Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako vystaviť faktúru za províziu z affiliate programu

Ako vystaviť faktúru za províziu z affiliate programu

Mnoho firiem, produktov či online služieb má a spravuje svoj partnerský program – napr. aj SuperFaktúra. Takýto program je zároveň príležitosťou pre majiteľov webstránok, blogerov či iných publisherov monetizovať svoj obsah, či si iba príležitostne čosi zarobiť. Musia byť affiliate publisheri podnikatelia, sú povinní platiť dane a vystavovať faktúry alebo nie? Odpovede v dnešnom článku.

Musí byť publisher / bloger / majiteľ zarábajúcej webstránky podnikateľom?

Podnikaním je podľa Obchodného zákonníka – ako základného podnikateľského zákona – „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“. Inak povedané: pravidelná aktivita alebo aktivity, ktorých cieľom je zarábať. Nie je pritom podstatné, či ide o veľké alebo malé sumy, či chodia často alebo len raz do roka a dokonca ani či sa úsilie podarí a podnikateľ skončí „v pluse“ – podstatná je sústredená aktivita a cieľ zarobiť.

Každý, kto pod túto definíciu spadá, by sa mal stať podnikateľom. Buď živnostníkom (najjednoduchšia a najdostupnejšia forma) alebo podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným (eseročky) alebo inej obchodnej spoločnosti.

Naopak: podnikanie bez oficiálnej právnej formy registrovanej na úradoch je nelegálne a dokonca trestným činom.

V praxi a internetových diskusiách sa často vyskytujú otázky, či sa len predsa nedá vyhnúť podnikaniu ako oficiálnej formy od prvej sekundy a či neexistuje nejaký „medzistupeň“. Odpovede a názory sú často protichodné. Možným miernym výkladom je:

  • ak ide o blogera či majiteľa webu, ktorého cieľom nie je pravidelne, výrazne či dlhodobo zarábať, len čosi tvoriť a zároveň si privyrobiť na náklady, nemusí ísť o podnikanie. Publisher zdaní svoj príjem ako tzv. „ostatný príjem“ v zmysle § 8 zákona o dani z príjmov – t.j. ako občan, nie podnikateľ. Teda z rozdielu medzi zárobkom a súvisiacimi nákladmi zaplatí 19%-nú daň z príjmov a 14%-né zdravotné odvody. Neskôr – ak sa jeho zarábanie stane pravidelnejším – mal by už získať podnikateľské oprávnenie.
  • ak majiteľ webu či bloger zarába pravidelne a často, napĺňa táto činnosť znaky podnikania. V tom prípade by mal byť prevádzkovateľ webu registrovaný ako podnikateľ.

Ako má vyzerať faktúra za províziu z partnerského programu?

Ak blogerovi resp. majiteľovi webu chce správca partnerského programu vyplatiť províziu za určité obdobie, vo väčšine prípadov od neho vyžaduje vystaviť nejaký doklad – spravidla „faktúru“. Ide o pomerne jednoduchý doklad, z ktorého by malo byť jasné:

  • kto a komu – teda údaje oboch strán, majiteľa webu/blogu ako aj firmy, ktorá spravuje príslušný partnerský program
  • dodal čo – slovom rozpísať, o akú službu ide a za aké obdobie bola poskytnutá. Napr. „fakturujem Vám provízie z partnerského programu za mesiac apríl 2018“. Čím presnejšie, tým lepšie
  • za koľko
  • kedy bola služba dodaná – dátum dodania služby, teda konkrétny deň, kedy bola služba definitívne dodaná (pri fakturácii za apríl 2018 ide o 30.4.2018″)
  • kedy bola faktúra vystavená – môže ísť o deň rovný dátumu dodania, príp. neskorší. V praxi najneskôr do 15 dní od dátumu dodania služby.

Ak je affiliate partnerom podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH v SR, musí faktúra obsahovať aj:

  • jeho IČ DPH, príp. aj IČ DPH odberateľa
  • sadzbu DPH v percentách (t.j. 20%) a sumu DPH v EURách.

Ešte o čosi zaujímavejšie je to pri fakturácii do zahraničia:

Čo s DPH: kedy ju fakturovať a kedy nie

„Affiliáci“ sa s DPH môžu stretnúť v týchto situáciách:

Publisher nepodnikateľ: doklad a možné oslobodenie

Ak je publisherom nepodnikateľ, na účely vyplatenia sa v praxi vystaví len akýsi vypis/prehľad vyplatených provízií alebo prípadne aj zmluva podľa Občianskeho zákonníka – záujmom vyplácateľa je totiž vyplatenú odmenu uplatniť v daňových nákladoch a to bez dokladu nejde. No splnenie zákonných povinností na strane publishera – t.j. či sa stane podnikateľom a svoju odmenu správne zdaní – je len jeho zodpovednosťou.

Častou otázkou z praxe je: Môžem si uplatniť oslobodenie od dane z príjmov do sumy 500 EUR ročne?

Každá fyzická osoba-nepodnikateľ si skutočne môže do danej sumy oslobodiť tzv. „príjmy z príležitostných činností“. Po viacerých polemikách však v súčasnosti definitívne platí nové zákonné pravidlo: ak ide o príjmy dosiahnuté na základe zmluvného vzťahu a na základe príslušného dokladu si vyplácateľ túto odmenu uplatňuje v daňových nákladoch, príjem oslobodený nie je. Publisher z prípadného nepodnikateľského – presnejšie tzv. ostatného príjmu fyzickej osoby zníženého o reálne náklady – platí 19%-nú daň a 14%-né zdravotné odvody.

Pridať komentár