Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

DPH kalkulačka: Jednoduchý výpočet dane z pridanej hodnoty

DPH kalkulačka: Jednoduchý výpočet dane z pridanej hodnoty

DPH kalkulačka vám umožní rýchly a jednoduchý výpočet základu dane. Taktiež s ňou môžete spraviť výpočet DPH z celkovej ceny alebo výpočet ceny bez DPH.

Ako sa vypočíta DPH v roku 2022?

Potrebujete vyrátať DPH pre rok 2022? Použite našu jednoduchú kalkulačku DPH a zrýchlite si prácu.

%

Príklad výpočtu

Zákon o DPH priamo nedefinuje presný spôsob, ako daň vypočítať. Napriek tomu je možné DPH vypočítať ľahko.

Poznáte cenu bez DPH (resp. základ DPH), pri sadzbe dane 20 % vynásobíte cenu bez DPH s koeficientom 0,2. Pri zníženej sadzbe 10 % budete násobiť číslom 0,1. Takže ak je cena bez DPH 12 EUR pre jednotlivé sadzby bude vyzerať výpočet dane nasledovne:

Pri 20 % sadzbe:

12 x 0,2 = 2,4 EUR (daň)

 

Pri 10 % sadzbe:

12 x 0,1 = 1,2 EUR (daň)

 

Naopak, ak poznáte cenu s DPH (napríklad 18 EUR) a potrebovali by ste vedieť cenu bez DPH a teda aj výšku DPH, počítate (delíte) najprv s koeficientami 1,2 alebo 1,1 (t. j. 120 % alebo 110 %). Získate tak cenu bez DPH a následne už len z ceny s DPH odrátate cenu bez DPH a získate výšku DPH.

Pri 20 % sadzbe:

18 / 1,2 = 15 EUR (cena bez DPH)

18 – 15 = 3 EUR (daň)

 

Pri 10 % sadzbe:

18 / 1,1 = 16,36 EUR (cena bez DPH po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta)

18 – 16,36 = 1,64 EUR (daň)

Čo je DPH a kto ju platí?

Skratka DPH označuje daň z pridanej hodnoty. Vzťahuje sa takmer na všetok tovar a služby. Je zarátaná priamo v cenách, ktoré vidíte v obchodoch alebo cenníkoch poskytovateľov rôznych služieb.

Výšku sadzby DPH si stanovuje každá krajina samostatne. Vďaka nej získava príjem do štátneho rozpočtu. S daňou z pridanej hodnoty sa teda stretávate ako bežný zákazník, ale nemusíte riešiť jej odvádzanie. Odvádzajú ju všetci dodávatelia a podnikatelia, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH.

Základná povinnosť odvádzať daň (DPH) vám vzniká vtedy, keď prekročíte obrat pre povinnú registráciu k DPH (49 790 EUR za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, resp. za kratšie obdobie). V takom prípade musíte podať žiadosť o registráciu do 20. dňa po skončení mesiaca, v ktorom ste daný obrat dosiahli. Platiteľom DPH sa však môžete stať aj dobrovoľne.

Sadzby DPH na Slovensku

Na Slovensku sa aktuálne uplatňujú dve sadzby dane z pridanej hodnoty:

  • 20 % sadzba dane tzv. základná sadzba dane – vzťahuje sa na väčšinu tovarov a služieb.
  • 10 % sadzba dane tzv. znížená sadzba dane – uplatňuje sa na tovary a služby, ktoré nájdete vymenované v prílohe č. 7 a 7a zákona o DPH. Patria sem okrem iného najmä určité druhy potravín, tlačoviny, niektoré zdravotnícke pomôcky, lieky a pod. Zo služieb sú to ubytovacie služby (s kódom 55 podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA).

Znížená sadzba dane sa týka aj registrovaných sociálnych podnikov, ktoré v rámci svojich aktivít spĺňajú podmienku uvedenú v § 27 ods. 2 písmeno b) zákona o DPH.

Daň sa však neodvádza pri všetkých službách a tovaroch. Zákon definuje výnimky (§ 28 – § 48 zákona o DPH), ktorý tovar a služby a za okolností sú oslobodené od dane. Patria sem napríklad univerzálne poštové služby, zdravotná starostlivosť, kultúrne služby, poisťovacie služby, niektoré finančné služby atď.

Pridať komentár