Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Náležitosti faktúry: čo musí obsahovať faktúra?

Náležitosti faktúry: čo musí obsahovať faktúra?

Už dávnejšie sme napísali, že faktúru používame mnohí, no je predsa len rozdiel, či fakturuje firma-platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Tento rozdiel sa týka hlavne povinných náležitostí.

Čo musí obsahovať faktúra u každého podnikateľa:

Faktúra tu plní funkciu účtovného dokladu – musí teda obsahovať príslušné náležitosti:

 •  označenie účastníkov – teda meno a priezvisko (SZČO), resp. názov firmy; adresu resp. sídlo, IČO. Platí pre obe strany – dodávateľa aj odberateľa. Vy ako dodávateľ ste okrem týchto údajov povinní uviesť aj označenie registra, v ktorom ste ako podnikateľ zapísaný (obchodný register, živnostenský register atď), číslo zápisu v tomto registri a v prípade právnickej osoby aj právnu formu (eseročka, akciová spoločnosť atď) – tentoraz ide o náležitosti tzv. „obchodného dokumentu“, ktoré stanovuje pre zmenu Obchodný zákonník.
 • slovné a číselné označenie dokladu – napr. „Faktúra 2014001“. V minulosti sme písali podrobnejšie o tom, ako číslovať (a nečíslovať) faktúry či ako v tomto uľahčuje život SuperFaktúra.
 • peňažnú sumu – spolu alebo podrobne (cena za mernú jednotku a označenie množstva)
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu – tj dátum vystavenia faktúry
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu – spravidla ide o dátum dodania tovaru alebo služby

 

Čo navyše musí obsahovať faktúru v prípade platiteľa DPH:

 

 • IČ DPH oboch strán
 • dátum dodania tovaru alebo služby – vo väčšine prípadov je zhodný s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu. Platitelia DPH vystavujú faktúru aj pri prijatí preddavku – v tomto prípade sa uvedie dátum prijatia platby.
 • dátum vystavenia – kedy stačí uviesť iba dátum vystavenia alebo dokedy faktúru vystaviť, sme napísali tu
 • rozsah a druh dodanej služby alebo množstvo a druh dodaného tovaru
 • základ DPH pre obe sadzby DPH a jednotkovú cenu bez DPH
 • sadzbu DPH
 • celkovú sumu DPH
 • no a v určitých špecifických prípadoch, resp. režimoch DPH aj príslušné formulky:
 1.  „Prenesenie daňovej povinnosti“ – ak DPH platí odberateľ. Ide najčastejšie o dodanie služby do inej krajiny EÚ alebo o tuzemské samozdanenie pri vybraných druhoch tovaru
 2. „Dodanie je oslobodené od dane“ – ak slovenský dodávateľ fakturuje tovar do EÚ bez DPH
 3. „Úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ – v prípade cestovných kancelárií, ktoré svojim klientom predávajú služby cestovného ruchu nakúpeného od iných dodávateľov a zdaňujú len prirážku (teda nie celú sumu fakturovanej služby)
 4. „Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „Úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „Úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“ – podobne ako v predchádzajúcom bode zdaňuje platiteľ DPH v určitých prípadoch iba rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

 

V niektorých prípadoch umožňuje zákon o DPH vystaviť zjednodušenú faktúru, ktorá nemusí obsahovať niektoré z vymenovaných náležitostí – ide napr. o doklad z elektronickej registračnej pokladnice.

A čo firma registrovaná pre DPH podľa § 7a zákona o DPH?

Podnikatelia poskytujúci resp. prijímajúci služby do/z krajín EÚ sú za určitých okolností povinní sa registrovať pre DPH, nestávajú sa však plnohodnotnými platiteľmi. Títo rovnako podliehajú zákonu o DPH – na faktúre teda uvádzajú väčšinu náležitostí platiteľa DPH. Pri väčšine predajov však neuvádzajú DPH – DPH totiž ako neplatitelia DPH odberateľom väčšinou nefakturujú. Výnimkou je iba predaj digitálnych produktov odberateľom bez IČ DPH z EÚ – v tomto jednom prípade predávajú svoje produkty za cenu vrátane DPH príslušného štátu.  Viac o DPH pri predaji digitálnych produktov a systéme MOSS.

8 komentárov

Dobrý deň! Môžeme napísať na faktúru za odberateľa len označenie " Internetový obchod"? Ďakujem
Na základe týchto informácií nevieme o čo ide :) Určite popíšte druh a rozsah dodanej služby, resp. druh a množstvo predaného tovaru.
Príjemca faktúry poukazuje na sumu: daň z príjmu,tvrdí,že ak nie som platca DPH tak túto sumu nemôžem požadovať.Dodal som službu,kde nie je v cene daň za príjem a uvádzam ju samostatne.Môže byť takáto suma vo faktúre? Vopred ďakujem.
Ak ste platiteľom DPH, tak v mnohých prípadoch na faktúre uvádzate cenu bez DPH a rovnako aj samostatne vyčíslenú DPH (viac v článku https://www.superfaktura.sk/blog/kedy-fakturovat-s-dph-a-kedy-bez/ prípadne v našom eBooku zdarma, ktorý si viete stiahnuť na konci článku). No ak nie ste platiteľom DPH, fakturovaná cena neobsahuje samostatne vyčíslenú DPH (daň z pridanej hodnoty) ani inú daň - jednoducho uvádzate len dohodnutú sumu za služby (celkovú, prípadne za položky a pod.)
Neplatca DPH - môžem na faktúre napísať aj sumu spolu bez rozpisovania ceny za mernu jednotku? Napr. žalúzie 10 ks suma 135,00 eur? Ďakujem
Dobrý deň, áno, samozrejme. SuperFaktúra umožňuje obe možnosti a obe sú aj legislatívne správne.
Dobrý deň, s tým bohužiaľ nedokážeme pomôcť. To je medzi Vami a dodávateľom.
Pozadujem rozpisat fakturu za sluzbu .Na fakture je celkova suma bez rozpisu jednotlivych poloziek.Dodavatel mi to odmieta rozpisat .

Pridať komentár