Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Vlastné číslovanie faktúr? Žiadny problém!

V SuperFaktúre sa snažíme všetko robiť čo najjednoduchšie. V tomto duchu bol navrhnutý aj číselník, ktorý sa stará o správne číslovanie dokladov (faktúr, zálohových faktúr, cenových ponúk a podobne). Mnohí z vás ale majú vlastné zažité spôsoby číslovania faktúr, s ktorými sa len ťažko lúčia, preto sme sa rozhodli dať vám možnosť ich v SuperFaktúre nastaviť, alebo dokonca ešte vylepšiť 🙂

Používať môžete prednastavené formáty, ale takisto si vytvárať úplne vlastné číslovania faktúr. Môžete tak používať vlastné skratky, prefixy, sufixy, vkladať číslo roku či mesiaca, alebo ľubovoľné množstvo číslic v čísle faktúry. Dokonca je možné si nastaviť, či sa majú faktúry číslovať súvislo počas celého roka, alebo má číslovanie začať každý mesiac či deň odzačiatku. Alebo dokonca sa číslo nemusí resetovať vôbec.

Číselníky

Svoje vlastné číslovanie faktúr je možné si nastaviť v časti „Nastavenia“ > „Aplikácia“ > „Číselníky“. Tu si môžete buď upraviť číselník pre konkrétny typ dokladu, alebo vytvoriť úplne nový. Zadávate pri ňom názov, Typ dokladu, Obdobie resetovania a Formát. Vo formáte môžete vybrať hodnotu „Iné“ a do políčka, ktoré sa zobrazí, vyplniť svoj nový formát číslovania faktúr.

Nastavenie číselníka

Vo formáte číslovania, teda „maske“, môžete použiť nasledovné značky, ktoré budú nahradené skutočnými hodnotami pri vytváraní faktúry:

RRRR – Rok 4 číslice
RR – Rok 2 číslice
DD – Deň
MM – Mesiac
C – Číslo faktúry

Keby ste chceli niektorú zo značiek použiť vo formáte tak, aby za ňu systém nedosádzal odpovedajúce čísla, stačí ju ohraničiť pomocou #

Nasledujúce príklady masiek ilustrujú možnosti použitia a výsledné čísla faktúry.

FA-RRRR/CCCC = FA-2025/0001
123RRRRCCC = 1232025001
RR-MM-CCC = 25-04-001
#CZ#RRCC = CZ2501

Ešte máme radu pre tých, ktorí by potrebovali číselnú radu odštartovať iným číslom než 1. Stačí, keď si pri vystavovaní dokladu prepíšete jeho číslo na to, ktorým chcete začínať a doklad tak uložíte. Systém sa chytí a na ďalšom doklade už automaticky dosadí číslo o jedno vyššie.

Ako povedal Stan Lee a neskôr aj strýko Ben v Spidermanovi, „S veľkou mocou, prichádza veľká zodpovednosť“. Používajte preto číselníky rozvážne a nezabúdajte, že menej je niekedy viac 🙂

1 komentár

Posledny odstavec...EPIC! :)

Pridať komentár