Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Do 20. októbra je potrebné podať súhrnný výkaz k DPH

Platitelia DPH sú za určitých okolností povinný okrem daňového priznania k DPH podávať tzv. súhrnný výkaz k DPH. Týka sa len tých podnikateľov, ktorí za určitých okolností dodávajú tovary a služby do krajín EÚ. Najbližším termínom je pritom už 20. október 2013.

Konkrétne podáva výkaz podnikateľ v týchto prípadoch:

  1. ak dodá tovar oslobodený od DPH (v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH) odberateľovi v inej krajine EÚ. Ide o prípad, keď odberateľ oznámi slovenskému dodávateľovi svoje IČ DPH a dodávateľ mu tovar vyfakturuje za cenu bez DPH – DPH si musí odberateľ vysporiadať sám. Podobne to funguje aj naopak – slovenská firma tovar nakúpený z EÚ bez DPH je povinná samozdaniť – teda vypočítať a zaplatiť slovenskú DPH.
  2. ak poskytne službu odberateľovi z inej krajiny EÚ – týka sa to služieb, ktorých „miesto dodania“ sa nachádza v krajine odberateľa a rovnako ako pri tovare službu odberateľ samozdaní (teda DPH platí on).
  3. ak premiestnil tovar do inej krajiny EÚ „sám sebe“ na účely svojho podnikania – zákon však bližšie špecifikuje prípady, keď sa toto pravidlo neuplatní
  4. ak sa zúčastnil tzv. „trojstranného obchodu“ ako prvý odberateľ – tj nadobudne tovar od dodávateľa z inej krajiny EÚ (bez DPH) a predá ho ďalej (rovnako bez DPH) druhému odberateľovi sídliacemu v ďalšej krajine EÚ

Vo všetkých týchto prípadoch sa teda do výkazu uvádzajú dodávky, ktoré slovenský dodávateľ poskytol do EÚ bez DPH a DPH platí podľa miestnych pravidiel odberateľ. Súhrnný výkaz teda slúži najmä na kontrolu zdanenia týchto cezhraničných dodávok. Jeho prípadné nepodanie však daňový úrad trestá pokutami v nesympatickej výške.

Vo všetkých vymenovaných situáciách podáva súhrnný výkaz najmä „plnohodnotný“ platiteľ DPH. Podávajú ho aj firmy, ktoré majú len akúsi „čiastočnú“ registráciu pre DPH:

  • firmy registrované pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH – ide o podnikateľov, ktorí za určitých okolností poskytujú služby podnikateľom so sídlom v EÚ, prípadne z EÚ služby na podnikateľské účely nakupujú. V praxi môže ísť o rôznych on-line podnikateľov, programátorov či tvorcov webstránok. Bližšie o nich sme písali tu.
  • firmy registrované pre DPH v zmysle § 7 zákona o DPH – povinnosť registrácie im vzniká, ak firma-neplatiteľ DPH nadobudne v rovnakom kalendárnom roku tovar v hodnote 13 941,45 EUR a viac. Každý ďalší nákup tovaru z EÚ samozdaňuje.

Títo podnikatelia podávajú súhrnný výkaz len v prípade poskytnutia služby do EÚ, pri ktorom DPH platí odberateľ (ide teda o situáciu opísanú v bode 2).

Súhrnný výkaz je pomerne jednoduchý: obsahuje najmä identifikačné čísla odberateľov spomínaných tovarov a služieb, zaokrúhlené sumy v eurách a prípadný kód identifikujúci druh dodávky. Podáva sa buď mesačne alebo štvrťročne – v závislosti od hodnoty dodávok tovaru v ňom uvedených, pričom spomenuté firmy s „čiastočnou“ registráciou pre DPH ho podávajú len štvrťročne. Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronicky – firma, ktorej vznikne povinnosť zasielať ho, je povinná vybaviť si konto na elektronické zasielanie dokumentov na Finančné riaditeľstvo SR (systém eDane).

Súhrnný výkaz je potrebné podať do 20. októbra 2013. Tento termín je teda odlišný od dátumu na podávanie daňového priznania k DPH, ktorým býva vždy 25-eho – buď mesiaca alebo štvrťroka. Od nového roka 2014 sa však oba termíny zjednodnocujú – podľa pripravovanej novely zákona o DPH by sa mal súhrnný výkaz podávať do 25. dňa po skončení mesiaca či štvrťroka.

4 komentáre

ja som platca DPH... jedna sa o zlavomat.sk (ceska firma) ktory po predaji cez portal posle zapoctovu fakturu
Platiteľ DPH súhrnný výkaz podáva - ak teda ide o službu, ktorej tzv. "miesto dodania" sa nachádza v ČR. Akú službu poskytujete (resp. Vám ju zľavomat pomáha sprostredkovať? Prebieha to tak, že po skončení kampane si vyfakturujete svoj predaj znížený o províziu, ktorú si zas fakturujú oni?
ahojte, rocne vystavim asi 2 faktury do ceska, musim podavat tento suhrn?
To závisí od typu služby a faktu, či je odberateľ podnikateľ alebo nie. Pri väčšine služieb poskytovaných podnikateľom sa však súhrnný výkaz podáva. Nechceme Vás strašiť, ale v prvom rade je (bolo) potrebné sa registrovať pre DPH (ešte pred poskytovaním takýchto služieb) - podrobnejšie tu https://www.superfaktura.sk/blog/poskytujete-sluzby-odberatelom-z-krajin-eu-ste-povinni-sa-registrovat-pre-dph/

Pridať komentár