Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Dátum vystavenia vs. dátum dodania na faktúre. Ktorý je dôležitejší?

Dátum vystavenia vs. dátum dodania na faktúre. Ktorý je dôležitejší?

Článok bol pôvodne uverejnený v máji 2014. Vzhľadom na to, že téma je stále aktuálna, urobili sme jeho aktualizáciu.

Väčšina vystavených faktúr v praxi – ako aj v SuperFakúre – obsahuje spravidla 3 rôzne druhy dátumov: dátum vystavenia faktúry, dátum dodania a dátum splatnosti. Posledný z nich býva do veľkej miery založený na dohode oboch partnerov, dátum vystavenia s dátumom dodania však podnikatelia občas uvedú nesprávne, príp. jeden z nich vynechajú. Dnes o tom, čo tieto dátumy znamenajú a kedy či prečo ich na faktúre uvádzať.

Dátumy podľa zákonov

Náležitosti faktúr upravujú 2 zákony: zákon o DPH a zákon o účtovníctve. Na platiteľov DPH sa vzťahujú oba z nich. Neplatitelia postupujú pri fakturácii iba podľa účtovných predpisov (podrobnejšie o tom, kto je povinný vystaviť faktúru). V mnohom sa však povinné náležitosti, ktoré má podľa nich každá faktúra obsahovať, podobajú – napr. dátumy:

  • dátum vystavenia – ide jednoducho o deň, kedy faktúra vznikla, pričom samotná dodávka mohla byť uskutočnená niekedy skôr, príp. v rovnaký deň.
  • dátum dodania – tento je o niečo podstatnejší. Čo vyjadruje závisí od toho – ako v mnohých iných prípadoch – či daný podnikateľ (vystavujúci faktúru) je platiteľom DPH alebo nie je.

Platiteľ DPH vs. neplatiteľ DPH

Ak podnikateľ platiteľom DPH je, to, kedy sa tovar či služba považujú za dodanú, určuje zákon o DPH. Spravidla ide predovšetkým o deň, kedy tovar zmenil majiteľa resp. kedy bolo skončené poskytovanie služby.

Samostatné pravidlá sú stanovené napríklad pre:

Ak podnikateľ platiteľom DPH nie je, podlieha „iba“ zákonu o účtovníctve – rovnako ako všetci ostatní podnikatelia. Dátum dodania je v tomto prípade „dátumom uskutočnenia účtovného prípadu“, ktorým je spravidla deň splnenia dodávky. Čiže v mnohých prípadoch ide o rovnaký dátum ako dátum dodania v prípade platiteľov DPH.

Uviesť oba dátumy?

Podľa oboch zákonov platí nasledovné pravidlo: ak je na faktúre uvedený iba dátum vystavenia, tento sa považuje za dátum uskutočnenia účtovného prípadu (účtovníctvo – t. j. všetci podnikatelia) resp. dodania (zákon o DPH – platitelia DPH a iné firmy registrované pre DPH).

Alebo naopak: ak sa dátum dodania zhoduje s dátumom vystavenia (napr. faktúra bola vystavená v rovnaký deň, ako bol predaný tovar či poskytnutá služba), nie je potrebné samostatne uviesť aj dátum dodania. V opačnom prípade áno.

Pre prehľadnosť je však lepšie uvádzať oba dátumy – t. j. samostatne dátum vystavenia a rovnako aj dátum dodania. A to aj v prípade, ak sa rovnajú – na základe dátumu dodania je možné jednoznačne určiť obdobie, do ktorého faktúra daňovo aj účtovne patrí. Okrem toho si navyše každý neplatiteľ musí sledovať hodnotu vlastných obchodov na účely prípadnej povinnej registrácie za platiteľa DPH – od r. 2019 sa totiž u všetkých podnikateľov (SZČO aj eseročky) zhodne do sledovaného obratu počíta „hodnota dodaných tovarov a služieb“. A podľa čoho iného jednoznačne rozpoznať mesiac, kedy bol obchod zrealizovaný a tovar/služba dodaná, než podľa dátumu dodania?

Podrobnejšie: Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám či Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie.

Či už však na faktúre dátum dodania uvádzate alebo nie, ideálne je v každom prípade postupovať po celý rok rovnako – na jednej strane tak bude dodržaná účtovná zásada kontinuity a na druhej vám účtovník nebude pravidelne klásť zbytočné otázky.

Kedy faktúru vystaviť?

Platitelia DPH:

A neplatitelia DPH? Zákon o účtovníctve hovorí: „bez zbytočného odkladu“. Teda čo najskôr.

10 komentárov

Dobrý deň, prišla mi faktúra za Respirátory pre nemocnicu. Dátum vystavenia a dátum dodania je 26.2.2021. Dátum prijatia fa je 8.3.2021. Tovar došiel 1.3.2021. Skladníčka ho prijala na sklad až po prijatí faktúry t.j. 8.3.2021. Mám zaúčtovať túto faktúru v marci? Keďže sklad za 02/2021 je uzavretý. Je to správne? Ďakujem
Účtovne podľa dátumu prijatia, odpočítanie DPH-čky si tiež posúvate do marca.
Dobry den, môžem dat datum vystavenia skor ako datum dodania pri opakovanom prenajme? Datum vystavenia 1.3. a datum dodania 31.3. Ďakujem
Pri opakovaných (ako je napríklad prenájom) a čiastkových dodaniach je to OK postup: dátumom dodania je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa služba vzťahu (§ 19/3 zákona o DPH).
Dobrý deň, došlý zahraničný dobropis z EU, vystavený 28.1.2021 , došiel na firmu poštou aj príjemka u skladníka mínusom je dátum 2.2.2021. V ktorom mesiaci bude takýto dobropis uvedený v DP DPH? Dakujem
Podľa mňa v mesiaci, v ktorom ste ho obdržali - v tom mesiaci teda opravujete výstupnú DPH zo samozdanenia ako aj odpočítanú DPH-čku.
Dobrý deň mám otázočku (PO platca DPH) dátum vystavenia faktúry 15.2.2021 dátum dodania 31.1.2021 s akým dátumom zaúčtujem do výnosov. ďakujem veľmi pekne
s dátumom splnenia dodávky, tj podľa všetkého zhodným s dátumom dodania na faktúre.
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom dátumu vystavenia faktúry. Bola vystavená zálohová faktúra, na základe ktorej zákazník uhradil preddavok dňa 15.02.2021 za dodanie služby (dodanie bude až 19.02.2021). S akým dátumom môžem vystaviť faktúru? Viem, že faktúra sa má vystaviť do 15 dní od dodania služby, čiže by som mohla vystaviť aj s dátumom 19.02.2021. Môžem ju ale vystaviť aj skôr, keďže platbu už máme na účte? Ďakujem za odpoveď, Katarína
V tomto prípade už môžete vystaviť rovno vyúčtovaciu faktúru s dátumom dodania 19.2.2021, v nej bude odpočítaný zaplatený preddavok (tj zálohová faktúra).

Pridať komentár