Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Faktúra za služby odberateľovi do EÚ – čo by mala obsahovať?

Faktúra za služby odberateľovi do EÚ – čo by mala obsahovať?

Článok bol už „zaprášený“ z roku 2013, preto sme mu dali novšiu podobu a aktualizovali, nech ho máte ako nový 🙂

V článku o poskytnutí služieb do EÚ sme uviedli, že slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH) je povinný sa registrovať pre DPH. Avšak nie ako platiteľ DPH, ale ako tzv. „osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH“. Jednou z povinností, ktorú by mal za týchto okolností plniť, je správne vystavenie faktúry pri každom poskytnutí služby odberateľovi z EÚ.

Náležitosti – faktúra za služby do EÚ

Faktúra vystavená osobou registrovanou v zmysle § 7a zákona o DPH by mala obsahovať:

  • Meno a priezvisko (v prípade SZČO), resp. názov (v prípade spoločnosti či družstva) a adresu sídla, resp. bydliska – teda údaje o slovenskom dodávateľovi.
  • IČ DPH, ktoré danému podnikateľovi (slovenskému dodávateľovi) pridelil daňový úrad a pod ktorým službu poskytol.
  • Rovnaké údaje týkajúce sa odberateľa – meno, resp. názov, adresu sídla resp. adresu bydliska (údaje o zahraničnom príjemcovi služby).
  • IČ DPH odberateľa (príjemcu služby), pod ktorým si službu objednal. Samozrejme, ak IČ DPH odberateľ nemá (vo svojej krajine sa neregistroval pre DPH, prípadne ide o súkromnú osobu), číslo na faktúre byť nemusí. Ak IČ DPH odberateľ uviedol a slovenský podnikateľ (dodávateľ služby) chce preniesť daňovú povinnosti na odberateľa – platnosť IČ DPH odberateľa si má overiť – či je platné (aj spolu s menom a adresou) môže zistiť na webe Európskej komisie tzv. VIES.
  • Poradové číslo faktúry, ktoré zodpovedá číslovaniu v danom číselnom rade a nadväzuje na predchádzajúcu faktúru.
  • Dátum dodania služby – ide o deň, kedy bola služby definitívne dodaná. Jednorazovo poskytnutá služba je spravidla dodaná posledným dňom (napr. vyhotovenie reklamnej kampane). Opakovane dodávaná služba (napr. vedenie účtovníctva, právne služby či pravidelné marketingové poradenstvo) môže mať ako dátum dodania stanovený ktorýkoľvek deň v rámci mesiaca – v praxi sa často využíva posledný deň mesiaca. Podľa pravidiel DPH sa však zdaňuje aj prijatý preddavok, resp. záloha, ktorú dodávateľ zinkasoval ešte pred samotnou dodávkou. T.j. ak slovenský dodávateľ príjme od európskeho odberateľa preddavok, je povinný vystaviť faktúru a dátumom dodania je v tomto prípade dátum prijatia tohto preddavku.
  • Dátum vyhotovenia faktúry„dépéháčková“ faktúra musí byť vystavená až do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola služba dodaná. Môže byť zhodná s dátumom dodania.
  • Rozsah a druh dodanej služby – t.j. popis, o akú službu išlo a „koľko“ jej bolo poskytnuté – napr. mesačný paušál či počet hodín.
  • Formulku „Prenesenie daňovej povinnosti“ – ide o prípad, keď slovenský dodávateľ neplatí, k svojej službe si neúčtuje a teda ani nefakturuje DPH. DPH zaplatí zahraničný odberateľ z iného členského štátu – ktorý uviedol svoje platné IČ DPH – vo svojej krajine. Tento postup sa týka aj slovenského platiteľa DPH, aj neplatiteľa, ktorý je pre DPH registrovaný v zmysle § 7a zákona o DPH. Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti sa neuplatňuje pri úplne všetkých situáciách, ale to, ktorá strana a ako platí DPH, závisí od miesta dodania služby.
  • V prípade, ak DPH platí odberateľ, nie je potrebné uviesť údaje ako základ DPH, jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu DPH a DPH vyčíslenú v EURách. Ak však DPH platí slovenský dodávateľ – napr. ide o dodávku do SR alebo sa miesto dodania nachádza v SR – tieto údaje sú povinnými údajmi.
faktura za sluzby (dodavatel registrovany podla § 7a)
Faktúra osoby registrovanej podľa § 7a (zákona o DPH) do zahraničia (EÚ)

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

14 komentárov

Dobry den, som zivnostnik a neplatca DPH a tento mesiac budem prvykrat vystavovat fakturu ceskej firme za marketingove sluzby. Mam v plane sa zaregistrovat pre DPH podla §7a aby som mohla takto fakturovat sluzby do zahranicia a teda prenasat danovu povinnost na konecneho zakaznika. No ako vystavovat faktury v pripade ze ani konecny zakaznik nie je platcom DPH, nema pridelene IČ DPH? Komu je priradena danova povinost v tomto pripade?
V tomto prípade je miesto dodania služby v SR a Vy sa vlastne ani nemusíte pre DPH registrovať (zatiaľ). Faktúru vystavujete rovnako ako slovenskému klientovi a jej suma sa počíta do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH.
Zdravím, nie som platcom DPH, ale som registrovaný pre DPH podľa § 7a. V prípade, že fakturujem do zahraničia, uvádzam na fakture moje IČ DPH, ale v prípade, že fakturujem službu slovenskému odberateľovi, IČ DPH na Fa neuvádzam (a píšem tam ešte "Nie som platcom DPH"). Správne? A ešte jedna vec. V prípade, že mi v zahraničí vystavia Fa, napr. za ubytovanie. Má byť na tej faktúre okrem môjho IČO a DIČ, aj moje IČ DPH ? ďakujem za odpovede
Na faktúre slovenskému odberateľovi sa IČ DPH v praxi neuvádza, no neviem o žiadnom predpise, ktorý by to zakazoval. Text sa uvedie "Nie som platiteľom DPH". Ak ide o ubytovanie, IČ DPH tam skôr nemusí byť. AK ide o inú službu, tak radšej áno.
Prajem dobrý deň, prosím O radu, vykonali sme službu podľa objednávku od slovenského objednávateľa, poslal fakturačné údaje na českú firmu,tu majú pobočku pre ktorú sme službu vykonali,nie sme platcami DPH ani p rotistrana.Prosim Vás ako mám vystaviť Fa? Ďakujem.
Nuž neviem síce o akú službu ide, ale pre väčšinu služieb platí, že sa musíte najprv registrovať pre DPH a potom vystaviť faktúru podľa zákona o DPH - viac v našom "fakturačnom" eBooku (je zadarmo) tu https://www.superfaktura.sk/e-book-pre-podnikatelov/
Ak budete fakturovať na českú firmu so sídlom v ČR, musíte sa čím skôr registrovať pre DPH podľa § 7a - podrobnejšie tu https://www.superfaktura.sk/blog/poskytujete-sluzby-odberatelom-z-krajin-eu-ste-povinni-sa-registrovat-pre-dph/ a tu https://www.superfaktura.sk/blog/faktura-za-sluzby-odberatelovi-do-eu-co-by-mala-obsahovat/ . Ak však fakturujete vyslovene pobočke zahraničnej firmy, ktorá je v SR prevádzkárňou (ideálne odkomunikovať), DPH riešiť nemusíte. Osobne nepoznám presne okolností, preto odporučím sa pre istotu poradiť s daňovým poradcom.
Vystavujem Fa do zahraničia za služby /ubytovanie s DPH/, vystavena fa 18.7.2014, splatna 4.8.2014, ubytovanie sa uskutocni az v 8/2014, kedy dat fakturu do kontrolneho vykazu? V 7/2014 alebo v 8/2014 mesiaci?
Podľa všetkého ide o zálohovú faktúru - tj k dodaniu služby ešte nedošlo a pýtate si len preddavok. Faktúra ohľadne preddavku do kontrolného výkazu vstupuje - a to na základe dátumu prijatia platby. Tj ak odberateľ uhradil napr. 20.7, vystavíte ostrú faktúru a uvedie ju do kontrolného výkazu za júl 2014.
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké údaje týkajúce sa odberateľa mám na FA uviesť v prípade, ak príjemca tovaru nie je ten istý, ako objednávateľ (platiteľ). Mám uviesť IČ DPH príjemcu tovaru, alebo IČ DPH kupujúceho (platiteľa)?
Nuž, neviem, či rozumiem správne. V podstate ide stále o firmu, ktorá si tovar objednala a zaplatí ho.
Ďakujem veľmi pekne, niekde som sa dočítala, že to musí byť vystavené až v tom ďalšom mesiaci, tak ma to zmiatlo. Išlo mi práve o to, aby mi niekto potvrdil, že je to maximálny termín. Ešte raz vďaka.
Áno, zákon o DPH pri službách do zahraničia (s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v krajine odberateľa) skutočne umožňuje vystaviť faktúru až do 15 dní po skončení daného mesiaca. Ale veď ide o maximálny termín - nič sa nestane, ak faktúru vyhotovíte hneď, resp. čo najskôr. Práve naopak:)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na úpravu § 73 zákona o DPH, ktorý sa týka upravenia lehoty na vyhotovenie faktúry - ak dodávam službu do ČR, tak si nemôžem vystaviť faktúru do 15 dní od dodania služby, ale až do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba dodaná? Urobím nejakú chybu, keď si ju vystavím normálne do 15 dní od dodania služby a nie až v ďalšom mesiaci??

Pridať komentár