Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Storno či dobropis nezaplatenej faktúry: urobte to radšej inak

Storno či dobropis nezaplatenej faktúry: urobte to radšej inak

Naposledy sme si čosi napísali o základných pravidlách pre vystavovanie dobropisov – prečo sa používajú a (na príkladoch) aj ako sa používajú. V praxi však niektorí podnikatelia využívajú dobropis ako storno faktúry, ktorú im ich odberatelia neuhradili. V biznise sa takáto nemilá situácia občas stáva, bohužiaľ však stornovanie riadnej faktúry za už dodanú službu/tovar nie je riešením v súlade so zákonmi.

Bohužiaľ však slovenské podnikateľské zákony takejto situácii neprajú. Platitelia DPH platia štátu sumu DPH, ktorú uviedli na svojich odberateľských faktúrach – bez ohľadu na to, čim fakturovanú sumu odberateľ uhradil alebo nie (o hotovostnom princípe sa zatiaľ len uvažuje). Druhá vec je daň z príjmov, ktorú platia všetci (teda aj neplatitelia DPH). Za určitých okolností je potrebné z fakturovanej, no neuhradenej sumy zaplatiť daň z príjmov – eseročky a obchodné spoločnosti s podvojným účtovníctvom počítajú do základu dane práve vyfakturované výnosy bez ohľadu na úhradu, živnostníci a ostatné SZČO zdaňujú pri skončení podnikania svoje neuhradené faktúry. Aké iné možnosti má podnikateľ, ak mu jeho faktúru za jeho služby/tovar odberateľ neuhradil, príp. uhradiť nikdy neplánuje? Niekoľko zaujímavých tipov zhrnula prednedávnom Janka, tu sú ďalšie:

  • pýtať si zálohu vopred – zálohu je možné si vypýtať buď v plnej 100%-nej výške alebo v sume čiastočnej (napr. 50% z celkovej dohodnutej sumy). V každom prípade je zálohovú faktúru potrebné vystaviť ešte pred samotným dodaním tovaru či služby – nie až „po“. Na blogu sme ohľadne vystavovania zálohových faktúr publikovali niekoľko základných pravidiel, podrobný príklad pre neplatiteľa DPH a ešte podrobnejší príklad pre platiteľa DPH. V praxi si zálohu dokážu vypýtať len skutočne profíci s kvalitnými referenciami, mnohí však upozorňujú, že jej prijatím „visí nad nimi meč“.
  • tvoriť tzv. daňovú opravnú položku – v niektorých prípadoch je možné v účtovníctve firmy (iba podvojné účtovníctvo) akosi „vyrovnať“ zdaňovaný výnos (tj neuhradenú faktúru) daňovým výdavkom (ktorým je práve opravná položka) a daň tak nezaplatiť. Je to akési dočasné riešenie – pohľadávka sa z účtovníctva nedostáva preč, len sa eliminuje platenie dane z tejto sumy. Nevýhodou je, že nulový efekt sa dosiahne postupne (počas 3 rokov).
  • daňovo odpísať pohľadávku – pravidlá pre legálne a neškodné „zbavenie sa“ pohľadávky sú rozsiahle a zložité. V určitých prípadoch je skrátka možné pohľadávku odpísať bez toho, aby z nevymoženej sumy zaplatila firma daň z príjmov. SZČO to môže urobiť iba v prípade konkurzu na veriteľa, ktorý bol zamietnutý alebo odpis pohľadávky stanovil, prípadne pri exekúcii či smrti veriteľa – ostatné nevymožené sumy musí SZČO pri skončení podnikania zdaniť. Eseročky môžu odpísať nepremlčané pohľadávky -v úplnej sume však až po 3 rokoch od dátumu ich splatnosti. V každom prípade je to zložitejšia téma, ktorú je lepšie prenechať účtovníkovi alebo daňovému poradcovi.
  • vyžiadať si späť DPH-čku z faktúru cez režim  „oprava základu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke“. Je platný od r. 2021, týka sa iba platiteľov DPH a za určitých okolností im vie ušetriť.
  • pohľadávku vymáhať – nezaplatené peniaze je v niektorých prípadoch možné získať späť prostredníctvom využitia služieb špecialistov. Vo väčšine prípadov ide o právnické firmy, ktoré si za túto službu účtujú províziu práve z vymoženej sumy. Podnikateľ-veriteľ tak neplatí nič navyše a pri úspešnom vymožení je rád, že sa dostal aspoň k väčšej časti svojich peňazí.

6 komentárov

Dobrý deň, opýtam sa z opačného pohľadu - keď mne ako odberateľovi poslal dodávateľ faktúru za službu, ktorú som ale odmietol a teda neuhradil, a následne mi poslal k tej faktúre dobropis, som vôbec povinný tieto dokumenty zaevidovať a zaúčtovať (keď mi to prišlo na moju sro)? Ďakujem za odpoveď a želám všetko dobré
Čo znamená odmietol? Bola služba/tovar dodaná alebo nie? Odpoveď závisí aj od toho, či ste platiteľom DPH alebo nie.
Ked som dobre pochopil, tak neexistuje jednoduchy sposob stornovanie neprevzatych zasielok z eshopu.
Hm, neprevzaté zásielky znamenajú, že tovar nebol dodaný - na rozdiel od prípadov opísaných v tom článku (dodávka bola uskutočnená, len odberateľ ju nezaplatil). Čiže ak k dodávke (tovaru či služby) nedošlo, podľa mňa vydobropisovať faktúru mínusovou sumou možné je.
No tak super, vždy sa učím niečo nové. Ďakujem za odpoveď. :-)
Rado sa stalo (aj my:) )

Pridať komentár