Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

DPH (daň z pridanej hodnoty) a daň z príjmov – aký je rozdiel a kedy ich (ne) platiť?

DPH (daň z pridanej hodnoty) a daň z príjmov – aký je rozdiel a kedy ich (ne) platiť?

Občas napíše SuperFaktúre klient otázku, z ktorej vyplýva, že mu nie je celkom jasný rozdiel medzi niektorými pojmami, s ktorými sa často stretáva každý podnikateľ. Napríklad dane. Daň z príjmov a DPH sú 2 rozdielne pojmy resp. sústavy s odlišnými pravidlami a významom. Dnes teda pár slov o nich:

Daň z príjmov

Daň z príjmov je v podstate povinný platiť každý, kto čosi zarába. Podnikateľ, zamestnanec, obchodné spoločnosti, družstvá a v určitom rozsahu aj neziskovky. Zamestnancovi zrazí jeho zamestnávateľská firma daň z príjmov, resp. mesačný preddavok (po odpočítaní odvodov a nezdaniteľných častí) z každomesačnej mzdy, odvedie ho zaň štátu a prípadný celoročný rozdiel (celkový nedoplatok či preplatok) vysporiada raz ročne v ročnom zúčtovaní dane. Podnikatelia (živnostníci i obchodné spoločnosti) neplatia daň z príjmov z celého príjmu, ale len z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ktoré na dosiahnutie týchto príjmov vynaložili (daňové výdavky). Tj zo základu dane, resp. zisku, čo sa často považuje aj za výhodu, ktorá odlišuje podnikateľov od zamestnancov (iné výhody či nevýhody teraz vynechajme:))

Tento rozdiel môže byť samozrejme aj kladný – vtedy daň z príjmov je z čoho vypočítať – alebo záporný, tj daňová strata. Daňová strata je úplne bežná situácia – nemusí pritom znamenať len to, že podnikateľovi v danom roku „nešli obchody“, ale napr. že sa iba rozbieha, počiatočné náklady sú vyššie, prípadne investoval väčšie sumy do nákupu majetku (budovy, autá, stroje, softvér), ktoré sa navracajú dlhodobejšie a do nákladov sa dostávajú postupne prostredníctvom odpisov. Tieto inak prirodzené situácie tak trochu ignorujú daňové licencie pre obchodné spoločnosti (nie SZČO a živnostníkov). Jednoducho povedané, určitú minimálnu daň (vo výške tejto licencie) platí takmer každá firma, aj tá, čo bude legálne „v mínuse“.

Sadzby dane z príjmov sú rôzne a závisia od:

  • právnej formy podnikania – fyzické osoby buď 15 % resp. 19 % či kombinácia 19 % + 25 %, eseročky 15 % resp. 21 %
  • sumy zdaniteľných príjmov / výnosov – do sumy ročných príjmov podnikateľov sa uplatňuje sadzba 15 %, pri vyšších príjmoch/výnosoch už však platí iná sadzba.
  • druhu príjmu – napr. autorské príjmy za použitie diela či príjmy z prenájmu fyzických osôb podliehajú 19 %-nej sadzbe, príjmy živnostníkov do sumy príjmov 49 790 EUR za kalendárny rok sadzbe 15 %, príjem z predaja nehnuteľností či krypta fyzickými osobami nepodnikateľmi kombinácii 19 % + 25 % či príjmy z dividend 10 % či 35 %.

DPH (daň z pridanej hodnoty): čo to je

DPH „z vrecka“ platí každý, kto spotrebúva tovary a služby – teda konečný spotrebiteľ. Štátu ju však odvádzajú jednotlivé firmy (registrované ako platitelia DPH), ktoré sa na výrobe resp. distribúcii produktu podieľajú. Každá z nich odvádza štátu daň zo svojho podielu (pridanej hodnoty). Čiže nie z príjmu, ale z vyfakturovaných dodávok, ktoré tieto plnenia tvoria. A áno, DPH sa štátu odvádza aj z faktúr, ktoré vám odberatelia neuhradili. Každý platiteľ si však môže odpočítať DPH „na vstupe“ – teda DPH, ktorú im fakturovali ich dodávatelia a tieto vstupy použili na svoje produkty. Túto DPH si môžu odpočítať rovnako bez ohľadu na zaplatenie.

Niektoré firmy si však môžu dobrovoľne zvoliť režim platenia DPH iba z uhradených faktúr – viac: Od roku 2016 môžeme štátu odvádzať DPH iba z uhradených faktúr 

DPH sa z tohto pohľadu netýka každej firmy. Platiteľom dane z príjmov je v podstate každá firma. Platiteľom DPH len časť, resp. akási podmnožina firiem a podnikateľov ako takých.

Kto sa stáva platiteľom DPH a prečo?

  • každá firma (SZČO aj obchodná spoločnosť), ktorej obrat za 12 po sebe idúcich mesiacov dosiahne sumu 49 790 EUR. Do tohto obratu sa počítajú len dodávky v rámci SR, resp. dodávky s miestom dodania v SR. Podrobnejšie sme písali tu. SuperFaktúra tento obrat sleduje pre každého svojho klienta orientačne.
  • každá firma, ktorá o registráciu dobrovoľne požiada bez ohľadu na výšku jej obratu. Môže to byť výhodné z dôvodu možnosti odpočítať si DPH. Do postavenia „platiteľa DPH“ tlačia podnikateľov tiež často ich odberatelia, ktorým je výhodnejšie nakupovať predovšetkým od platiteľov DPH. Výhodná je najmä pri výrobe, resp. obchodovaní s tovarom, menej v prípade poskytovania služieb.
  • iné firmy – ide napr. o registráciu zo zákona pri kúpe podniku, registrácia právneho nástupcu spoločnosti zaniknutej bez likvidácie či zákonná registrácia pri a pred dodaním stavby.

Okrem platiteľov DPH však existujú aj situácie, keď je firma povinná registrovať sa pre DPH, nestáva sa však platiteľom DPH s možnosťou odpočítania DPH. Napr. :

  • firma registrovaná pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – pri poskytovaní či prijímanie služieb do a z EÚ, podrobnejšie tu
  • firma registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona o DPH – pri dosiahnutí hranice nákupov tovaru z EÚ vo výške 14 000 bez DPH.

A pre istotu aj: základnou sadzbou DPH je 20 %. Na niektoré vybrané plnenia sa uplatňuje znížená sadzba 10% resp. znížená sadzba 5 %.

Cieľom článku je vysvetlenie základných pojmov a rozdielov. Pokročilejší nech prosím ospravedlnenia určité zjednodušenia až banality – boli použité len a len s cieľom kvalitnejšieho pochopenia témy.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

13 komentárov

Dobrý deň . Chcem sa opýtať, manžel je platcom DPH ,objedna si tovar napr. krmivo zo zahraničia bez DPH za 20 000€ Polovicu krmiva predá z DPH 12 000€. Tu druhu polovicu 10 000 € bez DPH si ponechá pre vlastnú spotrebu. Otázka ,ako si má zaevidovať vlastnu spotrebu - ako náklad, alebo si to má predať pre seba aj DPH? Ďakujem za odpoveď Seligová
Ak ide o preukázateľne súkromnú spotrebu, musí sa na výstupe vypočítať a odviesť DPHčka - akokeby ste ten tovar predali.
Pekný deň prajem. Mám založenú firmu, kde som požiadala aj o dobrovoľné platenie dane. Za chvíľku budem platiteľkou. Zaujíma ma teda ak ja nakúpim tovar od firmy a predám ho inej firme, zaplatím DPH to mi je jasné, chcela by som ale vedieť či budem okrem toho platiť a hlavne koľko % to je zo zisku, ktorý budem mať. Príklad: Nakúpim tovar v hodnote 5 500€ s DPH a predám ho za 11 000€ . Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Varechová
Tých modelov a režimov v rámci DPHčky je veľa a nenapísali ste, o aký obchod ide (či v rámci SR, či je odberateľ v zahraničí, dokonca veľa závisí aj od druhu tovaru či služby). Predpokladajme, že nakupujete a predávate v rámci SR a nejde o niektorý z vybraných tovarov s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa: v tomto prípade je pri 20%-nej sadzbe zo sumy 5500 EUR samotná DPH 916,67 EUR, Vaša faktúra za predaj tovaru bude znieť na 9166,67 EUR (základ DPH) + DPH v sume 1833,33 EUR, štátu teda na DPHčke odvediete 1833,33 EUR mínus 916,67 EUR. Pozor, DPH sa neodvádza zo zisku - tú účtujete svojmu odberateľovi, on Vám ju zaplatí a Vy ju vlastne odvádzate štátu. Zisk - aspoň ten hrubý, manažérsky - vyčíslite z rozdielu medzi sumou predaja bez DPH (9166,67 EUR) a nákupnou cenou predaného tovaru (4583,33 EUR).
Dobry den,niekde som čítal že ked máte s.r.o firmu tak určité náklady pre svoju firmu (vybavenie nie vyrobok a tovar) nemusíte fakturovať na DPHačku.Príklad:Kupím si drahé serverove vybavenie kde budu odpočty DPH celkom vysoké ... , alebo ako to je ? Dakujem za zodpovedanie otázky.
Je to trochu zložitejšie a hlavne na dlhšie :) Principiálne musí byť platiteľom DPH (je jedno či eseročka alebo živnostník alebo), vybavenie musia byť kúpené za cenu vrátane DPH a keď je táto vstupná nákupná DPH za napr. prvé obdobia vyššia ako DPH, ktorú fakturujete klientom za služby či iné produkty, tak čosi štát vráti (nadmerný odpočet). No tak či tak treba odvádzať DPH z vlastnej produkcie - hlavne neskôr, keď sa biznis rozbehne.
dobry den prosim vas od ktoreho momentnu vznika povinnost vystavovat faktury s dph ak sme len teraz podali ziadost o registraciu dph. od momentu ako nam je pridelene cislo DPH?
Odo dňa, od kedy sa stávate platiteľom DPH - ten dátum je uvedený na "kartičke" z daňového úradu, teda osvedčení o registrácii.
Ďakujem za odpoveď. Áno som. Zaradil som nové faktúry pod číslom 2013111A, 2013111B a potom ďalšia obyčajná faktúra má číslo 2013112, 2013113 atď. Dúfam, že bude to v poriadku.
Dúfame aj my. Čert - tj daňový úrad - nikdy nespí, no ak boli platby správne zdanené v správnom období, tak by nič vážne hroziť nemalo. Veľa šťastia:)
Chcem sa poradiť, čo v prípade, keď faktúra nie je vystavená v zákonom danej lehote, t.j. 15 dní od dodania tovaru. Tovar bol dodaní 27.9 na dobierku, prevzali 30.9.2013, suma prišla na účet dňa 3.10.2013. Bude z toho problém, keď faktúru vystavím až len teraz 20.12.2013? Čo máme robiť? ďakujem
Predpokladám, že ste platiteľom DPH. Ak ju vystavíte teraz, pôjde určite o prehrešok voči zákonu. Je možné však vystaviť faktúru s "kóšer" dátumom vystavenia (tj do 15.10.2013) a číslom, ktorý v číselnom rade dáva zmysel. Napr. medzi októbrové čísla faktúr 2013111 a 2013112 zaradíte novovytvorenú faktúru s číslom 2013111A. Ak je to teda vzhľadom na číselný rad či odberateľa možné.
Ďakujem :)

Pridať komentár