Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

DPH kalkulačka: Jednoduchý výpočet dane z pridanej hodnoty

DPH kalkulačka: Jednoduchý výpočet dane z pridanej hodnoty

DPH kalkulačka vám umožní rýchly a jednoduchý výpočet základu dane. Taktiež s ňou môžete spraviť výpočet DPH z celkovej ceny alebo výpočet ceny bez DPH.

Ako sa vypočíta DPH v roku 2024?

Potrebujete vyrátať DPH pre rok 2024? Použite našu jednoduchú kalkulačku DPH a zrýchlite si prácu.

%

Príklad výpočtu

Zákon o DPH priamo nedefinuje presný spôsob, ako daň vypočítať. Napriek tomu je možné DPH vypočítať ľahko.

Poznáte cenu bez DPH (resp. základ DPH), pri sadzbe dane 20 % vynásobíte cenu bez DPH s koeficientom 0,2. Pri zníženej sadzbe 10 % budete násobiť číslom 0,1 a pri sadzbe 5 % číslom 0,05. Takže ak je cena bez DPH 12 EUR pre jednotlivé sadzby bude vyzerať výpočet dane nasledovne:

Pri 20 % sadzbe:

12 x 0,2 = 2,4 EUR (daň)

 

Pri 10 % sadzbe:

12 x 0,1 = 1,2 EUR (daň)

 

Pri 5 % sadzbe:

12 x 0,05 = 0,6 EUR (daň)

Naopak, ak poznáte cenu s DPH (napríklad 18 EUR) a potrebovali by ste vedieť cenu bez DPH a teda aj výšku DPH, počítate (delíte) najprv s koeficientami 1,2 ; 1,1 alebo 1,05 (t. j. 120 %; 110 %; 105 %). Získate tak cenu bez DPH a následne už len z ceny s DPH odrátate cenu bez DPH a získate výšku DPH.

Pri 20 % sadzbe:

18 / 1,2 = 15 EUR (cena bez DPH)

18 – 15 = 3 EUR (daň)

 

Pri 10 % sadzbe:

18 / 1,1 = 16,36 EUR (cena bez DPH po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta)

18 – 16,36 = 1,64 EUR (daň)

 

Pri 5 % sadzbe:

18 / 1,05 = 17,14 EUR (cena bez DPH po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta)

18 – 17,14 = 0,86 EUR (daň)

Čo je DPH a kto ju platí?

Skratka DPH označuje daň z pridanej hodnoty. Vzťahuje sa takmer na všetok tovar a služby. Je zarátaná priamo v cenách, ktoré vidíte v obchodoch alebo cenníkoch poskytovateľov rôznych služieb.

Výšku sadzby DPH si stanovuje každá krajina samostatne. Vďaka nej získava príjem do štátneho rozpočtu. S daňou z pridanej hodnoty sa teda stretávate ako bežný zákazník, ale nemusíte riešiť jej odvádzanie. Odvádzajú ju všetci dodávatelia a podnikatelia, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH.

Základná povinnosť odvádzať daň (DPH) vám vzniká vtedy, keď prekročíte obrat pre povinnú registráciu k DPH (49 790 EUR za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, resp. za kratšie obdobie). V takom prípade musíte podať žiadosť o registráciu do 20. dňa po skončení mesiaca, v ktorom ste daný obrat dosiahli. Platiteľom DPH sa však môžete stať aj dobrovoľne.

Sadzby DPH na Slovensku

Na Slovensku sa aktuálne uplatňujú 3 sadzby dane z pridanej hodnoty:

  • 20 % sadzba dane tzv. základná sadzba dane – vzťahuje sa na väčšinu tovarov a služieb.
  • 10 % sadzba dane tzv. znížená sadzba dane – uplatňuje sa na tovary a služby, ktoré nájdete vymenované v prílohe č. 7 a 7a zákona o DPH. Patria sem okrem iného najmä určité druhy potravín, tlačoviny, niektoré zdravotnícke pomôcky, lieky a pod. Zo služieb sú to ubytovacie služby (s kódom 55 podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA). Ako novinka od r. 2023 aj športoviská, vleky či gastro služby poskytnuté na mieste t.j. mimo donáškových služieb a či tzv. “take away”.
  • 5 % sadzba dane tzv. znížená sadzba dane – vo veľkej skratke napísané – týka sa dodania stavieb a stavebných pozemkov, obnov a prestavieb. Podrobnosti sú definované v zákone o DPH v § 27 ods. 3 písmena a) a b).

Znížená sadzba dane 10 % sa týka aj registrovaných sociálnych podnikov, ktoré v rámci svojich aktivít spĺňajú podmienku uvedenú v § 27 ods. 2 písmeno b) zákona o DPH.

Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty 10 % pri reštauračných a stravovacích službách od 01.01.2023 nájdete v metodike Finančného riaditeľstva SR.

Daň sa však neodvádza pri všetkých službách a tovaroch. Zákon definuje výnimky (§ 28 – § 48 zákona o DPH), ktorý tovar a služby a za okolností sú oslobodené od dane. Patria sem napríklad univerzálne poštové služby, zdravotná starostlivosť, kultúrne služby, poisťovacie služby, niektoré finančné služby atď.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

2 komentáre

Re: Dobrý deň minulý rok som dosiahol príjem zo živnosti cca6500e. živnosť som založil až v 6.tom mesiaci 2022 živnosť mám popri zamestnaní. Výjdu mi plaťiť soc a zdravotné odvody? Ďakujem za odpoveď.
Nie. Neplatíte ich teda v r. 2023 a minimálne ani v prvom polroku 2024.

Pridať komentár