Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Prehľady v SuperFaktúre: doplnkové panely

V predchádzajúcom článku sme predstavili graf fakturácie a cashflow. Nemenej dôležitou časťou prehľadov v SuperFaktúre sú však aj ostatné panely:

Prehľady - ostatné panely
Prehľady – ostatné panely

Pohľadávky a záväzky:

Pohľadávky – sumy z odberateľských faktúr, ktoré odberatelia zatiaľ nehradili. Podobne záväzky – sumy, ktoré ste zatiaľ dodávateľom nezaplatili. V záväzkoch sa zobrazujú sumy z „Nákladov“ – teda prioritne dodávateľské faktúry, ale – ak si evidenciu záväzkov vediete poctivo – aj napr. sumy odvodov za SZČO či zamestnancov, miezd či napr. záväzky vyplývajúce zo splátkových kalendárov a zmlúv.

Pokladnice:

Ak používate nástroj „Pokladnica“ – teda máte v SuperFaktúre vytvorenú minimálne jednu pokladnicu – môžete vidieť aktuálny stav práve v tejto časti. Podrobnejšie v samostatnom článku.

Obrat za predchádzajúcich 12 mesiacov:

Ide o orientačné číslo, ktoré zobrazuje obrat za 12 kalendárnych mesiacov, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa práve nachádzame. Ak sa tento obrat blíži k 49 790 EUR, je vysoko pravdepodobné, že budete povinný sa zaregistrovať za plnohodnotného platiteľa DPH. Prečo „orientačné“? Do tohto obratu sa totiž určité dodávky počítajú (dodávky s miestom dodania v SR – predaje tovaru za území SR resp. prepravené/odoslané z územia SR do zahraničia) a niektoré zas nie (napr. dodávky služieb, ktoré zdaňuje zahraničný odberateľ či napr. príležitostný predaj majetku). Pre jednoznačné stanovenie toho, či sa platiteľom DPH stať musíte alebo ním byť prestávate, sa teda určite poradťe so svojim účtovníkom. Podrobnejšie v článkoch Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie a Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám.

DPH (zobrazuje sa platiteľom DPH):

Ak sú čísla na odberateľských faktúrach („Faktúry“) a dodávateľských faktúrach a bločkoch („Náklady“) uvedené presne, DPH na úhradu resp. nadmerný odpočet v tejto časti sedí doslova „na chlp“. Ak však vo firme používate rôzne splátkové kalendáre (ktoré síce na účely DPH faktúrami sú, no v SuperFaktúre ich neevidujete), prípadne si vôbec neevidujete „Náklady“, táto suma len orientačná.

Daň z príjmu:

Zjednodušene výnosy mínus náklady (eseročky a iné firmy s podvojným účtovníctvom) resp. príjmy mínus výdavky (živnostníci a iné SZČO) – oboje, samozrejme, bez DPH. Podrobnejšie sa však základ dane skladá z rôznych položiek, ktoré podnikateľ nevidí. alebo ich napr. ani nezinkasoval/nevynaložil (napr. odpisy, rezervy, opravné položky, odpisy pohľadávok a pod.). Preto je výsledná daň opäť len orientačná a slúži na informáciu podnikateľovi, koľko peňazí zo svojich prostriedkov musí „viazať“ na prípadnú budúcu daň z príjmov.

Pre SZČO paušalistov sa tu zobrazuje suma paušálnych výdavkov – pre rok 2017 sa počítajú ako 60% zo sumy podnikateľských príjmov so zohľadnením ročného limitu max. 20 000 EUR (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Eseročky a iné právnické osoby však ešte za roky 2016 a 2017 (potom už nie) platia minimálnu daň – tzv. daňové licencie. Neplatitelia DPH ročne 480 EUR, platitelia DPH s obratom do 500 000 EUR  platia 960 EUR a tí s vyšším obratom platia 2 880 EUR. Okrem týchto „levelov“ existujú aj polovičné verzie a výnimky pre niektoré presne špecifikované typy firiem. Práve vďaka týmto komplikáciám SuperFaktúra minimálnu daň nedokáže zohľadniť.

Firmy, ktoré sú pre DPH registrované podľa § 7 alebo podľa § 7a:
Tieto síce v niektorých situáciách podliehajú DPH – napr. odvádzajú DPH pri kúpe služieb zo zahraničia či z predaja digitálnych produktov do EÚ prostredníctvom systému MOSS – stále však ostávajú neplatiteľmi DPH. Prehľady im preto zobrazuje rovnako ako ostatným neplatiteľom DPH.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár