Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Fakturujem klientovi priebežne, pravidelne či vopred – ako na to?

Podnikateľ pracuje na dlhodobejšom projekte, ktorého realizácia trvá niekoľko mesiacov. Potrebuje však občas aj čosi priebežne vyfakturovať – napr. zálohu alebo čiastkové práce. Aj takéto situácie majú svoje daňové či účtovné pravidlá. Ako fakturovať?

Dodávka trvajúca niekoľko mesiacov a čiastkové práce

Prvou situáciou je, že podnikateľ fakturuje konkrétne a už vykonané čiastkové práce. Napríklad vytvára webstránku na zákazku – najprv vyfakturuje návrh štruktúry, neskôr dizajn, potom celkové vyhotovenie fuknčného webu. V tomto prípade fakturuje vždy k skutočnému dátumu odovzdania prác.

Príklad

Jozef 26. júna 2014 odovzdal návrh štruktúry webu – faktúru za túto čiastkovú prácu vyfakturuje s dátumom dodania 26. júna 2014 (dátum vystavenia môže byť samozrejme o pár dní neskorší). Dizajn odovzdá klientovi 29. júla 2014 – k tomuto dátumu ho aj vyfakturuje. Web definitívne spojazdní a odovzdá klientovi 2. septembra 2014 – posledná faktúra má teda dátum dodania 2.9.2014.

Rovnako postupuje platiteľ aj neplatiteľ DPH.

Dodávka trvajúca niekoľko mesiacov a pravidelná fakturácia v rovnakej sume

Ak však ide o dlhodobejšiu spoluprácu, pričom klient platí každý mesiac rovnakú sumu, fakturuje sa vždy k rovnakému dňu každého z mesiacov – napríklad k poslednému dňu mesiaca alebo ku ktorémukoľvek dňu daného mesiaca.

Príklad

Jozef svojmu klientovi poskytuje služby správy webu vrátane niekoľkých súvisiacich služieb. Klient platí mesačne paušálnu sumu 100 EUR + DPH. Jozef za jednotlivé mesiace fakturuje vždy k poslednému dňu mesiaca – za jún 2014 vystaví faktúru s dátumom dodania 30.6.2014, za júl 2014 s dátumom 31.7.2014 atď.

Prijatá záloha ešte pred dodaním služby

Iná možnosť je prijať zálohu ešte pred samotnou realizáciou – tj platbu vopred, či už vo výške 100% celkovej dohodnutej platby alebo len povedzme nejakú časť, napr. 50%.

Neplatiteľ DPH:

  • najprv vystaví neostrú zálohovú faktúru
  • klient ju uhradí
  • po skončení práce vystaví ostrú vyúčtovaciu faktúru – od fakturovanej sumy odpočíta už zinkasovanú zálohovú faktúru a fakturuje tak len zvyšnú sumu, prípadne je suma k úhrade 0 EUR.

Presný postup, ako v SuperFaktúre vystaviť najprv niekoľko zálohových faktúr a neskôr z nich definitívnu vyúčtovaciu faktúru, sme uviedli na tomto príklade.

Platiteľ DPH:

  • najprv vystaví zálohovú faktúru – fakturuje sumu bez DPH
  • ak bude záloha zaplatená v rovnakom mesiaci, v ktorom bude služba dodaná, vystaví po skončení mesiaca ostrú faktúru, v ktorej neostrú zálohovú faktúru odpočíta – postup je takmer identický s postupom pre neplatiteľa DPH, s jediným rozdielom: suma na ostrej faktúre je rozpísaná na základ DPH a sumu DPH
  • ak bude záloha zaplatená v jednom mesiaci, no služba dodaná v niektorom z ďalších mesiacov:
  1. do 15 dní odo dňa zaplatenia vystaví „Daňový doklad k prijatej platbe“
  2. po dodaní tovaru/služby vystaví ostrú faktúru, od ktorej sa tento „Daňový doklad k prijatej platbe“ odpočíta.

Podrobnejšie sme vystavenie Daňového dokladu z neostrej zálohovej faktúry a neskoršie vystavenie vyúčtovacej faktúry platiteľom DPH popísali na tomto príklade.

2 komentáre

Dobrý deň prajem, Mám takú zaujímavú otázku, že ako treba správne faktúrovať nasledujúci prípad: Zákazník kúpil tovar v hodnote 899€. Rozhodol, že v hodnote 669€ bude platiť cez splátky Quatro a zvyšok 230€ platí na dobierku. Správne robím, keď vystavím 2 faktúry? Jednu pre Quatro s 669€ a druhú faktúru s položkou "Zvyšná čiastka z objednávky xy" na sumu 230€. Ďakujem!
Nie je to rovnaká situácia, akú sme riešili v diskusii tu https://www.superfaktura.sk/blog/danova-evidencia-a-superfaktura-vieme-pomoct/ ? :) Faktúra sa vystaví jedna na konečného zákazníka, úhrady budú dve.

Pridať komentár