Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nezadržateľne blíži. Tento rok to pripadne na pondelok – 02.04.2012.

Čo ale robiť v prípade ak to nestíhate?

Je tu možnosť oznámiť svojmu miestne príslušnému daňovému úradu posunutie lehoty na podanie daňového priznania:

  • v prípade ak ste mali príjmy len zo Slovenska, je možné posunúť lehotu o tri kalendárne mesiace (do 30.06.2012)
  • ak ste mali príjem aj zo zdrojov v zahraničí, tak je to možné až o šesť mesiacov (do 30.09.2012)

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, tak ste povinný tento odklad v lehote do 02.04.2012 oznámiť aj svojej zdravotnej poisťovni.

Tu je vzor oznámenia pre daňový úrad:

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov – príloha

Autor uvedeným článkom prezentuje svoj odborný názor. Zároveň však ponecháva na čitateľa, aby si utvoril svoj vlastný názor na nastolenú tému. Autor preto nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tým, že sa čitateľ riadil jeho odborným názorom.

2 komentáre

Môžem to posunúť o 6 mesiacov, keď mám príjem zo zahraničia aj keď mám živnosť na Slovensku?
Nie, pod pojmom príjem zo zdrojov v zahraničí sa myslí napr. zamestnanie v zahraničí a ďalšie príjmy vymenované v §16 zákona o dani z príjmov.

Pridať komentár