Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Viac zálohových faktúr do jednej ostrej faktúry

Viac zálohových faktúr do jednej ostrej faktúry

Vystavovanie zálohových faktúr býva v podnikateľskej praxi nástrojom, ako si od odberateľa vypýtať platbu pred definitívnym dodaním tovaru alebo služby. Keď je záloha uhradená – či už v čiastočnej alebo 100%-nej výške – klesá riziko, že odberateľ od obchodu odstúpi , resp. neuhradí peniaze. Prečo, ako a kedy vystavovať zálohové faktúry sme už na blogu písali (vrátane príkladu). Dnes vám povieme o tom, ako do jednej ostrej faktúry pridať  viacero zálohových faktúr zároveň.

Príklad na úvod:

Pekár vystaví po každodennej dodávke chleba iba zálohovú faktúru. Na konci mesiaca z viacerých zálohových faktúr vystaví jednu celkovú vyúčtovaciu faktúru, ktorá je zároveň aj jeho dokladom pre DPH.

Možnosť „spracovať“ viac zálohových faktúr do jednej vyúčtovacej ostrej faktúry pribudla v SuperFaktúre ako ďalšia novinka.

Postup a príklad

Postup vysvetlíme na ďalšom, podrobnejšom príklade:

Martin tentoraz vyhotovuje webstránky. V máji 2029 prijal objednávku na tvorbu webu s predbežnou cenou 450 EUR. 12. mája dodal grafický návrh, pričom zároveň vyfakturoval zálohu vo výške 200 EUR.

Zálohová faktúra na 200€

Odberateľ ATB, s.r.o. mu 18. mája zálohu uhradil. Martin zaznamenal úhradu priamo v zálohovej faktúre. Ponúknuté možnosti „Vystaviť ostrú faktúru“ alebo „Vystaviť daňový doklad k prijatej platbe“ si Martin zatiaľ nevšíma – zatiaľ nepotrebuje totiž vystaviť žiadny ostrý doklad.

23. mája dokončil programovanie a vypýtal si ďalšiu preddavkovú platbu vo výške 150 EUR. Klient mu ju uhradil.

Zálohová faktúra za programovanie na 150€

Koncom mája bol celý projekt dokončený, otestovaný a odovzdaný odberateľovi. Martin vystavil 5. júna 2029 definitívnu vyúčtovaciu faktúru. Dátum dodania bude 31.05.2029 – v tento deň bola služba definitívne dodaná.

Vyúčtovacia faktúra za kompletné dodanie služby

Zostáva ešte pridať zvyšnú sumu za celkovú tvorbu webu – zostávajúcich 100 EUR pridá Martin ako ďalšiu položku. Jednotlivé položky Martin ako platiteľ DPH rozpísal na základ DPH a samotnú DPH.Vo faktúre sa v každom prípade zobrazí celková fakturovaná suma, suma uhradená preddavkami a zostávajúca suma na úhradu. Jednotlivé zálohové faktúry z položiek sú uvedené v Poznámke vľavo dolu.

Ostrú faktúru z viacerých zálohových faktúr je možné vystaviť viacerými spôsobmi:

  • z ktorejkoľvek zálohovej faktúry (týkajúcej sa daného prípadu) – Martin vyberie z ponúknutých možností „Vystaviť ostrú faktúru“. Vo faktúre uvedie správne dátumy a cez „Viac možností“ – „Pridať zálohovú faktúru“ pridá do faktúry všetky zvyšné zálohové faktúry, ktoré sa k tomuto obchodu vzťahujú.
  • Martin vystaví ostrú faktúru so správnymi dátumami. Cez „Viac možností“ – „Pridať zálohovú faktúru“ natiahne do faktúry všetky zálohové faktúry, ktoré sa k tomuto obchodu vzťahujú.
Možnosti vytvorenia ostré faktúry na základe viacerých zálohových

Takto vyhotovenú faktúru môžeme považovať za hotovú, v rôznych iných prípadoch ju však je možné upraviť podľa potreby. Napríklad je možné texty z natiahnutých zálohových faktúr prepísať – ak ste na nich totiž uvádzali napr. „Preddavok na vývojárske práce“, vo vyúčtovacej faktúre by bolo vhodnejšie zmeniť text na „Vývojarske práce“. Prípadne niekto vôbec nepotrebuje jednotlivé zálohové faktúry mať v ostrej faktúre zobrazené ako položky, stačí mu jedna „ostrá“ položka – v takomto prípade môže jednotlivé zálohové faktúry z položiek vymazať a ponechať ich uvedené len v Poznámke vľavo dolu.

 

Platiteľ a neplatiteľ DPH postupujú rozdielne

Na záver pár pravidiel – o niečo rozdielne totiž pri zálohách postupuje platiteľ DPH a neplatiteľ DPH:

  • ak platiteľ DPH zinkasuje viac záloh v priebehu jedného mesiaca, je povinný po jeho skončení pre všetky tieto prijaté zálohy vyhotoviť tzv. „Daňový doklad k prijatej platbe.“ A to aj v prípade, ak dodávku definitívne neuskutočnil. Každá prijatá platba musí byť totiž zdokladovaná, zaznamenaná a zdanená z hľadiska DPH – aby ju mohol uviesť do mesačného daňového priznania k DPH, resp. aby si ním fakturovanú DPH mohol jeho odberateľ odpočítať. Faktúru za skončený mesiac – či už ide iba o „Daňový doklad k prijatej platbe“ alebo ostrú faktúru, – musí platiteľ DPH vystaviť do 15 od prijatej platby. Možnosť vytvoriť z uhradenej zálohovej faktúry daňový doklad k prijatej platbe je v SuperFaktúre možné niekoľkými klikmi. Vystavenie daňového dokladu k prijatému preddavku platiteľom DPH je samostatná rozsiahla téma, podrobnejšie o nej preto niekedy nabudúce.
  • neplatiteľovi DPH neurčuje žiadny predpis, dokedy má vystaviť faktúru ani za aké obdobie (napr. mesiac). Faktúra je však účtovným dokladom. Účtovný doklad má zachytiť skutočné dodanie tovaru či služby a mal by byť vystavený „bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje“. Ak je teda dodávka definitívne uskutočnená, je potrebné vystaviť ostrú faktúru. Napríklad aj preto, aby ju, resp. zostávajúcu sumu na úhradu odberateľ uhradil čo najskôr.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

10 komentárov

Dobrý deň, mám vystaviť zálohovú faktúru vo výške 30%, vystavujem ju z objednávky zo sume bez DPH alebo z konečnej sumy vrátane DPH? za radu ďakujem
Štandardne, keď sa povie "vystav zálohu vo výške 30%", tak sa berie, že ide o konečnú cenu. Ale inak je to vec dohody oboch strán - čiže musíte sa spýtať odberateľa.
Dobrý deň mám vystavenú Zálohovú faktúru na určitú sumu a potreboval by som na túto zalohovu fakturu vystaviť niekolko Ostrých faktur asi 20faktur aby mi to vedelo odpicitat zo Zalohovej faktury. Ako to mam spravit??? Dakujem
Dobrý deň, toto sa bohužiaľ momentálne v SuperFaktúre nedá, rozmýšľame ale nad spôsobom, ako to zapracovať.
Číselné rady som pochopil, išlo mi o variabilný symbol :) tu ich máte 0003 0004 a opät 0004
"Variabilný symbol" ako taký sa v praxi prioritne používa na úhrady, resp. platobný styk či prehľad v saldokonte. Zálohové faktúry v našom príklade majú číslo ZAL00003, ZAL00004 (teda číselný rad ZALCCCCC) a ostrá faktúra má číslo 2013003 (čiže samostatný číselný rad RRRRCCC). Inými slovami: ako číslo faktúry sa berie celé číslo v úplnom tvare - nielen číslice.
A ako je to s variabilnými symbolmi vo vzťahu zálohová faktúra - ostrá faktúra. Ponechávajú si "svoje" nezavislé variab. čísla? Príklad: Služba = 200€, 50% Zálohová faktúra ZAL001 - variab. 001 = 100€. Ostrá faktúra 201401 = 100€ - variab. 201401? Alebo už tá zálohová má mať predpokladaný rovnaký variabilný symbol ako ostrá? ... tu vo vašom príklade to je 03 04 04 ... :) len aby som mal poriadok. vďaka
V praxi sa zálohové a ostré faktúry číslujú samostatnými číselnými radmi. Kvôli prehľadu aj kvôli tomu, že účtovným aj daňovým dokladom je ostrá faktúra. Takto je to aj v našom príklade:)
Dnes som to skusal a pripojil som viac zalohoviek, ale neoznacilo mi tu pripojenu za uhradenu, musel som ju oznacit rucne, nie je tam bug?Tu cez ktoru som vytvaral ostru oznacilo ako malo, ale nie tu dalsiu.
Ak tomu správne rozumiem, zo zálohových faktúr, ktoré Vám klient neuhradil, ste sa pokúsili vystaviť faktúru ostrú. Túto Vám už klient uhradil. Ak je to tak, stačilo vystaviť len obyčajnú ostrú faktúru, tj bez spojenia so zálohovkami. Inak povedané: vystavili ste ostrú, klient uhradil ostrú. So zálohovkami sa nestalo nič, môžu ostať, môžete ich vystornovať alebo zmazať - v každom prípade nie sú dokladom pre daň z príjmov, DPH a v tomto prípade ani pre účtovníctvo.

Pridať komentár