Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Príjemný stereotyp – pravidelné faktúry

Príjemný stereotyp – pravidelné faktúry

V každej práci sa nájde aktivita, ktorá sa časom stane rutinou. Ak ju vykonávame každodenne, začne nás otravovať. Ak ju však robíme raz za mesiac, môže sa stať, že na ňu zabudneme.

Minimálne pri vystavovaní faktúr, ktoré sa pravidelne opakujú, vám SuperFaktúra dokáže uľahčiť život.

Na čo je dobrá pravidelná faktúra?

V prípade, že máte s klientmi fixne dohodnuté ceny a podmienky fakturácie, môžete si v sekcii > Faktúry / Pravidelné < vystaviť opakujúcu sa faktúru. Tak už nebudete musieť myslieť na to, kedy máte vystaviť najbližšiu faktúru. SuperFaktúra to spraví automaticky za vás a podľa vašich želaní môže dokonca faktúru aj odoslať.

Ako nastaviť pravidelnú faktúru?

Ak máte radšej názorné ukážky, máme pre vás videonávod.

Možnosť nastavenia pravidelnej faktúry nájdete v rýchlej navigácii +, ako aj v hlavnom menu pod záložkou Faktúry – Pravidelné.

Hneď v hlavičke stránky sa zobrazia nastavenia, kde si môžete zadefinovať ako a kedy sa má vystaviť či odoslať nová faktúra. Zadať môžete:

  • opakovanie – môže byť týždenné, mesačné, kvartálne, polročné a ročné
  • prvé vystavenie – dátum, kedy sa má začať s automatickým / opakovaným vystavovaním faktúry. Je ho možné nastaviť aj na vždy posledný deň v mesiaci.
  • počet opakovaní – koľkokrát má byť faktúra vystavená. Napr. ak ste s klientom dohodnutí, že budete najbližší polrok vystavovať faktúru mesačne a vy ste už prvú vystavili, tak zadáte už len 5 opakovaní. Ak chcete posielať faktúru bez časového obmedzenia, ponechajte zaškrtnuté „Opakovať neobmedzene“. Takto sa bude faktúra vystavovať dovtedy, kým predpis na jej vystavovanie nezmeníte.
  • jazyk dokumentu – pri každej faktúre sa dá nastaviť jazyk, v ktorom bude primárne vytvorená.

Nastavenie pravidelnej faktúry vo fakturačnom systéme SuperFaktúra

Parametre pre opakovanie

V prípade, že máte aktívne štandardné alebo prémiové predplatné, tiež si môžete zvoliť spôsob odoslania faktúry klientovi. O faktúru sa už teda vôbec nemusíte starať, sama sa vystaví a sama sa aj odošle:

  • odoslať mailom klientovi po vystavení
  • odoslať poštou klientovi po vystavení

Poznámka: užívateľom so základným členstvom sa faktúra vystaví, ale klientovi je ju potrebné ešte dodatočne manuálne odoslať emailom alebo hybridnou poštou.

Po vyplnení tejto hlavičky nasleduje už len klasický proces vystavenia faktúry. Pre urýchlenie práce máte možnosť načítať údaje z už existujúcej faktúry a je možné použiť aj pokročilé nastavenia dátumov.

Približne rovnaký postup bude aj pri nastavení pravidelných nákladov.

Informáciu o tom, či sa pravidelnú faktúru/náklad podarilo resp. nepodarilo vystaviť a či sa ju podarilo/nepodarilo zaslať emailom/hybridnou poštou si môžete overiť aj v Inboxe.

Pridať komentár