Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Zápočet dobropisu a faktúry

V tomto článku podrobne rozoberieme funkciu vzájomného zápočtu faktúr a k nim vystavených dobropisov.

Situácia 1: Klient faktúru zatiaľ nezaplatil, no tovar/službu reklamuje

 

V detaile faktúry klikneme na „Vystaviť“ > „Dobropis“ a uložíme ho. Týmto úkonom sa nám automaticky faktúra označí ako uhradená dobropisom, tzn. vykoná sa vzájomný zápočet dobropisu a faktúry. Dobropis sa rovnako automaticky označí ako uhradený.
Pre zachovanie prehľadu nájdete v detaile dobropisu faktúru ako súvisiaci doklad.

Situácia 2: Klient faktúru zaplatil, tovar/službu reklamoval a požaduje vrátenie peňazí

V tomto prípade sme povinní vystaviť dobropis na sumu, ktorú klient požaduje vrátiť. Postup je rovnaký ako v predošlej situácii – vystavíme dobropis, no stav pôvodnej uhradenej faktúry sa nezmení. Vytvoríme si dobropis, ktorý bude mať stav neuhradený.

Klientovi vrátime peniaze a manuálne k dobropisu pridáme úhradu, ktorá bude mať zápornú hodnotu. Týmto sa proces uzavrie a suma sa v prehľadoch odpočíta.

Pridani uhrad
Pridať úhrady v SuperFaktúre

Ešte doplním, že v prípade ak sa rozhodnete zmazať dobropis ku faktúre, ktorá nebola uhradená, tak sa vzájomný zápočet zruší a faktúra bude opäť figurovať ako čakajúca na úhradu. Ak naopak zmažete faktúru, ku ktorej bol vystavený dobropis, tak sa zmaže i tento dobropis.

Dobropisy však neodporúčame vystavovať v prípade, ak vám klient ostrú faktúru nezaplatí a viete, že vám ju nezaplatí ani v budúcnosti. Aby ste sa takýmto prípadom vyhli, odporúčame využívať zálohové faktúry v prípadoch, keď vyžadujete úhradu vopred, prípadne si pozrite niekoľko ďalších tipov, čo s neuhradenou faktúrou. Zároveň môžete faktúry, o ktorých usúdite, že nebudú uhradené, označiť stavom „Nebude uhradená“ – faktúry síce z účtovníctva preč nedostanete, no tieto sumy vám nebudú skresľovať vaše výsledky v prehľadoch.

3 komentáre

Ešte by to chcelo takto popísať opačný proces. Mám náklad, časť (alebo celá suma) je dobropisovaná...
Vďaka za návrh, časom možno doplníme.
Ďakujeme.

Pridať komentár