Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Prehľady v SuperFaktúre: fakturácia aj cashflow

Jednou z veľkých výhod, ktoré prináša SuperFaktúra, je vždy aktuálny prehľad o hospodárení firmy. A aj na základe vašich podnetov prinášame vylepšené prehľady, vďaka ktorým si budete môcť samostatne odsledovať sumy faktúr (a nákladov) a tiež ich úhrady – teda oddelene fakturáciu aj cashflow.

Tab Fakturácia

Prehľady - fakturácia
Prehľady – fakturácia

Vpravo hore si môžete nastaviť časové obdobie, ktoré chcete zobraziť. Prednastavený je vždy aktuálny rok. Vpravo dole si potom platitelia DPH môžu zvoliť, či chcú zobrazovať sumy s dph, alebo bez dph.

Ak máte jednoduché účtovníctvo, v grafe uvidíte faktúry (náklady) a ich úhrady v mesiaci podľa dátumu vystavenia. Pri podvojnom účtovníctve sa zobrazia v mesiaci podľa dátumu dodania.

Graf

V grafe svietia pohľadávky na bledozeleno (po úhrade sa zmenia na tmavozelenú), záväzky bledočerveno (uhradené náklady sú tmavočervené). Celkovú bilanciu vyjadruje žltá krivka. V pravej časti si môžete nastaviť, či jeden stĺpec grafu predstavuje mesiac, kvartál, alebo rok (rok sa dá nastaviť v prípade, ak ako časové obdobie máte nastavené „Všetko“).

Sumy v ľavom stĺpci

Fakturované – suma faktúr, ktoré ste za dané obdobie (rok, mesiac, štvrťrok) vyfakturovali svojim odberateľom. Je to:

Neuhradené faktúry – suma faktúr, ktoré zatiaľ nemajú pridanú úhradu.
Náklady – suma všetkých evidovaných nákladov. Teda suma z došlých faktúr, pokladničných blokov, odvodov, miezd či iných nákladov, ktoré orientačne alebo presne sledujete.
Neuhradené náklady – suma nákladov vystavených vo zvolenom období, ktoré ste svojim dodávateľom ešte neuhradili.

Tab Cashflow

Prehľady - cashflow
Prehľady – cashflow

Samostatná záložka – hovorí o tom, čo ste zinkasovali resp. niekomu zaplatili – za celé obdobie, po mesiacoch či štvrťrokoch. Ak ste napr. vyfakturovali 1 000 EUR a odberateľ vám ich aj uhradil, tak za dané obdobie sa suma „Fakturované“ a „Cashflow“ rovná. Ak neuhradil, v časti „Fakturované“ svieti 1 000 EUR a v „Cashflow“ zas nula. Rovnako môže nastať aj situácia, že v danom období ste zatiaľ nevystavili ostrú faktúru, iba prijali preddavok, t.j. úhradu zálohovej faktúry: v časti „Fakturované“ bude teda svietiť nula (zálohové faktúry sa do tejto sumy neťahajú) a v časti „Cashflow“ suma prijatých preddavkov.

Predpoveď vývoja Cashflow

Čerešnička na záver: pri rozhodovaní o budúcich krokoch vo vašom podnikaní je veľmi silným nástrojom predpoveď vývoja cashflow na tento a nasledujúce dva mesiace.
V príjmovej časti sa najprv zoberú všetky neuhradené faktúry, ktoré majú dátum splatnosti v danom mesiaci. Do výpočtu sa berú aj všetky pravidelné faktúry, ktoré ešte len budú vystavené, a ktoré budú tak isto splatné v tom konkrétnom mesiaci.
V nákladovej časti sa obdobne zoberú do úvahy všetky náklady (aj pravidelné) s dátumom splatnosti v danom mesiaci.
Rovnako sú zobrazené jednotlivé stĺpce aj pre nasledujúce dva mesiace a rozdiel medzi budúcimi príjmami a výdavkami je reprezentovaný prerušovanou oranžovou čiarou.

Zaujímajú vás detailné informácie aj o ostatných paneloch v prehľadoch? Pozrite si tento článok.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár