Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Šikovné ťahy a užitočné finty vo fakturácii, daniach a podnikaní

Zmeny v zákone o DPH a ich vplyv na vystavovanie faktúr

Od 01. 01. 2013 vstúpi do platnosti novela zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, ktorá bude mať zásadný vplyv na vystavovanie faktúr. Pôjde o zmeny v rôznych oblastiach, v samotnom definovaní faktúry, v jej obsahu, lehotách vystavovania, … Pripravili sme prehľad jednotlivých zmien rozdelený do základných kategórii: definícia pojmov povinnosti lehota na vyhotovenie faktúry obsah faktúry súhrnná faktúra uchovávanie […]

Čítať celý článok »

Ako podpisovať elektronické faktúry

V súčasnosti je problematika podpisovania elektronických faktúr relatívne nejasná a sú k tomu rôzne zmätočné informácie. Je to spôsobené nejasným definovaním niektorých pojmov a určitých nepresností v relevantných zákonoch. Podpisovanie elektronických faktúr je upravené vo viacerých právnych predpisoch. Ktoré to sú závisí hlavne to od toho, aké postavenie má podnikateľ (účtovná jednotka) vzhľadom na DPH. Či ide o platcu DPH alebo nie. […]

Čítať celý článok »
Dátumy v pravidelných faktúrach a nákladoch

Dátumy v pravidelných faktúrach a nákladoch

Vytvárate v SuperFaktúre pravidelné faktúry a pravidelné náklady a potrebujete, aby bol každý z nich správne označený podľa časového obdobia, ktorého sa týka? SuperFaktúra  môže robiť túto činnosť za vás. Pravidelné faktúry Pri vytváraní faktúr je možné v názve faktúry a v názvoch a popisoch položiek použiť namiesto skutočných hodnôt skratky, ktoré budú nahradené aktuálnou hodnotou […]

Čítať celý článok »

Povinné odkazy na faktúre vystavenej do zahraničia

Pre platiteľov DPH a osoby registrované podľa §7 a §7a podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platia pri vystavovaní faktúr určité povinnosti. Musia okrem povinných náležitostí, ktoré platia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose daňovej povinnosti ohľadom dani z pridanej hodnoty. Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu Pri […]

Čítať celý článok »

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nezadržateľne blíži. Tento rok to pripadne na pondelok – 02.04.2012. Čo ale robiť v prípade ak to nestíhate? Je tu možnosť oznámiť svojmu miestne príslušnému daňovému úradu posunutie lehoty na podanie daňového priznania: v prípade ak ste mali príjmy len zo Slovenska, je možné posunúť lehotu o tri kalendárne mesiace […]

Čítať celý článok »

Daňové priznania k dani z príjmov – časť I. – typy daňových priznaní

Daňové zákony a tlačivá sú niekedy písané tak zbytočne zložito, že bežný smrteľník má problém sa v nich vyznať. Preto sa Vám SuperFaktúra bude snažiť postupne priblížiť niektoré základné postupy a princípy fungovania tohto daňového kolosu. Typy daňových priznaní k dani z príjmov  Daňové priznania k dani z príjmu delíme na: daňové priznanie fyzických osôb – patria sem zamestnanci, živnostníci, […]

Čítať celý článok »

Zmeny v platení daní od 01.01.2012

Daňový systém sa od 01.01.2012 výrazne zmenil. Jednou z dôležitých zmien je aj zmena v číslach účtov Štátnej pokladnice, na ktoré sa uhrádzajú dane. Začal platiť nový systém platieb pre daňový úrad. Každý, kto mal v čase generovania nových účtov pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), dostal poštou unikátne číslo účtu (tzv základné číslo účtu) v […]

Čítať celý článok »
Účtovníctvo a Superfaktúra, 1. diel – Úvod

Účtovníctvo a Superfaktúra, 1. diel – Úvod

Ahojte, ako sme už koncom minulého roka avizovali, rozšírime ponuku služieb cez Superfaktúru aj o vedenie účtovníctva. Kedže táto téma je pomerne rozsiahla, rozhodli sme sa rozdeliť ju na niekoľko menších častí. V tomto príspevku predstavíme základné princípy, ako bude celá služba fungovať po jej spustení. Ako iste viete, Superfaktúra nie je účtovný software. Je […]

Čítať celý článok »
Novoročný release

Novoročný release

Pred pár minútami sme nasadili prvý „novoročný“ release v roku 2012, ktorý prináša množstvo vylepšení a funkcií, o ktoré ste nás žiadali. Dúfame, že si v nasledujúcom zozname prídete nasvoje:) Možnosť nahrávania bankových výpisov, párovanie s vystavenými faktúrami resp. nákladmi a ich automatické označenie ako uhradené. Momentálne podporované banky sú Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka, Unicredit […]

Čítať celý článok »
Zálohové faktúry, cenové ponuky a ďalšie novinky!

Zálohové faktúry, cenové ponuky a ďalšie novinky!

Jednou z najžiadanejších služieb bola možnosť vytvárania zálohových faktúr a cenových ponúk. S radosťou Vám oznamujeme, že sme ju spustili! Ako inak, funguje veľmi jednoducho, pri vytváraní novej faktúry si v type vyberiete buď bežnú faktúru, zálohovú faktúru alebo cenovú ponuku a postupujete ďalej klasickým spôsobom. Vaše postrehy, komenty či otázky nás posúvajú ďalej a […]

Čítať celý článok »