Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Jazdy na firemnom vs súkromnom aute a možnosť odpočítania DPH: kedy áno a kedy nie

Jazdy na firemnom vs súkromnom aute a možnosť odpočítania DPH: kedy áno a kedy nie

Evidovanie jázd v knihe jázd súvisí prioritne s témou „daňové náklady“. Podnikateľ – bez ohľadu na to, či ide o eseročku, živnostníka či inú právnu formu – si môže v nákladoch uplatniť náklady na spotrebované pohonné látky, ktoré využil na svoje pracovné resp. podnikateľské cesty za obchodom, kontaktmi či vzdelávaním. Rozdielne sa však náklady správajú v prípade platiteľa vs neplatiteľa DPH. Platitelia DPH si totiž môžu odpočítať DPH zo svojich vstupov – a teda aj pohonných hmôt. Do nákladov im vstupuje iba cena bez DPH. Závisí však od situácie – možnosť odpočítania DPH je však v prípade firemných a súkromných áut rozdielna.

Odpočítať DPH iba zo vstupov použitých firmou

Základným pravidlom pre odpočítanie DPH je, že podnikateľ musí príslušné vstupy použiť na svoje obchody podliehajúce DPH – či predaje fakturované za cenu vrátane DPH alebo aj niektoré dodávky s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa, pri ktorých však má stále možnosť odpočítania DPH. (Kedy fakturovať s DPH a kedy bez – prečítajte si viac)

Okrem toho musí disponovať samozrejme faktúrou, resp. zjednodušeným dokladom (bločkom) a tento doklad musí byť vystavený na neho ako podnikateľa.

DPH si však nemôže odpočítať zo vstupov, ktoré nakúpili na pracovnej ceste jeho zamestnanci a podnikateľ im ich prepláca ako cestovné náhrady.

Nákupy do firemného auta vs cestovné náhrady

Tak ešte raz – ktorý typ firmy a v ktorých situáciách si DPH odpočítať môže/nemôže:

Eseročky

Eseročka a pohonné hmoty tankované do auta firemného (tj auta zaradeného do obchodného majetku) – z týchto si môže odpočítať DPH. Do nákladov ide teda iba suma bez DPH.

Eseročka a pohonné hmoty tankované do auta súkromného (zamestnanca, spoločníka či konateľa), ktoré tomuto zamestnancovi prepláca v rámci cestovných náhrad – z týchto si DPH odpočítať nemôže. Do nákladov ide plná suma preplácaných cestovných náhrad (teda aj vrátane prípadnej DPH).

Živnostníci

Živnostník a pohonné hmoty tankované do auta firemného (tj auta zaradeného do obchodného majetku) – z týchto si môže odpočítať DPH. Do nákladov ide suma bez DPH.

Živnostník a pohonné hmoty tankované do jeho súkromného auta, ktoré používa na pracovné cesty – z týchto si môže odpočítať DPH. Do prepočtu náhrad na cestu ide suma bez DPH. Ohľadne tohto pravidla existujú v praxi aj protichodné názory, vychádzame však zo základného pravidla: ak podnikateľ použil tieto pohonné hmoty na svoje obchody podliehajúce DPH, právo na odpočítanie DPH má.

Živnostník a pohonné hmoty tankované súkromného auta jeho zamestnanca, používaného na pracovné cesty – z týchto si DPH odpočítať nemôže. Do nákladov ide plná suma preplácaných cestovných náhrad.

DPH z pohonných hmôt si môže odpočítať iba platiteľ DPH

Toto pravidlo je jasné. Pod pojmom „platiteľ DPH“ myslíme plnohodnotného platiteľa DPH, registrovaného podľa § 4 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný pre DPH v zmysle § 7 resp. § 7a však nie je platiteľom DPH a zo svojich vstupov si nemôže odpočítať DPH.

1 komentár

Superfaktúra je naozaj super, je tu perfektný prehľad , výdavkov, alebo príjmov, skladu a ďalšie iné výhody a aplikácie. Vrelo odporúčame.

Pridať komentár