Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Nový stav faktúry „Nebude uhradená“

Nový stav faktúry „Nebude uhradená“

V podnikaní sa každý z nás môže ocitnúť v situácii, keď vystaví odberateľovi faktúru, ktorá mu už nebude uhradená. Niekedy sa jedná „iba“ o omeškanie úhrady (ako riešiť túto situáciu sme opísali v článku Ako na „platičov“ po dátume splatnosti). Inokedy môže ísť o závažnejšie dôvody, u ktorých už ani neočakávame, že bude faktúra uhradená (napríklad zánik firmy odberateľa, ukončenie živnosti, alebo úmrtie odberateľa a pod.)

Riešenie situácie má dve roviny. Jedná je účtovná – s tou vám, bohužiaľ, SuperFaktúra z pozície fakturačného systému nemá ako pomôcť a storno faktúry ostáva plne v kompetencii vášho účtovníka. Druhá rovina je evidenčná – táto faktúra sa vám totiž bude stále premietať v SuperFaktúre do očakávaného cash-flow a v zozname neuhradených faktúr (u ktorých ešte očakávate úhradu a pod.).

K faktúram so stavom  „Po splatnosti“ teda pribudlo nové tlačidlo „Nebude uhradená“.

Následne takto označená faktúra získa rovnomenný status „Nebude uhradená“ a s jej úhradou sa nebude v odpovedajúcich prehľadoch ďalej počítať.

V prípade, že by nakoniec prišlo k vyriešeniu situácie a faktúra by mala byť dodatočne uhradená, na faktúrach s týmto stavom máte tlačidlo  „Znovu aktivovat“.

2 komentáre

prečo tento stav https://www.superfaktura.sk/blog/novy-stav-faktury-nebude-uhradena/ už nevidím ?
Dobrý deň, faktúru je možné označiť stavom nebude uhradená až potom, čo je po splatnosti.

Pridať komentár