Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Náležitosti faktúry: čo musí obsahovať faktúra?

Náležitosti faktúry: čo musí obsahovať faktúra?

Článok sme naposledy aktualizovali v júli 2022

Už dávnejšie sme napísali, že faktúru používame mnohí, no je predsa len rozdiel, či fakturuje firma-platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Tento rozdiel sa týka hlavne povinných náležitostí faktúry. Každý podnikateľský subjekt musí vedieť, čo musí obsahovať faktúra, aby sa nedostal do zbytočných nepríjemností.

Čo znamená pojem faktúra?

Hoci faktúru vystavuje väčšina podnikateľov, samotný pojem „faktúra“ zo slovenských právnych predpisov pozná a definuje len jeden z nich – zákon o DPH (zákon č. 222/2004 Z.z.). Faktúru napriek tomu používajú aj tí podnikatelia, ktorí s DPH nemajú nič spoločné a teda aj neplatitelia DPH. Viac sme sa téme faktúra z pohľadu DPH a ako účtovného dokladu venovali v našom staršom článku Faktúra sa týka iba DPH, no používajú ju všetci.

Kedy je povinnosť vyhotoviť faktúru?

Platitelia DPH vyhotovujú faktúru:

 • do 15 dní od dodania tovaru a služby v SR,
 • do 15 dní od prijatia preddavku alebo – ak bol preddavok prijatý v prvej polovici mesiaca – do konca mesiaca, v ktorom bol preddavok prijatý,
 • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma dodala tovar do EÚ oslobodený od DPH,
 • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma poskytla službu do EÚ, pričom službu zdaňuje odberateľ
 • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom dodal viac dodávok
 • do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane

Neplatitelia DPH by mali vyhotoviť faktúru z pohľadu účtovného dokladu „bez zbytočného odkladu“ (podľa zákona o účtovníctve), čiže čo najskôr.

Aké sú povinné náležitosti faktúry u každého podnikateľa:

Faktúra tu plní funkciu účtovného dokladu – musí teda obsahovať príslušné náležitosti:

 •  označenie účastníkov – teda meno a priezvisko (SZČO), resp. názov firmy; adresu resp. sídlo, IČO. Platí pre obe strany – dodávateľa aj odberateľa. Vy ako dodávateľ ste okrem týchto údajov povinní uviesť aj označenie registra, v ktorom ste ako podnikateľ zapísaný (obchodný register, živnostenský register atď.), číslo zápisu v tomto registri a v prípade právnickej osoby aj právnu formu (eseročka, akciová spoločnosť atď.) – tentoraz ide o náležitosti tzv. „obchodného dokumentu“, ktoré stanovuje pre zmenu Obchodný zákonník.
 • slovné a číselné označenie dokladu – napr. „Faktúra 2022001“. V minulosti sme písali podrobnejšie o tom, ako číslovať (a nečíslovať) faktúry či ako v tomto uľahčuje život SuperFaktúra.
 • peňažnú sumu – spolu alebo podrobne (cena za mernú jednotku a označenie množstva).
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu – t. j. dátum vystavenia faktúry.
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu – spravidla ide o dátum dodania tovaru alebo služby.

Aké ďalšie náležitosti musí obsahovať faktúra v prípade platiteľa DPH:

 • IČ DPH oboch strán – samozrejme, ak bolo vášmu odberateľovi pridelené a nejde o predaj neplatiteľovi DPH.
 • dátum dodania tovaru alebo služby – vo väčšine prípadov je zhodný s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu. Platitelia DPH vystavujú faktúru aj pri prijatí preddavku – v tomto prípade sa uvedie dátum prijatia platby.
 • dátum vystavenia faktúry – kedy stačí uviesť iba dátum vystavenia alebo dokedy faktúru vystaviť, sme napísali tu
 • rozsah a druh dodanej služby alebo množstvo a druh dodaného tovaru
 • základ DPH pre obe sadzby DPH a jednotkovú cenu bez DPH
 • sadzbu DPH
 • celkovú sumu DPH
 • no a v určitých špecifických prípadoch, resp. režimoch DPH aj príslušné formulky:
 1.  „Prenesenie daňovej povinnosti“ – ak DPH platí odberateľ. Ide najčastejšie o dodanie služby do inej krajiny EÚ alebo o tuzemské samozdanenie pri vybraných druhoch tovaru.
 2.  „Dodanie je oslobodené od dane“ – ak slovenský dodávateľ fakturuje tovar do EÚ bez DPH.
 3.  „Úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ – v prípade cestovných kancelárií, ktoré svojim klientom predávajú služby cestovného ruchu nakúpeného od iných dodávateľov a zdaňujú len prirážku (teda nie celú sumu fakturovanej služby).
 4.  „Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „Úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „Úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“ – podobne ako v predchádzajúcom bode zdaňuje platiteľ DPH v určitých prípadoch iba rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

 

V niektorých prípadoch umožňuje zákon o DPH vystaviť zjednodušenú faktúru, ktorá nemusí obsahovať niektoré z vymenovaných náležitostí faktúry – ide napríklad o doklad z elektronickej registračnej pokladnice.

A čo firma registrovaná pre DPH podľa § 7a zákona o DPH?

Podnikatelia poskytujúci resp. prijímajúci služby do/z krajín EÚ sú za určitých okolností povinní sa registrovať pre DPH, nestávajú sa však plnohodnotnými platiteľmi. Títo rovnako podliehajú zákonu o DPH– na faktúre teda uvádzajú väčšinu náležitostí platiteľa DPH. Pri väčšine predajov však neuvádzajú DPH – DPH totiž ako neplatitelia DPH odberateľom väčšinou nefakturujú. Výnimkou je však po prekročení zákonom stanoveného limitu napríklad predaj tovaru na diaľku či elektronických služieb odberateľom bez IČ DPH z EÚ – v tomto prípade predávajú svoje produkty za cenu vrátane DPH príslušného štátu.  

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

8 komentárov

Dobrý deň! Môžeme napísať na faktúru za odberateľa len označenie " Internetový obchod"? Ďakujem
Na základe týchto informácií nevieme o čo ide :) Určite popíšte druh a rozsah dodanej služby, resp. druh a množstvo predaného tovaru.
Príjemca faktúry poukazuje na sumu: daň z príjmu,tvrdí,že ak nie som platca DPH tak túto sumu nemôžem požadovať.Dodal som službu,kde nie je v cene daň za príjem a uvádzam ju samostatne.Môže byť takáto suma vo faktúre? Vopred ďakujem.
Ak ste platiteľom DPH, tak v mnohých prípadoch na faktúre uvádzate cenu bez DPH a rovnako aj samostatne vyčíslenú DPH (viac v článku https://www.superfaktura.sk/blog/kedy-fakturovat-s-dph-a-kedy-bez/ prípadne v našom eBooku zdarma, ktorý si viete stiahnuť na konci článku). No ak nie ste platiteľom DPH, fakturovaná cena neobsahuje samostatne vyčíslenú DPH (daň z pridanej hodnoty) ani inú daň - jednoducho uvádzate len dohodnutú sumu za služby (celkovú, prípadne za položky a pod.)
Neplatca DPH - môžem na faktúre napísať aj sumu spolu bez rozpisovania ceny za mernu jednotku? Napr. žalúzie 10 ks suma 135,00 eur? Ďakujem
Dobrý deň, áno, samozrejme. SuperFaktúra umožňuje obe možnosti a obe sú aj legislatívne správne.
Dobrý deň, s tým bohužiaľ nedokážeme pomôcť. To je medzi Vami a dodávateľom.
Pozadujem rozpisat fakturu za sluzbu .Na fakture je celkova suma bez rozpisu jednotlivych poloziek.Dodavatel mi to odmieta rozpisat .

Pridať komentár