Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Paušálne výdavky: živnostníci nimi ušetria peniaze aj starosti

Paušálne výdavky: živnostníci nimi ušetria peniaze aj starosti

Paušálne výdavky resp. výdavky percentom z príjmov, sú skvelou cestou pre živnostníkov a ostatné SZČO, ktorá im dokáže ušetriť pekné peniaze a zároveň aj prípadné starosti s účtovníctvom či daňovou agendou. Jednoducho z časti svojich príjmov daň nezaplatia – ide o legálnu akoby fiktívnu sumu, ktorá sa nezdaňuje. V roku 2017 navyše paušálne výdavky pekne porástli v prospech podnikateľov – prejdime si ešte raz, v čom spočívajú ich výhody.

Paušálne výdavky rovná sa celý rad výhod

  • 60% z príjmov SZČO sa jednoducho nezdaní. Legálne.
  • netreba rozmýšľať nad skutočnými daňovými nákladmi, skúmať ich uznateľnosť, hľadať či opravovať doklady. Preto sa „paušál“ oplatí podnikateľovi, ktorý nemá žiadne reálne výdavky – ide o SZČO s vysokým podielom duševnej práce a SZČO, ktoré poskytujú najmä služby nehmotného charakteru (programátori, právnici, dizajnéri, marketéri a pod.).
  • netreba viesť účtovníctvo a teda ani platiť veľa za spracovanie agendy – paušalista musí namiesto komplikovaného účtovníctva spracovať iba niekoľko tabuliek: evidenciu pohľadávok (tj. odberateľských faktúr), evidenciu príjmov, prípadne evidenciu zásob. A aj tie dokáže spracovať na základe exportov zo SuperFaktúry, prípadne mu s ňou pomôže účtovník.

Aké pravidlá platia pre paušálne výdavky 2017?

V roku 2017:

  • si môžu SZČO odpočítať od svojich podnikateľských príjmov rovno 60%. Uvedené pravidlo platí už pre príjmy za rok 2017
  • absolútne maximum, ktoré je možné si odpočítať, je pritom až 20 000 EUR. Čo je takmer 4-násobok oproti ročnému limitu 5 040 EUR, ktorý si mohli uplatniť ešte v r. 2016
  • a toto maximum navyše nie je limitované počtom mesiacov podnikania, ako tomu bolo doteraz. Živnostník môže podnikať čo i len jediný mesiac v roku a ak je vypočítaných 60% z príjmov nižších prípadne rovných 20 000 EUR, môže si týchto 20 000 EUR uplatniť.

Príklad

Dizajnérka Janka bude mať v r. 2017 živnosť počas 10 mesiacov. V priebehu roka 2017 zarobí – teda za svoje služby vyfakturuje a na svoj bankový účet zinkasuje – napr. 24 000 EUR. 

Od svojich príjmov 24 000 EUR si odpočíta:

  • zaplatené odvody do zdravotnej i Sociálnej poisťovne – 12 x 220 EUR
  • paušálne výdavky 60% z príjmov, tj 60% x 24 000 = 14 400 EUR 

Zvyšnú časť 6 960 EUR si môže ešte znížiť o nezdaniteľnú časť na seba 3 803 EUR a daň zaplatí už len zo sumy 3 157 EUR, ktorá jej takto vychádza na cca 2,5% z jej príjmov.

Príklad

Spisovateľ Jozef dostal v r. 2017 honorár za vydanie knihy 40 000 EUR. Ten si môže znížiť o paušálne výdavky 60%, ktoré sú však limitované na 20 000 EUR, no bez ohľadu na počet mesiacov vykonávanie autorskej činnosti. Zvyšnú časť si zníži o zaplatené odvody, nezdaniteľnú časť na seba ako daňovníka, prípadne nezdaniteľnú časť na manželu (tie už však vzhľadom na vysoký základ dane pravdepodobne bude musieť krátiť).

Ak sa však napriek výhodám rozhodnete prípadne musíte rozhodnúť (napr. ste platiteľ DPH) pre skutočné výdavky, tak tu je niekoľko našich tipov:

7 prípadov, kedy sa výdavok nerovná daňový náklad

Ako dostať do nákladov auto?

Skutočné výdavky: musím viesť účtovníctvo alebo stačí mi daňová evidencia?

Pridať komentár