Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako a kedy na nákup tovaru z Alzy bez DPH

Ako a kedy na nákup tovaru z Alzy bez DPH

V minulom článku sme sa bavili o „nákupe bez DPH“ – teda o práve podnikateľov-platiteľov DPH nakupovať vybrané vstupy za cenu bez DPH a o tom, ako to funguje v najčastejších prípadoch. Dnes si povieme viac o e-shope, s ktorým sa „nákup bez DPH“ v povedomí podnikateľov často spája 🙂

Alza a predaj tovaru

Alza je český e-shop, predávajúci väčšinou hmotný tovar, okrem iného aj na Slovensko. Ak si v ňom ktokoľvek ako súkromná osoba kúpi počítač, telefón či slúchadlá, bez ohľadu na to, či tak urobil v e-shope či v predajni, predávajúca Alza ako platiteľ DPH predáva tovar za cenu vrátane DPH. Súkromná osoba s touto DPH nemôže samozrejme robiť nič, rovnako si ju nemôže odpočítať ako podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH. Ak sú však na bločku z nákupu zadané správne údaje kupujúcej firmy ako platiteľa DPH (najmä jeho IČ DPH) a dodávateľom je slovenská firma, ktorá správne uplatnila DPH, kupujúci podnikateľ si DPH z tohto nákupu za splnenia viacerých podmienok môže odpočítať od svojej výstupnej DPH.

Zjednodušený „nákup bez DPH“

Pravdepodobne z dôvodu zjednodušenia cash-flow na strane zákazníkov však Alza umožňuje aj doslova „nákup bez DPH“. Podnikateľ tak nemusí najprv zaplatiť za tovar jeho plnú cenu a rovnako aj DPH a túto DPH si neskôr odpočítať v daňovom priznaní k DPH od tej „svojej“ výstupnej DPH. Ale naopak: môže rovno nakúpiť za cenu bez DPH.

Stačí, ak túto možnosť deklaruje priamo pri nákupe dodaním dokumentov dokladujúcich jeho „platiteľstvo DPH“, resp. jeho platné IČ DPH pridelené v SR. Následne dodávateľ – v tomto prípade česká Alza, t.j. zahraničná firma – uplatní režim v závislosti od toho, odkiaľ a ako sa tovar dostane ku kupujúcemu:

  • ak tovar odošle z českého skladu/predajne, na strane odberateľa ide o režim „nadobudnutie tovaru z iného členského štátu“. V daňovom priznaní k DPH síce výstupnú DPH patriacu Slovensku vypočíta a vykáže, zároveň si však – za podmienky, že má v prípade tohto nákupu právo na plné odpočítanie DPH – príslušnú DPH aj „papierovo“ odpočíta. Teda nákup tabletu za 200 EUR znamená výstupnú DPH na Slovensku 40 EUR a zároveň odpočítanie 40 EUR, tovar teda kupujúceho podnikateľa stojí iba cenu bez DPH 200 EUR.
  • ak tovar predá zo slovenského skladu/predajne, ide o trochu iný, no podobný režim („dodanie tovaru s miestom dodania na Slovensku“). Podnikateľ – rovnako ako v predchádzajúcom príklade – výstupnú aj vstupnú odpočítavanú DPH vykáže v slovenskom daňovom priznaní k DPH (i keď v iných riadkoch 🙂 ), no v konečnom dôsledku ho tablet stojí rovnako iba 200 EUR.

V oboch prípadoch nemusí podnikateľ vstupnú DPH prináležiacu k tovaru najprv zaplatiť a až neskôr ju zohľadniť vo výstupnej DPH z jeho obchodov podliehajúcich DPH-čke. Ale má to z hľadiska cash-flow jednoduchšie.

Samozrejme – pravidelne či len občas – môže podnikateľ tovar kupovať za cenu vrátane DPH a DPH si neskôr odpočítať najštandardnejším spôsobom. Teda cez daňové priznanie k DPH. Napríklad podnikateľ potrebuje kancelársku myš, tak si ju objedná v e-shope a vyzdvihne si ju na pobočke, prípadne vyšle na predajňu svojho zamestanca. V takýchto prípadoch kupuje od slovenskej Alzy, teda od firmy so sídlom v SR. Čo je tiež v poriadku a opäť ide len o iný režim v rámci pravidiel pre DPH – vzhľadom na to, že Alza má ako zahraničná firma pobočku/sklady/predajne ako aj registráciu pre DPH, umožňuje jej to poskytnúť podnikateľom niekoľko rôznych režimov pre nákup.

Opäť len platiteľ DPH

Aj keď sa to z textov na spomenutom e-shope prípadne zo „šuškandy“ medzi samotnými podnikateľmi môže zdať nejasné, „nákup bez DPH“ sa vzťahuje len na platiteľov DPH. Tí jednoducho tovar a služby, ktoré použijú či plánujú použiť na svoje predaje zdaňované DPH-čkou (teda nie od DPH oslobodené), nakupujú bez DPH. Ostatní podnikatelia – nie, ani tí registrovaní pre DPH podľa § 7a či § 7 zákona o DPH – nakupujú tovar vždy za cenu vrátane DPH.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár