Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Daňové priznania k dani z príjmov – časť I. – typy daňových priznaní

Daňové zákony a tlačivá sú niekedy písané tak zbytočne zložito, že bežný smrteľník má problém sa v nich vyznať. Preto sa Vám SuperFaktúra bude snažiť postupne priblížiť niektoré základné postupy a princípy fungovania tohto daňového kolosu.

Typy daňových priznaní k dani z príjmov

 Daňové priznania k dani z príjmu delíme na:

daňové priznanie fyzických osôb – patria sem zamestnanci, živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby, …

daňové priznanie  právnických osôb patria sem firmy, napríklad obchodné spoločnosti  a družstvá – spoločnosť z ručeným obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, …


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

 Poznáme 2 základné typy daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (DPFO):

DPFO – typ A podávajú zamestnanci, ktorým nespravil ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.

Za zamestnancov sa považuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo osoba, s ktorou bola uzatvorená dohoda o práci vykonávaná mimo pracovného pomeru:

  • dohoda o vykonaní práce,
  • dohoda o pracovnej činnosti,
  • dohoda o brigádnickej práci študentov.

DPFO – typ B podávajú fyzické osoby ktoré mali aj iné príjmy ako zo zamestnania.

Ide napríklad o príjem z:

  • podnikania,
  • inej samostatne zárobkovej činnosti,
  • prenájmu,
  • príjem z predaja nehnuteľnosti.

Vypĺňanie tlačív

DPFO – typ A

Tlačivo je možné vyplniť prostredníctvom – onlinepriznanie.sk

Nájdete tu sériu jednoduchých otázok, na konci ktorých Vás čaká vyplnené tlačivo vo formáte PDF.

DPFO – typ B

Tlačivo je možné vyplniť prostredníctvom – www.superfaktura.sk/danove-priznanie

Obe tlačivá je možné si stiahnuť aj na stránke Finančného riaditeľstva SR:

http://tinyurl.com/7msu8bw

Autor uvedeným článkom prezentuje svoj odborný názor. Zároveň však ponecháva na čitateľa, aby si utvoril svoj vlastný názor na nastolenú tému. Autor preto nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tým, že sa čitateľ riadil jeho odborným názorom.

Pridať komentár