Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Nákup bez DPH či odpočítanie DPH: kedy je možný a ako naň

Nákup bez DPH či odpočítanie DPH: kedy je možný a ako naň

Prečo niektorí podnikatelia nakupujú „bez DPH“ a iní zas nie? Odpoveďou je systém DPH, v ktorom sú podnikatelia akokeby len „prechodnými“ stupňami daného biznisu a platenie DPHčky postupne presúvajú a presunú na konečného spotrebiteľa v danom reťazci. Síce DPH-čku zo svojich nákupov a predajov pomerne presne vykazujú a štátu odvádzajú, no nezaplatia ju. No nie všetci podnikatelia: iba tí, ktorí sú platiteľmi DPH.

Právo na odpočítanie DPH

Platitelia DPH však v praxi vo väčšine prípadov nenakupujú „bez DPH“. Najmä pri obchodov v rámci SR im ich dodávatelia k cene nákupov fakturujú/pripočítavajú aj DPHčku. Podnikateľ-platiteľ DPH tak najprv jednoducho musí zaplatiť cenu nakupovaného tovaru či služby za cenu vrátane DPH. Platiteľ DPH však DPH-čku tiež vykáže, zo svojich predajov – teda svojmu odberateľovi svoje predaje fakturuje za cenu vrátane DPH. A po skončení mesiaca resp. štvrťroka mu jeho účtovník po uplatnení všetkých pravidiel pre DPH zosumarizuje jeho vstupy a výstupy: podnikateľ štátu zaplatí výstupnú DPH, ktorú fakturoval svojim klientom mínus vstupnú DPH, ktorú zaplatil svojim dodávateľom. Najprv teda DPH z nákupov skutočne zaplatí, no o čosi neskôr mu táto DPH zníži jeho celkovú platobnú povinnosť voči štátu.

Ak teda štátu niečo odvádza, ide o vlastnú daňovú povinnosť.
No, samozrejme, v praxi občas vstupná DPH z nákupov prevýši výstupnú DPH z predajov, vtedy ide o nadmerný odpočet DPH. Ľudovo „vratka DPH“.

Pozor, DPH si nemôžete odpočítať z hocičoho

Ale len z nákupov tovarov a služieb, ktoré podnikateľ použil práve na svoje predaje, pri ktorých uplatnil DPH. Teda iba DPH-čku zo vstupov, ktoré boli použité vo výrobe na výrobky a predané za cenu vrátane DPH, alebo predané ako hotový tovar za cenu vrátane DPH či použité na poskytovanie služieb podliehajúcich DPH-čke. Podnikateľ si tak skutočne nemôže odpočítať DPH-čku zo všetkých možných nákupov. V legislatívne existuje slušné množstvo obmedzení, kedy podnikateľ DPH-čku buď nemôže odpočítať vôbec alebo ju musí upraviť. Napríklad:

  • DPH-čku nie je možné odpočítať zo služieb na účely pohostenia a zábavy
  • DPH-čku nie je možné odpočítať z plnení poskytnutých zamestnancom – napr. preplatenia permanentiek do fitka či poskytnutia darčekov zamestnancom
  • DPH-čku nie je možné odpočítať z plnení, ktoré vynaložil samotný zamestnanec – napr. teda z nákupov pohonných hmôt do jeho súkromného auta na pracovnej ceste či nákupov, ktoré uskutočnil zamestnanec alebo napr. spoločník/konateľ firmy z vlastnej karty (napr. aj omylom). Viac: Jazdy na firemnom vs súkromnom aute a možnosť odpočítania DPH: kedy áno a kedy nie
  • DPH-čku nie je možné odpočítať z nákupov na súkromné účely podnikateľa či jeho zamestnancov
  • DPH-čku nie je možné odpočítať z nákupov, ktoré boli použité na dodávky oslobodené od DPH bez možnosti odpočítania DPH – napr. prenájom kancelárií bez uplatnenia DPHčky či predaj budovy s oslobodením od DPH
  • a občas podnikateľ použije daný vstup na predaje oslobodené od DPH ako aj predaje neoslobodené – vtedy musí vstupnú DPH upraviť, presnejšie: znížiť o pomer zodpovedajúci jeho dodávkam oslobodených od DPH. Napríklad môže ísť o auto podnikateľa, používané aj na dodávky služieb ako aj starostlivosť o budovy s fakturáciou nájomného bez DPH.

Pozor, existujú aj dodávky, pri ktorých podnikateľ nefakturuje DPH-čku odberateľovi, ale povinnosť vykazovať či platiť DPH-čku sa prenáša práve na odberateľa. Vtedy však podnikateľ z príslušných vstupov na tieto obchody právo na odpočítanie má. V tomto prípade ide o „dodávky oslobodené od DPH s možnosťou odpočítania DPH“.

Nákup so samozdanením: skutočne bez DPH

Stáva sa to najmä pri nákupoch služieb, digitálnych produktov či tovaru zo zahraničia: ak slovenský podnikateľ oznámi pri kúpe svoje slovenské IČ DPH, dodávateľ mu daný produkt vyfakturuje rovno za cenu bez DPH. Čo je vo väčšine prípadov správny postup – i keď realita je, samozrejme, zložitejšia. Legislatíva totiž pozná rôzne výnimky a osobitné režimy 🙂 V takomto prípade podnikateľ nakupuje skutočne bez DPH a suma DPH tak neprejde jeho „vreckom“. Vstupnú aj výstupnú DPH-čku vykáže vo výkazoch iba účtovník.

Tento režim vykázania výstupnej aj vstupnej DPH z nákupu sa v praxi nazýva „samozdanenie“. Okrem väčšiny zahraničných nákupov sa vzťahuje aj na niektoré obchody v rámci SR a výlučne medzi platiteľmi DPH – najmä:

Kto môže byť platiteľom DPH?

V podstate každý podnikateľ. Bez ohľadu na právnu formu – teda živnostník, eseročka, akciová spoločnosť a dokonca fyzická osoba-prenajímateľ či napr. autor. A ten sa zaregistruje buď:

  • povinne po dosiahnutí obratu – ak obrat daného podnikateľa za 12 prípadne menej kalendárnych po sebe idúcich mesiacov dosiahne sumu 49 790 EUR, je daný podnikateľ/firma povinný požiadať o registráciu za platiteľa DPH. Pozor, do tejto sumy sa niektoré obchody počítajú a iné zas nie, teda niektorí podnikatelia môžu dosahovať aj niekoľkonásobne vyššie obraty a nie sú povinní stať sa platiteľmi DPH. Viac: Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie. No zas môžu sa zaregistrovať dobrovoľne:
  • dobrovoľne bez ohľadu na obrat – možnosť nakupovať tovar za cenu bez DPH, a, samozrejme, následne uplatňovať DPH-čku na výstupe pri predaji má rovnako každý podnikateľ. Ak je to pre neho výhodné vzhľadom na nákupy (najmä stavebné firmy či obchodníci s tovarom), prípadne ak na neho tlačia odberatelia
  • zo zákona – ide napr. o situáciu, keď podnikateľ dodá stavbu či napr. na základe zmluvy o predaji podniku nadobudne iný podnik a v rámci neho hmotný či nehmotný majetok. Na rozdiel od prvých dvoch typov registrácie sa podnikateľ stáva platiteľom DPH de facto automaticky, o registráciu nemusí žiadať.

Firmy registrované podľa § 7a či § 7 si DPH neodpočítavajú

Právo na nákup bez DPH však majú len platitelia DPH, t. j.  podnikatelia registrovaní podľa § 4 zákona o DPH. Firmy registrované podľa § 7a (z dôvodu predaja či nákupov služieb do/zo zahraničia) či podľa § 7 (z dôvodu nákupu tovaru z EÚ) túto možnosť nemajú – svoje vstupy kupujú za cenu vrátane DPH, bez ohľadu či ide o nákupy v rámci SR (za cenu vrátane DPH) alebo zo zahraničia (spravidla formou samozdanenia v SR).

Prečítaj si viac:

Jazdy na firemnom vs súkromnom aute a možnosť odpočítania DPH: kedy áno a kedy nie
Kedy fakturovať s DPH a kedy bez?
DPH (daň z pridanej hodnoty) a daň z príjmov – aký je rozdiel a kedy ich (ne) platiť?

20 komentárov

Dobrý deň. Ak som kupil auto s DPH a chcem si uplatniť vrátenie DPH koľko trvá vratenie ? Ďakujem
Ak máte na myslí uplatnenie nadmerného odpočtu cez daňové priznanie k DPH v SR (nie refundáciu zo zahraničia), tak buď spĺňate podmienky pre zrýchlený režim v zmysle § 79/2 zákona o DPH (nadmerák príde o 30 dní od termínu na podanie daňového priznania k DPH za mesiac, v ktorom ste si odpočet uplatnili) alebo idete v "pomalšom režime" v zmysle § 79/1 zákona o DPH, kedy si sumu nadmeráku odpočítate od výstupnej DPHčky na úhradu v nasledujúcom daňovom priznaní k DPH.
Dobry den,som platca DPH nakupim tovarbez DPH nasledne ho so svojou maržou predam respektivne zaevidujem do faktury prerabky kupelne t.j vo fakture bude aj praca aj nakupene veci ako ,umyvadlo, vana, baterie atd...ako postupovat v učtovnictve aby to bolo v poriadku
Minimálne prosím rozpíšte jednotlivé položky podrobne - tovar aj služby samostatne a ideálne aj položky tovaru. Iné mi nenapadá, resp. je to dosť široko položená otázka :)
Dobrý deň, čisto teoreticky: som podnikateľ, platca DPH, nakúpim tovar, ktorý mi predajca predá bez DPH, aj faktúru vystaví bez DPH. Potom prídem na to, že ten kúpený tovar (platil som v hotovosti) nepoužije na podnikanie, čiže ho nemôžem ani zaúčtovať. Čo ďalej? Musím niečo urobiť, alebo to tým hasne?
No vyslovene "zaúčtovať" to musíte (ak sa bavíme o účtovníctve). Druhá vec je DPHčka: pri nákupe "bez DPH" (zo zahraničia, prípadne od zahraničnej firme skrze jej predajňu/sklad v SR) musíte samozrejme vždy vyčísliť výstupnú DPHčku (čo ste v mesiaci dodania verím urobili). A prípadne aj rovno odpočítať vstupnú DPHčku (pri predpokladanom použití na obchody platiteľa DPH). Nepíšete o aký "tovar" ide - či o vyslovene tovar alebo nejaký dlhodobý majetok. V prípade hnuteľných vecí nad 3319,39 EUR či nehnuteľností sledujete tzv. zmenu účelu v zmysle § 54 až 54d zákona o DPH (úprava pôvodne odpočítanej DPHčky v poslednom zdaňovacom období roka). V prípade drobných vecí buď rovno neuplatnite spomenuté odpočítanie vstupnej DPHčky alebo ho neuplatnite dodatočne skrze dodatočné daňové priznanie k DPH za toto obdobie.
Dobrý deň. Budem nakupovať notebook a monitor z alza bez DPH. Môj podnikateľský zámer je poradenstvo a konzultácie. Faktúry vystaví s DPH. Ako je to s odvodom DPH v sumáre? Ďakujem za odpoveď.
Ak ste platiteľom DPH a kúpite notebook s cieľom používať ho na obchody s výstupnou DPHčkou (tj obchody platiteľa DPH od DPH neoslobodené), nakupujete ho principiálne bez DPH. Či už ho kúpite v režime "cena vrátane DPH" (tj od slovenskej Alzy) a vstupnú DPHčku si odpočítate v daňovom priznaní k DPH alebo v režime "bez DPH" (tj od českej Alzy zo slovenskej predajne).
Dobry den, ak nakupim tovar s VO s 0%dph, oslobodený od dane napr.niektoré semená zeleniny.Musím ju na výstupe v ERP zákaníkovi zdaniť s 20% dph, alebo ju mám predávať s 0% dph? Som platca Dph. Ďakujem za odpoveď.
Doporučujem si presné zatriedenie tovaru prejsť s odborníkom, ideálne daňovým poradcom. Je možné že ide o tovar zatriedený do kapitoly 10 či 12 colného sadzobníka, pri ktorom v zmysle § 69/12/f zákona o DPH, pri ktorom za určitých okolností sa predaj realizuje formou prenosu daňovej povinnosti na odberateľa - toto sa vás týkalo pri kúpe. Režim pri predaji závisí aj od typu zákazníka, resp. množstva: súkromné osoby a neplatitelia fakturácia za cenu vrátane DPH, platitelia DPH v určitých prípadoch prenos daňovej povinnosti na kupujúceho, v niektorých cena vrátane DPH.
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Sme platcami DPH podľa paragrafu 4, dobrovoľný platca DPH a chceli by sme kúpiť do podnikania štvorkolku od Slovenského platcu DPH. Mám právo pri nákupe si uplatniť odpočet dane (a teda kúpiť za cenu bez DPH) alebo si odpočet uplatním pri daňovom priznaní? ďakujem za odpoveď
Podľa mňa v daňovom priznaní - ak teda hovoríme o nákupe v dajme tomu bežnom tuzemskom režime SK platiteľ DPH predáva SK platiteľovi DPH a nejde o žiadnu z výnimiek § 69 ods. 12 zákona o DPH, kedy sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti (čo podľa všetkého nejde)
Dobrý deň,komitent nepl.DPH, predáva tovar pre komisionara. Je jeho obrat iba provízia? Jedná sa mi o registráciu k DPH.Dakujem
Nemám v tejto téme prehľad, no podľa všetkého závisí od typu obchodu a aj odmeny - keďže komitent predáva tovar komisionárovi, tak do obratu principiálne vstupuje hodnota tohto predaja, rovnako to platí pre komisionára, ktorý predmetný tovar predáva konečnému zákazníkovi.
Dobry den, chcel by som sa spytat, ze ci je v poriadku ak firma, ktora nie je platcom DPH vystavi fakturu na fyzicku osobu bez DPH. Dakujem
Dobrý deň, závisí od toho, čo sa dodáva (tovar/služba/digitálna služba) a kam (tuzemsko/zahraničie). V základnom scenári však slovenský dodávateľ neplatiteľ DPH vystavuje faktúru fyzickej osobe - nepodnikateľovi ako účtovný doklad a DPH-čku na nej neuvádza.
Dobrý deň p. Furmaník. Sme slovenská s.r.o., platiteľ DPH podľa §4. Konateľ nakúpil z ALZy filtračné kanvice do kuchynky pre zamestnancov. ALZA nám vystavila FA s 0 DPH, ja som to naúčtovala ako samozdanenie, ale toto nie je tovar, ktorý ďalej budeme predávať, ani nepoužijeme do výroby, máme nárok na odpočet aj na vstupe?
Správna otázka :) Skôr nie: neexistuje tam totiž "priame a bezprostredné spojenie s výstupnými plneniami, ktoré sú dôvodom pre uplatnenie nároku na odpočítanie. Odpočítaná môže byť len tá suma DPH, ktorou boli priamo zaťažené jednotlivé nákladové prvky zdaniteľného plnenia" - vychádzam z metodického pokynu FR k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH z 4/2018 a napr. aj rozsudku ESD C-98/98 Midland Bank.
Dobrý deň. Som samozrejme zo slovenska a som osoba zaregistrovaná podľa §7 zákona o DPH (čiastočný platiteľ DPH). Ak nakupujem všade okrem slovenska vždy nakupujem bez DPH. Takže nechápem že nemôžem keď je to normálne.
Ak je dodávateľom platiteľ DPH a Vy ste mu pri objednávaní oznámili (zámerne či omylom) Vaše slovenské IČ DPH, tovar Vám za cenu bez DPH predal správne. Akurát za daný mesiac musíte v SR podať daňové priznanie k DPH a v ňom DPH z toho nákupu vyčísliť aj štátu odviesť (nad 5 EUR za mesiac). Od tejto chvíle ste povinní stakto amozdaňovať každé jedno nadobudnutie tovaru po dobu 2 rokov.

Pridať komentár