Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Faktúra v cudzej mene: musia byť sumy aj v eurách?

Faktúra v cudzej mene: musia byť sumy aj v eurách?

Vzhľadom na pomerne bezbariérové podnikanie s celým svetom je dnes už bežnou situáciou, ak slovenskí podnikatelia fakturujú nielen v slovenskej mene EUR, ale aj v inej mene – ak si to tak praje zákazník či to uľahčí platobný styk. Čo však musí slovenský dodávateľ urobiť, je správne vystaviť faktúru. A trochu sa popasovať s kurzami.

Ako príklad si zoberme slovenského podnikateľa – platiteľa DPH, ktorý fakturuje službu českému odberateľovi a v českých korunách. Väčšina služieb poskytnutých do ČR sa fakturuje bez DPH, preto si ako príklad zoberme faktúru za školenie konané v SR, ktoré ako jedna z mála cezhraničných služieb podlieha slovenskej DPH.

Prepočet na domácu menu

  • fakturované položky uvedie v dohodnutej mene – teda napr. v českých korunách
  • DPH však podľa požiadaviek zákona o DPH musí byť uvedená v eurách – SuperFaktúra na EUR prepočíta všetky položky: základ DPH, DPH ako aj celkovú fakturovanú sumu. A to kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho dňu dodania. Tento kurz sa použije aj v prípade neplatiteľov DPH, na účely účtovníctva – týmto kurzom teda prepočíta jednotlivé sumy z faktúry podnikateľov účtovník.

Úhrada je iná vec

Faktúra môže byť vystavená v cudzej mene, jej úhrada je však iná vec. Tú totiž môže dodávateľ zinkasovať:

  • buď na samostatný bankový účet (resp. PayPal účet) vedený v inej mene – v našom prípade teda zinkasuje na účet v CZK sumu 1 200 CZK. Tu do hry opäť vstupuje kurz. Na účely slovenského účtovníctva je príjem, tj konkrétne inkaso odberateľskej faktúry potrebné prepočítať na slovenské eurá kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho úhrade. To sa týka len firiem, ktoré vedú účtovníctvo. SZČO „paušalisti“ alebo SZČO s daňovou evidenciou použijú na prepočet kurz priamo z daného dňa (teda nie z dňa „pred“). Všetko toto sa však už týka interného účtovníctva/evidencie firmy, teda má to na starosti účtovník (neuvádza sa to teda na faktúre)
  • alebo na účet v EUR, na ktorý síce odberateľ pošle úhradu v cudzej mene, na eurový účet však dorazí v eurách. V tomto prípade si ju banka prepočíta vlastným kurzom. V našom príklade môže slovenskému dodávateľovi doraziť na bankový účet napr. 38,75 EUR – rozdiel oproti pôvodnej pohľadávke tvorí kurzový rozdiel.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár