Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Povinné odkazy na faktúre vystavenej do zahraničia od 01.01.2013

Pre platiteľov DPH a osoby registrované podľa §7 a §7a podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platia pri vystavovaní faktúr určité povinnosti.

Musia okrem povinných náležitostí faktúry, ktoré platia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose daňovej povinnosti ohľadom dani z pridanej hodnoty.

Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu

Faktúra za dodanie služby do iného členského štátu musí obsahovať niektorí z nasledujúcich odkazov:

Prenesenie daňovej povinnosti (podľa §74 zákona 222/2004 Z.z.).

Anglická verzia:
Reverse charge (according to §74 of Act 222/2004 on value added tax).

alebo

Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej bola služba dodaná (podľa článku 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.decembra 2006).

Anglická verzia:
The person liable for payment of VAT is the person to whom the service is supplied (according to Articles 193 to 196 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax as amended by Council Directive 2006/138/EC of 19 December 2006).

Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu musí obsahovať niektorí z nasledujúcich odkazov:

Dodanie je oslobodené od dane (podľa §74 zákona 222/2004 Z.z.).

Anglická verzia:
The supply is exempt from VAT (according to §74 of Act 222/2004 on value added tax).

alebo

Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa článku 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006).

Anglická verzia:
The supply of goods is exempt from VAT (according to Article 136 or 138 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax as amended by Council Directive 2006/138/EC of 19 December 2006).

V určitých špecifických prípadoch dodania tovaru sa používajú iné odkazy tak ako je to uvedené v §74 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Autor uvedeným článkom prezentuje svoj odborný názor. Zároveň však ponecháva na čitateľa, aby si utvoril svoj vlastný názor na nastolenú tému. Autor preto nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tým, že sa čitateľ riadil jeho odborným názorom.

19 komentárov

Dobry den, co v pripade fakturovania sluzieb do svajciarska pri dodavani zo slovenska (IT praca na dialku). Viem pouzit tiez: Reverse charge (according to §74 of Act 222/2004 on value added tax). alebo nieco ine kedze su mimo EU. Vopred vdaka za radu.
Ono to vlastne musíte použiť: tj uviesť na faktúre. Keďže faktúru vystavujete stále podľa slovenského zákona o DPH (aj keď odberateľ je mimo EÚ). A vlastne v určitom zmysle podliehate pravidlám tohto zákona. Tu máte návod: https://www.superfaktura.sk/blog/ako-vystavit-fakturu-za-sluzby-do-tretich-krajin/
Dobrý deň, v oboch prípadoch ("prenesenie daňovej povinnosti" aj "dodanie je oslobodené od dane") dôjde k samozdaneniu na strane odberateľa? Ak áno aký je potom rozdiel v týchto formuláciach? Podľa odpovede na komentár z 18.10.2013 by v prípade "dodanie je oslobodené od dane" odberateľ neplatil žiadnu daň (je oslobodený). No napríklad v článku https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/kto-moze-nakupovat-zo-zahranicia-bez-dph sa spomína práve táto formulácia v spojitosti s tým že daň predsa len odberateľ zaplatí. Ako to teda je? Vopred ďakujem.
Prvá formulka je určená hlavne (no nielen) na dodávku služieb s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa (väčšina služieb dodaných podnikateľovi má miesto dodania v krajine odberateľa a teda DPH sa vykáže v danej krajine podľa miestnych pravidiel, druhá sa vzťahuje na intrakomunitárne dodanie tovaru odberateľovi z inej krajiny EÚ (platiteľ vs platiteľ). Tovar a služba sú 2 samostatné režimy so samostatnými pravidlami - a teda aj rozdielnou terminológiou - a súhlasím, v konečnom dôsledku vo väčšine prípadov sa DPH jednoducho prenáša na odberateľa zhodne pri službe aj tovare, i keď formulka sa použije rôzna. Spomenuté intrakomunitárne dodanie tovaru je oslobodené od dane s právom na odpočítanie DPH - tj je tu rozdiel s čisto oslobodenými dodávkami bez práva na odpočítanie vstupnej DPH, pri ktorých sa DPH na výstupe v podstate neuplatňuje nikdy a žiadnym spôsobom.
Pri dodaní tovaru by to náhodu nemal byť iný paragraf?
Tovar je oslobodený od DPH v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH, áno, máme tam citovaný skôr § 74 zákona o DPH, ktorý vymenúva povinné náležitosti faktúry (odkazy ako aj iné náležitosti).
Dobrý deň, aké povinné odkazy a náležitosti má obsahovať faktúra pre dodanie tovaru do krajiny mimo EÚ?
Zákon o DPH (ani zákon o účtovníctve) nestanovuje pre tento režim žiadne povinné odkazy. Akurát na účely oslobodenia od DPH potrebujeme disponovať potvrdeným colným vyhlásením o výstupe tovaru z územia EÚ a dokladom o odoslaní/preprave tovaru
Co v pripade, ze nie som platca dph, poskutujem IT sluzby do ameriky, miesto dodania sluzby je US (americka firma so sidlom v US). Pouziju sa obe formulky - teda, ze dodanie je oslobodene od dane a podlieha preneseniu danovej povinnosti? Dakujem.
Použije sa "Prenesenie daňovej povinnosti" (ide o službu). Musíte však mať dôkaz, že ide o podnikateľa a je registrovaný v USA - tj že je možné uplatniť základné pravidlo určenia miesta dodania služby.
Prosím o radu, či výraz "domestic reverse charge" je správny v prípade tuzemského samozdanenia (§ 69 ods. 12 písm. f))?
Podľa zákona o DPH treba uviesť formulku „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby - podľa môjho názoru sa to uvádza aj v prípade zahraničného aj slovenského odberateľa. Samozrejme môžete pridať aj odkaz na daný paragraf.
Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu: Slovná informácia "Prenesenie daňovej povinnosti (podľa §74 zákona 222/2004 Z.z.)" sa IMHO vzťahuje na povinnosť platiť daň správcovi dane na Slovensku = príslušné odseky §69. Vy sa však odvolávate na §15 (miesto dodania služby) a v tom prípade by sa na fa mala uvádzať slovná informácia "dodanie je oslobodené od dane podľa §15 ods.1 zákona 222/2004 Z.z." - ak sú samozrejme splnené príslušné podmienky. Ide mi o slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti" vs "dodanie je oslobodené od dane"
Takisto §74 ods.2 zDPH sa odvoláva na ods.1 písm.g) až i) a nie aj k), z čoho usudzujem, že pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, zákonodarca o "prenesení daňovej povinnosti" neuvažoval a dodanie považuje za "oslobodené od dane"
Podľa znenia fakturačných pravidiel v zákone o DPH platných od 1.1.2013 sa pri dodaní tovaru do iného členského štátu oslobodenom od DPH v zmysle § 43. ods 1. uvádza formulácia "dodanie je oslobodené od dane" a pri dodaní služby, ak DPH platí odberateľ, formulka "prenesenie daňovej povinnosti". "Prenesenie daňovej povinnosti" sa používa aj pri tuzemskom samozdanení - tj pri dodávke 2 slovenských platiteľom, pričom DPH platí odberateľ. Čiže prvá formulácia sa použije pri cezhraničnej dodávke tovaru, druhá pri dodaní služby do EÚ a rovnako aj pri tuzemských dodávkach, ktoré podliehajú samozdaneniu. Takýto je náš výklad.
A preklad do nemčiny ????
Môžete použiť jednu z týchto formulácií: “Steuerfreie Lieferung / Leistung gemäß §74 Gesetz 222/2004″ “Umsatzsteuer wird nicht erhoben, da Kleinunternehmer nach §74 Gesetz 222/2004” “Als Kleinunternehmer im Sinne von§74 Gesetz 222/2004 wird Umsatzsteuer nicht berechnet!”
Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej bola služba dodaná (podľa §73 zákona 222/2004 Z.z.). - toto je divne, ved paragraf 73 o tom aktualne vobec nehovori.
Ano, mate pravdu. Od 01.01.2013 je to §74. Do 31.12.2012 to bol §73. Opravili sme to v blogu. Dakujeme za pripomienku.

Pridať komentár