Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Zahraničné služby (Google Ads, Facebook) a povinnosť zdaniť ich „dépéháčkou“

Zahraničné služby (Google Ads, Facebook) a povinnosť zdaniť ich „dépéháčkou“

Nakupovať zo zahraničia takmer čokoľvek je v podnikaní dnes už bežnou vecou. Samostatnou kategóriou sú služby – nielen tie on-line (reklama na Facebooku či Googli), ale akékoľvek iné – konzultačné, marketingové či programátorské. Cezhraničné nákupy i poskytovanie služieb totiž podlieha európskym pravidlám DPH. Na našom blogu sme sa pozreli na to, ako v prípade cezhraničných dodávok služieb ako i tovaru fakturovať odberateľom. Tentokrát si povieme o pravidlách pri nákupe služieb – týkajú sa však nielen platiteľov DPH, ale aj všetkých ostatných.

Platiteľ DPH

Ak nakúpi službu od zahraničného dodávateľa (z EÚ či z krajiny mimo EÚ), ktorej miesto dodania je v SR, je povinný ju samozdaniť. Tj zaplatiť z nej DPH, no spôsobom, kedy si ju vypočíta sám v daňovom priznaní k DPH podávanom na Slovensku. Zároveň si však túto DPH môže odpočítať – buď v úplnej sume alebo v čiastočnej sume (ak odpočítavanú DPH upravuje koeficientom pre pomerné odpočítanie DPH). V konečnom dôsledku tak vo väčšine prípadov zaplatí len sumu služby a nestojí ju to nič navyše. Príklad Eseročka, platiteľ DPH, si v júni 2023 zaplatila reklamu Google Ads. Írsky Google službu vyfakturoval 30. júna 2023 v sume 300 EUR. Slovenský odberateľ si z tejto sumy vypočítal DPH v slovenskej sadzbe 20%, tj 60 EUR – táto suma je jeho DPH na výstupe, ktorú musí zaplatiť štátnemu rozpočtu. Zároveň si však 60 EUR môže odpočítať – ako platiteľ DPH má na odpočítanie právo. V konečnom dôsledku ho tak reklama Google Ads vyšla na 300 EUR. Obe obchody – samozdanenie ako i odpočítanie DPH – je však povinný uviesť v daňovom priznaní k DPH, v kontrolnom výkaze ako i v súvisiacich záznamoch.

Neplatiteľ DPH

Aj neplatiteľ DPH je povinný každú službu, ktorú nakúpi zo zahraničia, zdaniť slovenskou „dépéháčkou“. Opäť sa to týka len služieb s miestom dodania v SR. Postupuje takmer rovnako, ako platiteľ DPH, no s jediným rozdielom: DPH si nemôže odpočítať. Nakúpená služba sa mu teda „predražuje“ o vypočítanú DPH. V podstate to prebieha rovnako ako pri nákupe čohokoľvek na Slovensku: nakupuje za cenu vrátane DPH, DPH si nemôže odpočítať a celá cena nákupu (aj vrátane DPH) mu vstupuje do nákladov. Čo býva v praxi často aj dôvodom, prečo sa podnikatelia tomuto postupu vyhýbajú a službu zaplatia zo súkromného účtu aj za cenu neuplatnenia v nákladoch (aj to aj napriek faktu, že nakúpená služba podlieha DPH bez ohľadu na to, či si ju podnikateľ v nákladoch uplatní alebo nie). Príklad SZČO, neplatiteľ DPH, no pre DPH registrovaný podľa § 7a zákona o DPH, si objednal reklamu na Facebooku v hodnote 50 EUR. Z danej sumy si vypočíta slovenskú DPH, tj 10 EUR, ktorú uvedie v daňovom priznaní k DPH (podáva ho jednorazovo iba v takýchto prípadoch) a zaplatí štátu. Celkové náklady na reklamu na Facebooku tak pre tohto podnikateľa predstavujú 60 EUR.

Vybrané služby zdaňuje zahraničný dodávateľ

Uvedené pravidlo sa týka služieb s miestom dodania v SR. Samozdaňovať sa však nemusí služba, ktorej miesto dodania je v krajine dodávateľa a tento dodávateľ ju fakturoval s DPH – napr. hotelové ubytovanie v zahraničí či účasť na seminári/konferencii v zahraničí. Naopak, ak ide o službu, ktorú musí skutočne zdaniť slovenský odberateľ, no DPH fakturuje nesprávne zahraničný dodávateľ, neznamená to, že sú povinnosti splnené. S dodávateľom je potrebné komunikovať, aby faktúru opravil a službu skutočne zdaniť v SR. V takýchto prípadoch spolupracujte samozrejme s účtovníkom alebo daňovým poradcom.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

2 komentáre

Dobrý deň Prosím Vás píšete v odstavci "Platiteľ DPH" v úvode tohto článku, že, citujem: "Zároveň si však 60 EUR môže odpočítať – ako platiteľ DPH má na odpočítanie právo." Prepáčte ale nerozumiem. Ako si môže tú sumu odpočítať? Od čoho si môže tú sumu odpočítať? Od základu dane? Alebo..? Ďakujem :)
Od DPHčky, ktorú vykazuje na výstupe - tj DPHčky zo služieb resp. tovaru, ktoré dodal on ako platiteľ DPH svojim odberateľom.

Pridať komentár