Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Zmeny od 1.7.2021: eshop a predaj tovaru na diaľku / do zahraničia

Zmeny od 1.7.2021: eshop a predaj tovaru na diaľku / do zahraničia

Od 1.7.2021 čakajú e-commerce scénu zmeny v oblasti DPH pri predaji tovaru na diaľku. Menia sa pravidlá a limity, ktoré prinesú pre eshopy predávajúce tovar spotrebiteľom do iných štátov EÚ jednotné pravidlá. Zmeny majú podnikateľom uľahčiť podávanie daňových priznaní k DPH, ak prešvihnú hranicu predajov na diaľku do iných krajín EÚ.

Eshopy a predaj tovaru na diaľku

Avizované zmeny zjednotia podmienky pre eshopy, ktoré predávajú tovar svojim zákazníkom aj do iných štátov v EÚ, než v ktorom podniky sídlia. Dotknú sa všetkých slovenských eshopov s hmotným tovarom, ktoré riešia predaj B2C a firmám bez IČ DPH (aj) mimo Slovensko do iných krajín únie.

Ide o tzv. zásielkový predaj, ktorý sa v našej legislatíve upravuje na pojem predaj tovaru na diaľku.

Slovenský eshop predávajúci tovar nielen na Slovensku, ale aj zákazníkom (fyzickým osobám či firmám bez IČ DPH) z krajín EÚ (napr. do Českej republiky, Rakúska a Poľska), si musí sledovať hranicu obratu svojich zahraničných online predajov pre každú krajinu, aby ustriehol, kedy sa musí v danej krajine povinne registrovať ako platiteľ DPH. Do 30.6.2021 majú krajiny EÚ stanovené vlastné hranice obratu, od 1.7.2021 sa však zjednocujú a to za všetky štáty dokopy t. j. už sa nebude prihliadať na dosiahnutie obratu povinnej registrácie k DPH pre každý členský štát samostatne (preberáme nižšie v článku).

Po registrácií ako platiteľ DPH v zahraničí, dostane podnikateľ zahraničné IČ DPH, fakturuje za cenu vrátane zahraničnej DPH, podáva zahraničné priznania DPH a odvádza (platí) daň v zahraničí. A to v každej krajine, kde sa stanete platiteľom DPH.

Od začiatku júla 2021 sa tieto podmienky súvisiace s limitmi a registráciou pre DPH v zahraničí a podávaním priznaní menia.

Nový limit pre povinnú registráciu k DPH v zahraničí od 1.7.2021

Od 1.7.2021 prichádza k zjednoteniu limitu obratu predaja tovaru na diaľku (po starom zásielkový predaj) vo všetkých štátoch EÚ na 10 000 EUR. Po novom (od 1.7.2021) sa počíta so zreteľom na celkovú hodnotu cezhraničných dodaní do všetkých štátov EÚ pri predaji tovaru na diaľku oproti pôvodnému sledovaniu (do 30.6.2021) jednotlivých limitov pre každý členský štát samostatne, ktoré sa ruší.

A tu si treba dať pozor, pretože nový limit sa síce zjednocuje, ale v porovnaní s doterajšími platnými limitmi v jednotlivých krajinách je výrazne nižší. Napríklad oproti doterajším 1 140 000 CZK pri predaji do ČR alebo potešujúcim 100 000 EUR pri predaji do Nemecka.

Nový limit predaja na diaľku 10 000 EUR si treba sledovať za obdobie aktuálneho kalendárneho roku a súčasne aj s predchádzajúcim kalendárnym rokom a to za všetky predaje tovaru na diaľku do iných členských štátov spolu. Čiže eshopy, ktoré príležitostne predajú sem tam tovar v nižšej sume súkromným osobám alebo podnikateľom bez IČ DPH do zahraničia, nemusia zmenu v doterajšom fungovaní ani postrehnúť.

Pozor! Nový limit 10 000 EUR sa týka predaja tovaru na diaľku do ostatných krajín EÚ – neradno si ho mýliť so slovenskou hranicou obratu 49 790 EUR za obdobie kratšie ako 12 mesiacov, po ktorého dosiahnutí sa slovenský podnikateľ – neplatiteľ DPH, musí povinne registrovať za platiteľa DPH na Slovensku. Viac v článku o obrate pre povinnú registráciu k DPH.

Registrácia za platiteľa DPH kvôli predaju do zahraničia a OSS

Pri presiahnutí limitu obratu predaja tovaru na diaľku do inej krajiny v EÚ, je slovenský podnikateľ (eshop) povinný sa v tejto krajine registrovať za platiteľa DPH. Takto to funguje do 30.6.2021 a ostáva vlastne aj po tomto dátume, ale podnikateľ bude mať aj druhú možnosť – OSS.

Keďže registrácia pre DPH v zahraničí predstavuje veľkú administratívnu záťaž, od 1.7.2021 budú môcť podnikatelia využiť registráciu cez OSS (One Stop Shop). Ide o jednotné kontaktné miesto, v ktorom bude vedieť podnikateľ zo Slovenska odvádzať DPH ostatným krajinám EÚ, v ktorých sídlia jeho zákazníci bez toho, aby sa v nich musel registrovať ako platiteľ DPH osobitne. Svoju povinnosť si splní registráciou v zjednodušenom systéme OSS.

Napríklad: Slovenský eshop, platiteľ DPH aj na Slovensku, prekročí v auguste 2021 limit predaja tovaru na diaľku 10 000 EUR v Českej republike – nemusí sa registrovať za platiteľa DPH priamo v ČR (nebude mať pridelené české číslo platiteľa DPH), ale zaregistruje sa cez OSS (ostane mu jedno číslo platiteľa DPH – to doterajšie slovenské), daň zaplatí daňovému úradu v SR a pomocou podania priznania cez OSS bude daň za predaje českým zákazníkom odvedená do ČR).

Nejde pritom o žiadnu novinku. Osobitnú úpravu MOSS už máme od r. 2015 pre predajcov digitálnych služieb (predaj e-bookov, online kurzov, fotografii, aplikácii atď.). Od júla 2021 sa MOSS (Mini One Stop Shop) rozširuje aj o predaj tovaru na diaľku a stáva sa osobitnou úpravou dane OSS.

Predaj tovaru na diaľku – možnosti registrácie za platiteľa DPH

Od 1.7.2021 bude mať teda slovenský podnikateľ (eshop) po prekročení limitu predaja tovaru na diaľku dve možnosti, ako bude DPH-čku do zahraničia odvádzať:

  • Zvolí si starý, ale stále platný spôsob – zaregistruje sa ako platiteľ DPH v danej krajine (dostane zahraničné IČ DPH), predaje bude do zahraničia fakturovať s ich miestnou sadzbou DPH, a platiť DPH-čku miestnym daňovým inštitúciám v zahraničí.
  • Využije registráciu cez jednotné kontaktné miesto OSS (nemusí sa registrovať v zahraničí), ale priamo zo Slovenska cez OSS bude podávať jedno priznanie OSS, DPHčku zaplatí tu. No stále platí, že pri fakturácií do zahraničia musí uviesť sadzbu DPH krajiny EÚ, z ktorej je jeho zákazník (súkromná osoba či podnikateľ bez IČ DPH).

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne pre druhú možnosť – osobitnú úpravu (OSS) – musí v nej zostať 2 roky.

Praktické príklady pre dodania od 1.7.2021

Príklad 1

Slovenský eshop, neplatiteľ DPH, predáva tovar zo svojho skladu na Slovensku aj súkromným osobám do Česka, Rakúska a Maďarska (predaj tovaru na diaľku). Celková hodnota jeho cezhraničného predaja takýmto zákazníkom nepresahuje 10 000 EUR. Mení sa pre tento eshop niečo?

Keďže hodnota dodaní tovaru nezdaniteľným osobám (súkromné osoby / podnikatelia bez IČ DPH) do iných krajín EÚ nepresiahla 10 000 EUR počas kalendárneho roka a súčasne ani za predchádzajúci rok, predáva tovar tak, akoby to boli dodania na Slovensko.

Ako neplatiteľ DPH si však musí ustriehnuť aj dodania tovaru na Slovensku pre svojich slovenských zákazníkov, keďže pri dosiahnutí obratu 49 790 EUR za posledných 12 kalendárnych mesiacov je povinný sa registrovať za platiteľa DPH (podľa § 4 zákona o DPH).

Príklad 2

Slovenský eshop, platiteľ DPH na Slovensku, uskutočňuje predaj tovaru na diaľku zákazníkom aj do iných krajín EÚ a presiahne stanovený limit týchto predajov 10 000 EUR. Čo sa pre neho mení?

Bude sa musieť registrovať za platiteľa DPH buď v každom štáte EÚ, kde sú jeho zákazníci, alebo využije možnosť registrovať sa na jednotnom kontaktnom mieste – OSS. Zároveň takéto predaje na diaľku budú mať miesto dodania v krajine, do ktorého je tovar prepravený (kde sídlia jeho zákazníci), takže faktúry im bude musieť vystavovať so správnou sadzbou DPH členského štátu, v ktorom tovar skončí.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

17 komentárov

Krásny deň možno by bolo vhodné v diskusii uviesť aj aké sú reálne nástroje vymáhania tohto pravidla 10 000€ / rok nakoľko prax ukazuje že niektoré najmä eshopy z ČR predávajú na Slovensko isté skupiny tovarov kde platí na ich národnom trhu o 8% nižšia DPH. Teda okrem daňovej kontroly v ČR, čo je napr pri registrácii firmy v Praha 1 v pravdepodobnosti cca 1x za 600 rokov :-)
Pravdepodobnosť kontroly či zistenie samozrejme môže byť nižšia, no nepodceňoval by som to: štáty majú slušne veľa nástrojov, ako podnikateľov skôr či neskôr sledovať. Napr. informačnú povinnosť zo strany prevádzkovateľov platforiem, hrubé údaje z iných výkazov, povinnosti tretích strán akými sú platobné brány, banky, účtovníci a pod.
Dobrý deň, firma založená na Slovensku predáva tovar cez nemecký eshop. Tovar je odosielaný zo Slovenska do Nemecka do skladu a uskladnený v Nemecku, následne je tovar odtiaľ predávaný koncovým užívateľom. V tomto prípade je potreba registrácie pre VAT číslo v Nemecku alebo stačí OSS? Ďakujem.
Nad týmto je potrebné si kvalitnešie posedieť. S veľkou pravdedobnosťou Vám vzniká povinnosť registrovať sa pre DPH v Nemecku - no to si musíte prejsť nemecký zákon o DPH.
Dobry den prajem, poprosim Vas, viete nam odpovedat na nas pripad? Slovenská firma (živnosť a platca DPH na Slovensku), český eshop(sumy na eshope v CZK), uskutočňujeme predaj tovaru na diaľku koncovým zákazníkom a aj firmám platcom DPH v CZ (komukolvek v CZ, kto si tovar u nas objedna). Tovar objednávame od zahraničného dodávatela v Holandsku a dodávateľ tovar zasiela priamo zákazníkom v CZ. Tovar neprechádza nasimi rukami, neprechadza cez Slovensko. Aku sadzbu DPH mame zobrazovat v CZ eshope (SK 20 alebo CZ 21%)? Postacuje nam registracia v OSS, pripadne sa musime registrovat v CZ za platcu DPH? Dakujem pekne za odpoved.
Uvedený model odporúčam rozpliesť s daňovým poradcom prípadne aj právnikom - formu v zmysle predaj vo vlastnej mene vs cudzom mene vs sprostrekovanie + následné povinnosti podľa DPHčkovej legislatívy jednotlivých krajín. Naozaj to nevyriešime v komentároch :)
Dobrý deň prajem! :) Mňa by zaujímalo či som všetko dobre pochopila... Som prevádzkovateľ e-shopu, neplatiteľ DPH. Predávam elektronické grafické služby do zahraničia aj v Slovensku. 1. Kým nepresiahnem limit 10 000 € pre EÚ, nemusím sa prihlásiť na OSS a uvádzať DPH na faktúrach do zahraničia. 2. Ak presiahnem limit 10 000 € pre EÚ, na faktúrach do zahraničia už musím uvádzať DPH danej krajiny, ale na slovenských ešte stále nemusím slovenskú DPH ? (za predpokladu, že nedosiahnem obrat 49 790 EUR) Dobre som to pochopila?:) Veľmi pekne ďakujem za odpoveď!
Ja ešte pre istotu doplním: uvedené platí, ak predávate vyslovene digitálne produkty, tj niečo ucelené v zmysle obrázky, fotografie, kurzy a to nezdaniteľným osobám (súkromné osoby a podnikatelia bez IČ DPH). Ak však "elektronické grafické služby" znamenajú služby na zákazku, tak to je úplne iný režim: v prípade ak ich dodávate napr. firme z EÚ s prideleným IČ DPH, tak sa na Vás vzťahuje režim a registrácia § 7a zákona o DPH a teda úplne iné povinnosti.
Dobrý deň, áno, dobre ste porozumeli. Pokiaľ sa v tuzemsku nestanete platiteľom DPH (nepresiahnete stanovený obrat 49 790 EUR), pri predajoch slovenským zákazníkom vystupujete stále v pozícii neplatiteľa DPH. Pri presiahnutí limitu 10k € pre EÚ a po prihlásení do OSS vystavujete faktúry koncovým spotrebiteľom z iných členských krajín EÚ s ich miestnymi sadzbami DPH.
Dobry den. Ako je to v pripade Eshopu - neplatca DPH. Ak nakupuje tovar bez DPH a ten nasledne samozdanuje na Slovensku. V pripade ze presiahne hranicu 10k eur za 2021, stane sa z neho platca pre EU a musi fakturovat zahranicnu DPH, no ako je to s vratenim zaplatenej dane na Slovensku pri samozdaneni ked ten isty tovar nasledne bol predany do cudziny bol vlastne zdaneny aj na vstupe aj na vystupe. Ako je to v pripade ze ma tovar na Slovensku udelenu vynimku na znizenu DPH ?
Ak ste registrovaný pre DPH v niektorej z krajín spotreby (tj krajín, kde sídlia koneční zákazníci služieb či tovaru) prípadne využívate zjednodušenú schému OSS, fakturujete za cenu vrátane DPH platnej v krajine spotreby (tj neuplatňujete slovenské sadzby). A čo sa týka odpočítania vstupnej DPH: ak ste v SR neplatiteľom DPH, právo na odpočítanie vstupnej DPH nemáte.
Pekny den, mna by zaujimalo ako sa to bude riesit s limitom? Kedze do 30.6. boli limity uplne iné, ako po 1.7., ako sa to bude vypocitavat v ramci roku? Kedze napr. 100.000 EUR platilo pre Nemecko a zrazuje je to 10 000 EUR - odkedy to ma clovek pocitat? Co ked mal napr. 20 000 EUR do 30.6. - tu ma ako zrazu postupovat? Rok je raz rok, ale jedna polovica mala ine podmienky ako druha - cize fakt nechapem ako to funguje? Dakujem pekne za info
Podľa informácií od metodikov z Fin. správy v tomto prípade mal daný dodávateľ požiadať o používanie osobitnej úpravy max do 10.6.2021, s tým, že ju bude používať na dodávky od 1.7.2021.
Dobry den, ak Slovensky eshop, platitel DPH predava sukromym osobam do CR a limit predaja nepresiahne 10000 Eur, nie je potrebne vystavovat faktury do CR so sazbou dane pre CR? Cize faktury sa vystavuju ako doteraz so Slovenskou DPH?
Dobrý deň, limit sa sleduje sa každý kalendárny rok zvlášť, t. j. pre ten aktuálny sa sleduje 10 000 EUR ako hodnota tovaru na diaľku dodaného súkromným osobám a firmám bez IČ DPH usadeným v ČR. Ak ho nepresiahnete, tak týmto zákazníkom dodávate podľa doterajších pravidiel - ak ste platiteľom DPH v SR, tak za cenu vrátane slovenskej DPH. Ak ho dosiahnete, tak ste povinní sa buď registrovať v ČR ako platiteľ DPH alebo využiť zjednodušený režim OSS v SR – v oboch prípadoch tomuto typu zákazníkov budete predávať za cenu vrátane českej DPH.
Dobrý deň. Slovenský eshop, platiteľ DPH, predáva tovar firmám s IČ DPH aj bez IČ DPH, ale aj súkromným osobám do Česka - predaj tovaru na diaľku. Celkovú hodnotu jeho cezhraničného predaja takýmto zákazníkom má rozlišovať limit 10 000€ zvlášť pre firmy a zvlášť pre súkr. osoby alebo spolu. Čo treba ak presiahne 10 000€ a čo keď nepresahuje 10 000 EUR. Čo ak v predchádzajúcom roku (2020) prekročil limit 10 000€?
Limit sa sleduje sa každý kalendárny rok zvlášť, tj pre ten aktuálny sa sleduje 10 000 EUR ako hodnota tovaru na diaľku dodaného súkr. osobám a firmám bez IČ DPH usadeným v ČR. Ak ho nepresiahnete, tak týmto zákazníkom dodávate podľa doterajších pravidiel (ak ste neplatiteľ DPH, tak za cenu bez DPH; ak ste platiteľom DPH v SR, tak za cenu vrátane slovenskej DPH). Ak ho dosiahnete, tak ste povinní sa buď registrovať v ČR ako platiteľ DPH alebo využiť zjednodušený režim OSS v SR - v oboch prípadoch tomuto typu zákazníkov budete predávať za cenu vrátane českej DPH.

Pridať komentár