Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Pokročilé nastavenia dátumov v pravidelných faktúrach

V pravidelných resp. opakujúcich sa faktúrach potrebujete často uvádzať časové obdobie, za ktoré fakturujete vaše služby. Už dávnejšie sme pre vás pripravili jednoduché skratky, ktorými ste mohli na faktúre uviesť aktuálny či budúci mesiac a podobne.

Občas sú ale fakturované časové obdobia zložitejšie: potrebujete fakturovať na nasledujúcich 6 mesiacov, do posledného dňa mesiaca a podobne. Pre takéto prípady sme pre vás doplnili rozšírenú možnosť uviesť akýkoľvek dátum v ľubovoľnom formáte pomocou skratky:

#formát dátumu|časové obdobie#

Formát dátumu

určuje, ako bude vyzerať dátum, ktorá sa vo faktúre zobrazí. Dátum sa určuje pomocou písmen, ktoré reprezentujú dni, týždne, mesiace, rok a podobne.

Najbežnejšími formátmi sú:
d.m.Y – aktuálny dátum v tvare 01.01.2030
j.n.Y – aktuálny dátum v tvare 1.1.2030
01.m.Y – prvý deň v mesiaci v tvare 01.01.2030
t.m.Y – posledný deň v mesiaci v tvare 31.01.2030

Zoznam použiteľných znakov

ZnakPopisPríklad
dDeň v mesiaci s úvodnou nulou01 až 31
jDeň v mesiaci bez úvodnej nuly1 až 31
tPosledný deň v mesiaci28 až 31
WČíslo kalendárneho týždňa1 až 53
mČíslo mesiaca s úvodnou nulou01 až 12
nČíslo mesiaca bez úvodnej nuly1 až 12
YRok, 4 miesta2013
yRok, 2 miesta09, 13

Časové obdobie

určuje, aký dátum sa má v zadefinovanom formáte zobraziť. Touto možnosťou určíte,  aký dátum sa zobrazí vzhľadom na čas vystavenia faktúry, napr: now, +1 month, -3 months, +6 months, next year, last year atď.

Časové obdobie sa viaže k momentu vystavenia samotnej faktúry, nie času, kedy takúto opakujúcu sa faktúru pripravujete.

ZnakPopis
nowaktuálny čas v dobe vystavenia faktúry
last month / -1 monthpredchádzajúci mesiac
next month / +1 monthnasledujúci mesiac
+3 months3 mesiace od vystavenia faktúry
-2 months2 mesiace pred vystavením faktúry
last year / -1 yearpredchádzajúci rok
next year / +1 yearnasledujúci rok

Príklady

#1

Pravidelná faktúra sa vystavuje v 1. deň v mesiaci a fakturujete ňou služby za predchádzajúci mesiac. Ako text položky môžete použiť:

Fakturujeme Vám za obdobie od #01.m.Y|last month#  do #t.m.Y|last month# 

#01.m.Y|last month# – prvý deň predchádzajúceho mesiaca
#t.m.Y|last month# – posledný deň predchádzajúceho mesiaca

Ak bola faktúra vystavená 1. júna 2030, text položky bude znieť:

Fakturujeme Vám za obdobie od 01.05.2030 do 31.05.2030

#2

V opakujúcej sa faktúre potrebujete vyfakturovať služby pre budúci polrok. Faktúra bude vystavená prvý deň v mesiaci (napr. 1.7.2030) a má obsahovať obdobie od 1.7.2030 do 31.12.2030.

Ako text môžete použiť:

Fakturujeme Vám za obdobie od #1.n.Y|now# do #t.n.Y|+5 months#

#1.n.Y|now# – prvý deň aktuálneho mesiaca
#t.n.Y|+5 months# – posledný deň mesiaca o 5 vyššom

#3

V pravidelnej faktúre potrebujeme fakturovať za predchádzajúce 3 mesiace a faktúra je vystavená prvý deň v mesiaci. Položka teda môže obsahovať:

Fakturujeme Vám za obdobie od #01.m.Y|-3 months# do #t.m.Y|last month# 

#01.m.Y|-3 months# – prvý deň mesiaca pred 3 mesiacmi
#t.m.Y|last month# – posledný deň predchádzajúceho mesiaca

Ak bola faktúra vystavená napr. 1.7.2030, text vo faktúre bude vyzerať nasledovne:
Fakturujeme Vám za obdobie od 01.04.2030 do 30.06.2030

#4

Fakturovať potrebujeme od dnes obdobie celého jedného roka.

Ako text môžete použiť:

Fakturujeme Vám za obdobie od #j.n.Y|now# do #j.n.Y|+1 year -1 day#

Ak bola faktúra vystavená napr. 8.3.2030, text vo faktúre bude vyzerať nasledovne:
Fakturujeme Vám za obdobie od 8.3.2030 do 7.3.2031

Pridať komentár