Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Povinné odkazy a „klauzulky“ na faktúre do zahraničia- 2017 a neskôr

Pri vystavovaní faktúr zahraničnému odberateľovi je potrebné na faktúre uviesť často čosi „navyše“ – nejakú formulku alebo klauzulku, ktorá hovorí o skutočnosti, ktorá zo strán odvádza DPH. Takéto povinné náležitosti sa týkajú teda predovšetkým firiem registrovaných pre DPH – plnohodnotných platiteľov DPH ako aj iných podnikateľov registrovaných pre DPH napr. podľa § 7 či § 7a zákona o DPH. Inak povedané: pri obchodovaní so zahraničnými partnermi je vo väčšine situácií povinný sa nejakou formou registrovať pre DPH a „mať čosi do činenia“ so zákonom o DPH – a jeho povinnými náležitosťami faktúry.

Faktúra pri dodaní služby do EÚ

V prípade, ak sa povinnosť platiť DPH jednoznačne prenáša na odberateľa, na faktúre je potrebné uviesť klauzulku „Prenesenie daňovej povinnosti“. Prenos daňovej povinnosti na odberateľa sa týka väčšiny možných služieb, no existujú aj výnimky, v ktorých sa postupuje inak (napr. ubytovacie služby, stavebné práce, vzdelávacie podujatia atď.) – preto vždy odporúčame radiť sa so svojim účtovníkom.

Uvedená povinnosť sa týka najmä:

  • platiteľov DPH, ktorí dodávajú služby odberateľom z EÚ či z krajín mimo EÚ
  • firiem registrovaných pre DPH podľa § 7a a §7, ktoré dodávajú služby odberateľom z EÚ či z krajín mimo EÚ.

Faktúra pri dodaní tovaru do EÚ

V prípade, ak slovenský dodávateľ dodáva tovar, pri ktorom má podľa zákona o DPH možnosť oslobodiť od DPH, uvedie buď:

  • odkaz na konkrétny paragraf zákona o DPH resp. smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (tovar môže byť oslobodený napr. podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH pri dodaní do EÚ alebo podľa § 4.. pri dodaní do tretej krajiny)
  • alebo formulku „dodanie je oslobodené od dane“.

Uvedená povinnosť sa týka len platiteľov DPH.

Ako vám pomôže SuperFaktúra

Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať, že je to jedno, pri režimoch DPH treba v prvom rade rozlišovať, či ide o dodanie tovaru alebo dodanie služby. Na tieto obchody sa totiž vzťahujú rozdielne pravidlá. SuperFaktúra však zatiaľ pre jednoduchosť a rýchlosť vystavovania faktúr medzi tovarom a službou nerozlišuje a určenie správneho režimu DPH ponecháva na vašom účtovníkovi. Pri uvedení odberateľa z iného členského štátu EÚ, ktorý má zároveň pridelené a zadané IČ DPH, uvedie do faktúry poznámku „Dodanie tovaru je oslobodené od dane. Dodanie služby podlieha preneseniu daňovej povinnosti.“ (V angličtine „Supply of goods is exempt. Supply of services – reverse charge.“).To isté urobí aj v prípade odberateľa z tretej krajiny, teda krajiny mimo EÚ – aj pre partnerov mimo EÚ platia totiž rovnaké pravidlá určenia miesta dodania služby.

Prečítaj si aj: Kedy fakturovať s DPH a kedy bez?

Pridať komentár