobrý deň,chcem sa opýtať či sa do obratu započítava aj vrátenie časti mnou uhradenej faktúry,tzv bonus.Ďakujem.
Dobrý deň,chcem sa opýtať či sa do obratu započítava aj vrátenie časti mnou uhradenej faktúry,tzv bonus.Ďakujem.
Dobrý deň, ak som doteraz nesledoval obrat za 12 po sebe idúcich mesiacov a v období od 1.7.2022 do 30.6.2023 som prekročil obrat 50 000€ ostatné obdobie je pod 49 790. Platcom DPH sa ale nechcem stať. Aké sú moje povinnosti v tomto prípade? Resp. musím podať žiadosť, alebo to môžem nechať tak a pokračovať ako neplatca DPH?
Ak ste tento obrat naozaj dosiahli - teda všetky dodávky sa do neho počítajú a skrátka bol v zmysle zákona o DPH dosiahnutý - tak nemáte možnosť voľby, platiteľom DPH sa stať musíte resp. ste sa stať museli. Podľa súčasných pravidiel dokonca po tom, čo sa ním stanete (napr. v novembri 2023) budete musieť okrem štandardných povinností platiteľa DPH (podávanie DPHčkových výkazov za nasledujúceho mesiace) dokonca podať aj jedno mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, kedy ste platiteľom DPH byť mali.
Dobrý deň, chcem sa spýtať som živnostník a pracujem v Nemecku pre nemecku firmu a fakturujem stavebné a lesné práce, odvody platím na Slovensku a mam platný frištelung na základe daňovej rezidencii zo Slovenska, za rok 2022 som predložil faktúry nemeckým úradom kde mi prišla odpoveď že veškeru daňovú povinnosť si plním na Slovensku, chcem sa spýtať po presiahnuti sumy v Nemecku 49 790 eur podlieham k registrácii DPH na Slovensku alebo spadam do výnimky? Ďakujem.
Jedna vec je daň z príjmov (v tomto prípade ste s najvyššou pravdepodobnosťou daňovým rezidentom SR a svoje príjmy zdaňujete v konečnom dôsledku v SR), druhá vec je DPH, tá však funguje inak. Vo všeobecnosti platí, že miestom dodania stavebných prác je krajina, v ktorej sa nehnuteľnosť fyzicky nachádza - čiže asi Nemecko. A teda Vašou povinnossťou je naštudovať si / poradiť sa, aké sú Vaše povinnosti v Nemecku - registračné, podávanie výkazov, platenie DPHčky.
Dobrý deň. Jedna SZČO mi teraz doniesla k spracovaniu faktúry za rok 2022.(nosí ich vždy na ďalší rok kvôli DP). Zistila som však, že nárastom jeho obratu vo fakturáciách sa stal už spätne platcom DPH k 31.10.2022 kedy prekročil limit 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Podala som mu hneď Žiadosť o registráciu pre DPH. Tu však nastala situácia, že on už za mesiac 11 aj 12/2022 vystavil platcovi DPH fakturáciu bez DPH. Po registrácii musí túto FA bez DPH opraviť na FA s prenosom daňovej povinnosti podľa §69. Viete mi poradiť ako prakticky urobiť teraz vo februári túto zmenu s fakturáciou so zdan.plnením 31.10.2022, ktorá bola zaevidovaná u platiteľa DPH bez DPH a má byť opravená na prenos DP?
SZČO je povinná podať mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, ktoré začína 31-dňom po zmeškaní registrácii a končí dňom predchádzajúcim registrácii - ale toto ešte pozrite, keďže tie termíny sa pre rok 2023 menili (prechodné ustanovenia). Za dané obdobie je povinný odviesť výstupnú DPHčku z plnení, ktoré DPHčke podliehajú. No Vy to podľa mňa máte celkom jednoduché - faktúry boli bez DPH a aj po oprave budú bez DPH, no len s prenosom povinnosti vykázať DPHčku na odberateľa. Opravené faktúry musíte zaslať odberateľom, ktorí sa z nich síce nepotešia, ale toto je správny postup.
Dobrý deň, počítajú sa prosím do obratu pre registráciu DPH aj pasívne príjmy z licenčnej zmluvy (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) ? Ďakujem
v princípe áno. Užšie: iba ak ide o služby s miestom dodania v SR (na mysli mám "miesto dodania" podľa pravidiel zákona o DPH, čiže pri zahraničných odberateľoch je niekedy potrebné hlbšie skúmať, kde sa miesto dodania nachádza).
Dobrý deň, plánujem založiť spol. s r. o. Firma bude poskytovať služby zahraničnému odberateľovi v oblasti stavebníctva (Rakúsko). Miesto dodania služby je teda Rakúsko. Aké budú prosím Vás povinnosti v oblasti DPH, je potrebné sa registrovať v SR alebo v AT? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
Závisí od rakúskeho zákona o DPH - ak stanovuje prenos daňovej povinnosti pre tento prípad na odberateľa, tak registrovať sa v AT potrebné nie je (pravdepodobne iba v SR, pozri § 4 ods. 4 slovenského zákona o DPH, najmä pravidlo ohľadne dodanie stavby); ak nie, je možné že sa podľa rakúskych predpisov musíte registrovať v Rakúsku.
Dobry den, som szco a pracujem pre nemecku firmu a odvadzam dph v Nemecku. Ako je to s dph na Slovensku? Tu podavam danove priznanie, ale dph platim v Nemecku. Musim aj na Slovensku sledovat vysku obratu? Alebo sa plati dph len v jednej krajine. Dakujem za odpoved
Vaša situácia si vyžaduje pravdepodobne individuálne sedenie: z akého titulu, podľa akého pravidla (pravdepodobne z nemeckého zákona o DPH) odvádzate DPH v Nemecku? Atď. Ak ste stále slovenská SZČO, podliehate viacerým možným registračným povinnostiam v SR: aj ako platiteľ DPH v zmysle § 4 zákona o DPH (pri dosiahnutí obratu z dodávok s miestom dodania v SR), prípadne aj v zmysle § 7a či § 7. "Tu podávam daňové priznanie" - to myslíte asi daňové priznanie k dani z príjmov, toto je však iná téma než DPH (daň z pridanej hodnoty).
Dobry den, ake je presne ohranicenie daneho obdobia "po sebe iducich 12 mesiacov" . Som SZCO od 1.4.2021. Sluzbu fakturujem vzdy s datumom dodania posledny den v mesiaci, pravidelne kazdy mesiac. Prva faktura bola vystavena s datumom dodania 30.4.2021. Ak chcem vyhodnotit obdobie 12 mesiacov, pocita sa obdobie od 30.4.2021 do 29.4.2022, alebo je to obdobie od 30.4.2021 do 30.4.2022 vratane, tj. musim zapocitat aj fakturu 30.4.2022, a takto dalej ( 31.5.2021 - 30.5.2022 alebo 31.5.2022?) ... je to pre mna rozhodujuce, nakolko balansujem na hrane sumy 49790 Eur. Vopred vdaka za odpoved
Počítate obdobie od 1.4.2021 do max 31.3.2022 - prípadne aj menej (obrat môže byť dosiahnutý aj za kratšie obdobie).
Som živnostník a dodávam služby do zahraničia. Pracujem pre firmu v USA ako Intependent Contractor/ Freelancer v oblasti počítačových služieb (grafické spracovanie). Podľa uzavretej zmluvy, americká LLC nie je povinna platiť mi zdravotné, sociálne odvody, ani dane. Výplatu dostávam raz za mesiac, na základe výkonu, na hodinu.Chcela som si založiť živnosť v Decembri/Januári, ale sa mi to kôli Covid-u podarilo až vo februári. Sídlo mám v Bratislave. V marci som dostala zmeškané výplaty pre December, Január a február. Týmto sa mi kumulovali 3 výplaty, a zvýšili mi hodnotu 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov - teda v Januári alebo Februári 2022 môžem prekročiť 49790 limit . Nie som platcom DPH. Som povinná byť platcom DPH alebo sa len registrovať o pridelenie IČ DPH? Som povinná sa záväzne registrovať na platiteľa DPH lebo mám príjem zo zahraničia? A podľa akého § sa mám riadiť - §7a? Prepáčte na dlhej otázke, som začínajúca, neviem sa stale vynájsť. Ďakujem.
Podľa toho, čo píšete, je miesto dodania služby v krajine odberateľa - tj mimo SR a teda daná fakturácia sa do obratu pre povinné platiteľstvo DPH nepočíta. Samozrejme mali by ste mať potvrdenie o tom, že odberateľ je firma a sídli v tretej krajine, tj zodpovednosť je na Vás a moja odpoveď vychádza len z Vami zadaných informácií. Ani podľa § 7a sa registrovať nemusíte (nejde o EÚ). Akurát to, že ste vlastne podnikali bez živnostenského oprávnenia jeden či dva mesiace... pozor na to.
Dobrý deň, chcela by som vedieť či živnostníkovi ktorý je vyslaní do Rakúska, a má vybavení formulár A1, vzniká povinnosť platiť daň v Rakúsku ?
Formulár A1 slúži ako potvrdenie pre prípadné kontroly zo strany miestnych úradov, že ste sociálne poistení v SR. To, či živnostníkovi vzniká povinnosť platiť daň (aj) v Rakúsku, závisí od presného posúdenia situácie, rakúskych zákonov ako i zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Rakúskom - ideálne je kontaktovať daňového poradcu.
Dobry den, chcem sa opytat som slovenska SZCO a pracujem pre Belgicku firmu, vypliva aj mne povinost registrovat sa na DPH po prekroceni obratu 49790€? Dakujem
Závisí od presnej definície služby a rovnako aj od postavenia odberateľa (ide o podnikateľský subjekt s IČ DPH prideleným v krajine jej sídla). Vo väčšine typov služieb a v prípade takéhoto odberateľa sa miesto dodania služby nachádza v krajine odberateľa a do obratu pre registráciu DPH sa daná dodávka nezahŕňa.
Dobrý deň. Som programátor, podnikám zo Slovenska na slovenskú živnosť. Dodávam služby (vývoj SW) len do zahraničia, klientov v SR nemám. Nie som platca DPH, len osoba identifikovaná k DPH na základe §7a. Chápem správne, že za týchto okolností (miesto dodania služby mimo SR) nie som povinný registrovať sa k DPH po dosiahnutí obratu 49 790 EUR?
Závisí od presnej definície služby a rovnako aj od postavenia odberateľa (ide o podnikateľský subjekt s IČ DPH prideleným v krajine jej sídla). Vo väčšine typov služieb (programovanie áno) a v prípade takéhoto odberateľa sa miesto dodania služby nachádza v krajine odberateľa a do obratu pre registráciu sa nezahŕňa.
som uplne rovnaky pripad ako dm. Ako zivnostnik vsak predavam pre Estonskeho klienta so sidlom v Estonsku v ramci jednej zmluvy o dielo dve veci. 1. Vyvoj softveru (to som plateny na hodinu) 2. Licencia (licencne poplatky mi plati klient za kazdu hodinu pouzivania softveru) Toto mi ide do pasivneho prijmu a klient teda za mna odvadza 2% honoraru do literarneho fondu. Rata sa v mojom pripade nejaky z tychto dvoch prijmov do obratu pre povinnu registraciu DPH? Alebo toto vobec nemusim riesit? Dakujem
Ak ide o estónsku firmu s estónskym DIČ, podľa mňa nie (s najvyššou pravdepodobnosťou ide teda o služby s miestom dodania určeným podľa základného pravidla v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH a miestom dodania služby je Estónsko.)
Dobrý. Som szčo a prácu vykonávam v Belgicku, kde som na základe formuláru A1 vyslaný na prácu slovenskou firmou ktorá má kontrakt s belgicku. Faktúru jem slovenskej firme za práce prevedené na území belgicka. Vzťahuje sa aj na mňa sledovanie sumy 49 790 pre platiteľa DPH? Doteraz nie som platca DPH. Ďakujem za odpoveď.
Principiálne áno. Ak by však išlo o práce na nehnuteľnosti umiestnenej v Belgicku, tak je vysoko pravdepodobné, že sa za platiteľa DPH musíte registrovať v Belgicku, tj odporúčam si prejsť belgické zákony.
Dobry den, Ako Slovenska firma sme otvorili eshop aj v rumunsku (predaj na dialku) a dosiahli sme hranicu obratu na registraciu DPH (32.000€) tento tyzden. Samozrejme uz riesime registraciu na DPH v Rumunsku. Moja otazka je ci mozeme dalej predavat so Slovenskym DPH cislom kym neziskame rumunske DPH cislo? Dakujem pekne za odpoved
Tak tomu rozumiem aj ja: miestom dodania je SR, kým vás nezaregistrovali v Rumunsku. No ideálne bude si to overiť v rumunských zákonoch / úradoch.
Dobrý deň, Bol som zivnostnik (SZCO), neplatca DPH. V roku 2016 som mal obrat 60 000 eur a mal som sa stat platcom DPH, do 20.1.2017 som sa mal prihlásiť ako platca DHP. Bohuzial koli zdravotnym problem som k 7.1.2017 zivnost zrusil, takze som sa platcom DPH nestal. Teraz by som si chcel otvorit zivnost znova dajme tomu k 1.4.2018. Stanem sa automaticky uz platcom DPH alebo nebudem platcom DPH? Dakujem za odpoved.
Podľa mňa nie. Ak ste ním neboli, tak sa vždy skúma obrat za 12 po sebe idúcich posledných mesiacov, resp. menej. Čiže sa to skúma od 1.4.2018 do budúcna - keď ten obrat na túto sumu v budúcnosti narastie, ste povinný požiadať o registráciu.
Dobry den, Som zivnostnik (SZCO) a pracujem pre IT spolocnost v oblasti programovania. Predpokladam mesacny prijem z faktury od zamestnavatela na Slovensku (s.r.o). Chcem sa opytat, ci sa do mesacneho obratu pocita fakturovana cena (v pozicii zamestnanca to bola superhruba mzda) a ak ano, ci sa z tejto sumy neda nieco odpocitat? Nechcem byt platcom DPH len preto, ze som prekrocil hranicu 49 790 EUR. Dakujem.
Slovenská IT spoločnosť je skôr Vašim odberateľom, nie zamestnávateľom :) Do obratu na účely DPH sa počíta suma, ktorá Vám za Vaše služby príde na účet. Odpočítať sa nedá nič - ak ide o služby slovenskému odberateľovi, tak tieto sa do obratu počítajú (ak by však išlo o odberateľa zo zahraničia, v niektorých prípadoch sa do tohto obratu nepočítajú - viac https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-co-sa-donho-pocita-a-co-nie/ )
Dobry den, Som obchodnik s jazdenymi autami, platca DPH. Ak kupim ojazdene auto s DPH od platcu DPH, no predavam ho sukromnej osobe, na fakture DPH neuvadzam?
Ak ste ho kúpili od platiteľa DPH za cenu vrátane DPH, neuplatňujete osobitnú úpravu (zdaňovanie marže), ale použijete bežný režim, tj predávate za cenu vrátane DPH.
Dobrý deň. Som živnostník a vykonávam práce v Nemecku. Za tieto práce ale vystavujem faktúry slovenskej s.r.o.. Možno už v najbližšom mesiaci prekročím obrat 49970,-€. Musím sa aj ja registrovať pre DPH, keď vystavujem faktúry slovenskému odberateľovi? Tieto práce realizujem na stavbe v Nemecku - zváračské práce. Ďakujem. Jaro
Miesto dodania tejto služby v Nemecku - v takomto prípade sa tento obrat nepočíta do obratu pre registráciu za platiteľa DPH v SR, no s najvyššou pravdepodobnosťou je potrebné sa pre DPH registrovať v Nemecku. Teda naštudovať si nemecké predpisy, poradiť sa a podľa toho postupovať.
Dobrý deň, ak som si nevšimol, alebo premeškal, alebo nezaregistroval prechod povinnosti prejsť zo štvrťročného platcu DPH na mesačného, hrozia mi nejaké sankcie ?Veď nie je jedno kedy tú DPH zaplatím ? Či každý mesiac alebo každý tretí ?
Osobne by som to tiež takto rád bral :) Vašou povinnosťou bolo podať daňové priznanie k DPH za každý jeden mesiac po mesiaci prekročenia obratu (100 000 EUR) a za každé nepodané priznanie je pokuta od 30 EUR do 16 000 EUR, v praxi verím dostanete len tú spodnú hranicu.
Ak som živnostnik a presiahnem sumu 50 000e,musím byt platcom dph.
Závisí od toho, aké služby a komu poskytujete - nie všetko sa totiž ráta do tohto obratu. Podrobnejšie https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-co-sa-donho-pocita-a-co-nie/
Dobrý deň. Som s.r.o. neplátca DPH, účtujem V PU, vykonávam školenia zákazníkov pre firmy na Slovensku, poskytujem aj odborné poradenstvo, sú tieto školenia oslobodené od DPH? Počítajú sa do obratu pre budúceho plátcu DPH?
Podľa mňa sa počítajú - miestom dodania takýchto služieb je SR. Teda nie sú ani oslobodené.
Dobrý deň, Živnostník, ŠTVRŤROČNÝ platca DPH obrat, kedy sa stávam podľa zákona mesačným platcom DPH sledujem za obdobie bezprostredne po sebe nasledujúcich 12 mesiacov. Ak presiahne sumu 100 000 EUR, stávam sa mesačným.... Prosím o vysvetlenie pojmov - či som zákon pochopil správne: 1. obrat u fyzickej osoby/živnostníka sú sumy prijatých platieb (nie suma vystavených faktúr) - teda sledujem vždy za obdobie 12 mesiacov súčet prijatých platieb (okrem príjmov ktoré sú vymenované v zákone, napr. príležitostný príjem pri predaji majetku a podobne...) 2. tieto sumy sledujem bez DPH Je to takto správne?
1. áno, súčet prijatých platieb 2. áno, bez DPH.
Dobrý deň, ak je sro evidovaná len podľa §7a vykonáva prepravu tovaru pre zahraničné firmy, napríklad z ČR do Nemecka nie vrámci SK a má bloky napr. za PHM zo zahraničia uznáva si ho v celej výške (aj so zahr. DPH) pre daň z príjmov?
Pokiaľ nie je platiteľom DPH, tak áno - do nákladov ide celá suma.
Dobry den,prosim Vas,ak vznikla povinnost registracie z prijmov zo zivnosti+z prenajmu, musime odvadzat dph aj z prenajmu ked je ten oslobodeny od dph? Dakujem
Nie, prenájom sa fakturuje bez DPH, no uvádza sa v daňovom priznaní spolu s ostatnými oslobodenými dodávkami.
Dobry den, nasa sro sa venuje projekcii a dokoncujeme jednu zakazku momentalne pre rakuskeho investora. Mame sidlo na Slovensku, kde aj pracujeme, ide o projekt stavby, ktora bude realizovana v Rakusku. Potrebovali by sme fakturovat sumu nad 30tis Eur, s nasou uctovnickou s tym nemame skusenosti a chceme poprosit o radu: - sme povinni registrovat sa ako platca dph v rakusku? - v pripade ze ano, aky je zvycajny postup pre slovenske firmy? nasa uctovnicka nevie po nemecky, potrebujeme rakuskeho danoveho poradcu, ktory nam tam spravi registraciu a bude riesit pravidelne oznamenia pre rakusky DU? - ide o jednorazovy projekt, do konca roka 2017 to bude ukoncene, je mozne okamzite ku dnu 31.12.217 spravit zrusenie registracie, aby sme nemuseli nadalej riesit rakuske danove povinnosti atd? Vopred dakujem, KH
Podľa SK zákona o DPH sa miesto dodania nachádza v Rakúsku a teda zdaní sa DPH-čkou v Rakúsku. Postup však bohužiaľ závisí od pravidiel z rakúskeho zákona o DPH - ak stanovuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa, nemusíte sa registrovať v Rakúsku, iba správne vyfakturujete dodávku na rakúskeho odberateľa, ktorý si dodávku samozdaní. Ak však toto v rakúskom zákone nie je, musíte sa registrovať - a vlastne postupovať podľa rakúskeho zákona, čiže ideálne to konzultovať s niekým miestnym.
Srdecna vdaka, a nahodou nejake odporucanie na koho sa obratit v Rakusku s tymito vecami? Predpokladam, ze aj z Bratislavy by to niekto vedel riesit...
Ja osobne nie. Skúste napríklad účtovné poradenstvo pre klientov SuperFaktúry, možno kolegovia vedia.
Zapocitava sa do limitu na povinnu registraciu DPH aj prijem na zaklade "Zmluvy o poskytovaní pracovnej asistencie pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti občana so zdravotným postihnutím"? Dakujem
V tejto oblasti sa veľmi nevyznám, ale závisí od typu zmluvy, resp. postavenie asistenta - ak je samostatnou zárobkovo činnou osobou, tak podľa mňa áno.
Ďakujem za odpoveď. Ešte jeden prípad, keď faktúra je vystavená v starom roku v novembri aj s dátumom splatnosti v novembri a platba prišla na účet až v novom roku v januári (konkrétne 23.januára). Lepšie mi ale vyhovuje, ak by som ten príjem mohol dať ešte do starého roku. Je to nejako možné ? Som SZČO.
Podľa mňa nie - ide o príjem nového roka.
Vystavím faktúru na určitú sumu v 1. mesiaci. V 3. mesiaci mi uhradia polovicu sumy a v 5. mesiaci mi uhradia zbytok. Ktorý mesiac sa ráta, že som mal príjem ? Je to 1. mesiac, kedy som vystavoval faktúru, alebo mesiace, kedy mi prišla platba ? Ďakujem.
Ak ste SZČO a nevediete podvojné účtovníctvo, tak mesiace, v ktorých Vám prišla platba. Ak ste eseročka resp. iná firma s podvojným účtovníctvom, tak mesiac vystavenia faktúry (výnos).
Dobrý deň , manžel je žvnostník a má zmluvu o zastúpení pre českú firmu na Slovensku, pri akej sume sa musí prihlásiť na platcu DPH? Ako je to s určením miesta dodania služby v takomto prípade keď pracuje iba na Slovensku?
Suma je 49 790 EUR, ale len pre dodávky, ktoré majú miesto dodania v SR. A to sa určí podľa typu služby a rovnako aj typu odberateľa, nie podľa toho "kde pracuje" - ak fakturuje českej firme (tj poskytuje služby českej firme) a podľa textu vašej otázky ide pravdepodobne o predaj, podľa tohto je miesto dodania v ČR a tieto dodávky sa do obratu nepočítajú. Konkrétne riešenie však závisí od konkrétneho typu služby.
Do obratu SZČO sa rátajú len príjmy? Ak si kupujem v ČR službu, ktorej miesto dodania je mimo SR, ráta sa tento výdaj do obratu?
Áno, iba príjmy, teda výstupy. Nákupy nie
Dobry den, nasa s.r.o. ziskala kontrakt s rakuskou firmou. Sme graficke studio a dodavame im graficke sluzby. Posledne mesiace nemame ziadnu pracu zo Slovenska, ale iba z Rakuska. Blizime sa k hranici prijmov 49000 eur (za poslednych 12 mesiacov), ale vsetky tieto prijmy su od rakuskeho klienta. Aj tento druh sluzby sa poklada za miesto dodania mimo SR? A teda nemusime sa regisrovat na DPH... dakujem
Presne tak. Tento typ služby za týchto podmienok má miesto dodania v Rakúsku a tieto výnosy do obratu nevstupujú.
presiahli sme obrat 49780,ale bola tam aj zalohova fa. rata sa aj ta DAKUJEM
Ak ste SZČO a daná zálohová bola aj uhradená, tak áno. Ak ste SRO a daná zálohová faktúra bola zaúčtovaná na účet prijatých preddavkov, tak nie. Podrobnejšie som to napísal tu http://ludskourecou.sk/2014/08/pocitaju-sa-do-obratu-platitela-dph-aj-prijate-zalohy/
Chcem sa informovať akú pokutu môže dostať podnikateľ ak sa zabudne registrovat k DPH načas.
Daňový poriadok hovorí o sume od 60 do 20 000 EUR. V mnohých prípadoch dávajú za niektoré prečiny práve tú nižšiu sadzbu, zaručiť to však neviem.
Ak kupim pozemok za 180 000 a nasledny mesiac ho predam za 182 000 stanem sa tym padom platcom DPH?
Ak obchodujete s pozemkami (ako napr. s tovarom), tak áno. Ak je však pozemok vo firme používaný ako majetok, tak príjem z príležitostne predaného hmotného majetku sa do obratu nepočíta - platiteľom DPH sa teda nestanete.
Mala som prenajatú prevádzku a majiteľ tvrdil že aj nájom ktorý mu platím si musím zarátať do obratu ja tvrdím že nie
Do obratu počítate príjmy, resp. výnosy - teda to, čo platia Vám.
Čiastka 49 790 Eur sa v združení vzťahuje na každého člena samostatne alebo na celé združenie. Sme v združení dvaja. Vedieme jednoduché účtovníctvo. Oblasť : obchod,bar.
Ak myslíte povinnosť registrácie pre podnikateľov, podnikajúcich na základe zmluvy o zrušení, tak táto už od r. 2014 neexistuje.
Keď sa firma stane platcom DPH , je štvrťročným platcom alebo mesačným. Ďakujem
Najprv je povinne mesačným. Na štvrťročné platiteľstvo DPH môžete prejsť až cca po roku, ak Váš obrat nedosiahne sumu 100 000 EUR
Čo sa počíta do obratu pre DPH do 49720,- EUR. Príjem za predaný tovar na SK alebo aj príjem za predaný tovar do zahraničia.
49790 EUR. Počítajú sa dodávky s miestom dodania v SR - teda predaje slovenským odberateľom a rovnako aj napr. dodanie tovaru odberateľovi do EÚ oslobodené od DPH (§ 43 zákona o DPH).
Dobrý deň. Doteraz som bol platcom DPH. Od 1.10.14 sa stávam neplatcom DPH. Je pre mňa teraz výhodné nakúpiť tovar na ďalší predaj, alebo mám počkať s nákupmi až po 1.10. Otázka platí aj na nákup z Čiech. Ďakujem za odpoveď a želám Vám všetko dobré. MP
Ak ešte ako platiteľ DPH nakúpite tovar zo SR, DPH z neho si síce na jednej strane odpočítate, no zároveň budete musieť odviesť DPH z tovaru, ktorý ste k 1.10 nepredali - závisí od toho, koľko predáte. Pri nákupe z Čiech ako platiteľ DPH nakupujete v podstate (zjednodušene povedané) za cenu bez DPH.
Ale keď to je podľa zmluvy o dielo na vyrobu dielcov s montažou v EU tak toto sa považuje za dodanie v EU a len cela suma je rozdelena na zalohu a doplatok ....?
Ak ide o dodanie tovaru s montážou v EÚ - a asi aj ide- tak miesto dodania obchodu je mimo SR a suma sa do obratu nepočíta. V tomto prípade je otázky zálohy bezpredmetná.
A ešte ked som prijal zalohu na vyrobu nabytku je to posudzovane ako prijem s EU a potom ten prijem sa nepočita do celkoveho obratu pre povinosť sa prihlasit na platcu DPH?????
Odpoveď pravdupovediac nepoznám - žiaden DPH predpis túto situáciu jednoznačne nepopisuje:( Názory sú rôzne. Ak účtujete v podvojnom účtovníctve, do obratu sa zahŕňajú výnosy - teda preddavky pravdepodobne nie.
Pozrel som sa na to: v prípade SZČO (resp. fyzických osôb) sa preddavky považujú za príjmy a teda do obratu pre DPH vstupujú.
Presne tak - miesto dodania tovaru s montážou je v Nemecku a teda týchto 25 000 EUR sa do obratu nepočíta. Tovar dodaný bez montáže do EÚ má miesto dodania v SR (ak bol teda zo SR odoslaný alebo prepravený) - táto dodávka sa do obratu počíta.
Som registrovany na dph pre Eu, vyrabam nabytok aj s montážou v nemecku a spolu s obratom fakturovanym na slovensku prekrocim hranicu 49720€ ako mam postupovat? Dakujem
Najprv k hranici: počítajú sa do nej len dodávky s miestom dodania v SR. Ak je tovar dodaný s montážou, miestom dodania je krajina, kde bol zmontovaný zákazníkovi. A teraz postup: do 20. dňa po mesiaci, v ktorom ste obrat presiahli, vypíšete univerzálnu žiadosť o registráciu https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/REGDPv14.pdf (uvediete samozrejme len údaje v častiach týkajúcich sa DPH) a pošlete ju Daňovému úradu. Oni Vás budú kontaktovať - ohľadne preverenie a zábezpeky, po úspešnej registrácii Vám zašlú kartičku s IČ DPH.
Čiže ked mam obrat na SR napr. 34000€ a vyrabam nabytok do nemecka v hodnote 25000€ aj s montažov v nemecku tak nemam povinosť sa prihlasiť na povineho platcu DPH. A ked vyrobim vyrobok na slovensku a dodam ho bez montaže do nemecka ako sa to potom posudzuje ? Dakujem
Dobrý deň. Pokiaľ by som fakturoval za služby firme, a môj obrat by presiahol za 3 mesiace sumu 50 000€, môžem požiadať o platcovstvo DPH či sa to týka iba dodávok tovaru? Išlo by o fakturáciu v rámci Slovenska.
Do obratu sa - v rámci Slovenska - počítajú aj dodávky služieb. Vo Vašom prípade musíte o registráciu požiadať už po týchto 3 mesiacoch.
Dobrý deň. Pokiaľ by som fakturoval za služby firme, a môj obrat by presiahol za 3 mesiace sumu 50 000€, môžem požiadať o platcovstvo DPH sa to týka iba dodávok tovaru? Išlo by o fakturáciu v rámci Slovenska.
Dobry den, sme s.r.o., dlhorocny platitel dph, tovar nakupujeme prevazne v EU - bez dph, sporadicky aj z 3.krajin, a predavame ho na 90% v SR. Zvazujeme zrusenie platcu dph, od coho si slubujeme okrem odpadnutia administrativnej zataze hlavne znizenie konecnej predajnej ceny. Poradte mi, prosim, ake tortury na urade by to obnasalo a co by to pre nas v praxi znamenalo?
Ak už ste platiteľom DPH viac než 1 rok a váš obrat za posl. 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov bol nižší ako 49 790 EUR, môžete požiadať o zrušenie registrácie. V poslednom daňovom priznaní vyčíslite DPH z odpisovaného majetku a z nepredaného tovaru na sklade, zaplatíte ho a príp. vás možno ešte navštívi daňová kontrola.
Dakujem za odpoved. Budeme nad tym este uvazovat :)
Este na doplnenie: kedze fungujeme aj ako e-shop, nasimi odberatelmi su prevazne fyzicke osoby, ale aj niekolko dlhorocnych a pravidelnych odberatelov - obchodnikov, ktorym vystavujeme faktury pravidelne kazdy mesiac a v sumach sa tak nase trzby delia zhruba v pomere 50:50 medzi fyzicke osoby a podnikatelov.
ak živnostnik fakturuje pracu českej firme v čechach musi byt platca dph?
To záleží od toho, o akú prácu/službu ide a kde bola poskytná (v ČR či zo Slovenska).
Dobry den chcem sa spytat, ked manzel je zivnostnik a fakturuje zamocnicke prace pre nemecku firmu a obrat za 12 mesiacov presiahne obrat 49 790 musi sa stat platcom dph ?
Zámočnícke práce je podľa mňa možné považovať za tzv. "služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť". Ak je to tak, je potrebné sa o Vašich registračných a daňových povinnostiach informovať v Nemecku - inak povedané, pravdepodobne sa budete musieť registrovať a služby zdaňovať dépéháčkou v Nemecku. Miesto dodania takejto služby je totiž v Nemecku a takéto služby sa preto nepočítajú do obratu 49 790 EUR - počítajú sa doň len dodávky s miestom dodania v SR.
Prosim do sumy 49 790 sa berie len zo zivnosti alebo sa k im pripocita aj zo zavislej cinnosti napr.z prenajmu je prijem 39000 a zo zav.cinnosti 12000..? Nemusim sa stat platcom dph?
Príjem zo živnosti a prenájmu áno, závislá činnosť však určite nie.
Po zaregistrovaní je povinnosť podávať DPH mesačne. Je možná zmena podávania DPH štvťročne, ak sa nedosiahne obrat viac ako 100 tis. eur ?
áno, je. Je to trochu zložitejšie, ale cca po roku - ak teda nedosahujete ročný obrat 100 000 EUR a viac.
Zivnostnik nie je platcon DPH, je len zaregistrovany podla 7a (tj dodava sluzby do EU).
Môže. Do absolútnej sumy 5 040 EUR ročne.
Dobry den, v clanku pisete nasledujuce: "Do obratu sa počítajú dodávky, ktorých “miesto dodania” (v rámci DPH dôležitý pojem) sa nachádza v SR". Tj. zivnostnik, ktori doda sluzby do zahranicia (aj EU) a je zaregistrovany podla 7a uz nemusi riesit ten limit 49 790 EUR? Dakujem!
Trochu upresním: ak dodáva len služby s miestom dodania v inej krajine EÚ či krajine mimo EÚ (a žiadne iné), tak tieto sumy sa do obratu nepočítajú. Miesto dodania však závisí napr. aj od typu služby, postavenia podnikateľa či krajinu, v ktorej sídli.
Jedna sa o rozne pocitacove sluzby (programovanie atd), plus aj prijmy z google Adsense a podobnych programov.
Programovanie a reklama - ak sú poskytnuté firmám, miesto dodania sa nachádza mimo SR. Do obratu teda nevstupujú.
To znamena, ze sa daju aj nadalej (nad 50.000eur) uplantovat pausalne naklady? Dakujem!
Možno celkom nerozumiem - veď sme sa bavili o službách a ich zahrňovaní do obratu. No paušálne výdavky si platiteľ DPH uplatniť nemôže. Ak platiteľom DPH nie ste, tak si ich uplatniť môžete. Samozrejme do absolútnej výšky 5 040 EUR ročne.
dobrý deň, chcem sa spýtať,nie sme platcami DPH, prechádzame na podvojné účtovníctvo, predávame drevo.... lenže naše príjmy nie sú pravidelné každý mesiac, ale napr. marec, máj, august.....ak v takomto prípade dosiahneme sumu 49 790 Euro, aj my sa máme zaregistrovať....
Zákon hovorí o obrate za "12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacoch" - teda sleduje sa 12-mesačné obdobie. Ak daný obrat dosiahnete napr. iba za 3 mesiace, ste povinní sa registrovať tiež.
Dobrý deň, chcem vedieť či do obratu na povinnú registráciu DPH sa počítajú aj dodávky do ČR.
Dodávky, ktorých miesto dodania sa nachádza v ČR, tak tie nie. Tj ide o dodávky tovarov, ktoré sú oslobodené od DPH v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH a o dodávky služieb, kedy DPH platí odberateľ.

Pridať komentár