Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Odklad daňového priznania 2023 (v roku 2024)

Odklad daňového priznania 2023 (v roku 2024)

Tento rok pripadá termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 na utorok 02.04.2024 (termín 31.03.2024 pripadá na nedeľu, lehota sa teda posúva na najbližší pracovný deň, t. j. utorok 02.04.2024). Čo ale robiť, ak to nestíhate? Prejdeme si ako na odklad daňového priznania u podnikateľov (resp. predĺženie lehoty na podanie daňového priznania).

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v roku 2024 (za r. 2023)

Termín predloženia daňového podania si môžete predĺžiť. Je to možné cez podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámiť odklad daňového priznania musíte stihnúť najneskôr do 02.04.2024.

Pozor! Ak ste daňovník v konkurze alebo likvidácii, tak odklad daňového priznania neoznamujete, ale musíte oň požiadať – žiadosť o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania treba správcovi dane doručiť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

V článku sa bližšie venujeme prvej skupine daňovníkov, ktorí odklad daňového priznania len oznamujú.

Na ako dlho možno predĺžiť podanie daňového priznania?

Predĺžená lehota na odklad daňového priznania je:

  • najviac o 3 celé kalendárne mesiace. Ako novú lehotu uvediete koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podáte daňové priznanie. Čiže nová lehota môže byť 30.04.2024 / 31.05.2024 / 1.7.2024. Daň musíte do tohto nového termínu aj zaplatiť.
  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov (t. j. 30.09.2024) v prípade, že súčasťou vašich príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Pozor, príjmy „zo zdrojov v zahraničí“ je výraz pre užšiu skupinu príjmov prevažne pasívneho charakteru, ktoré nejakou formou podliehajú alebo môžu podliehať zdaneniu v zahraničí (príjmy zo zamestnania v zahraničí, príjmy vyslovene zo zahraničnej živnosti, autorské odmeny, licenčné poplatky či dividendy zo zahraničia a podobne).

Tlačivo / formulár o odklade

Pre oznámenie o predĺžení lehoty na odklad daňového priznania je potrebné vyplniť konkrétne tlačivo. Finančná správa SR ho zverejňuje na svojom webe v časti Elektronické formuláre >> Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (platné od 01.01.2023)

Tento formulár nájdete po prihlásení sa do vášho konta na portál Finančnej správy v Osobnej internetovej zóne / časť Katalógy / Katalóg formulárov

Ako podať oznámenie o odklade daňového priznania?

Podnikatelia – fyzické osoby (živnostníci či ostatné SZČO) alebo právnické osoby musia zo zákona komunikovať s daňovým úradom už len elektronicky.

Čiže sa prihlásite do svojho konta na portáli Finančnej správy a:

  • buď vyplníte formulár ručne priamo vo svojom konte na portáli,
  • alebo ak ste oznámenie vyplnili mimo portálu, budete potrebovať jeho XML podobu, ktorú na portál nahráte (cez tlačidlo “Načítať zo súboru”).

Údaje si dajte skontrolovať (cez tlačidlo “Kontrolovať). Následne môžete pristúpiť k podpisu KEP-om (ak podpisujete cez elektronický občiansky preukaz) alebo EZ-ou (elektronickou značkou, ak máte s daňovým úradom dohodu podpísanú Dohodu o elektronickej komunikácii a máte pridelenú elektronickú značku).

Po odoslaní je oznámenie odoslané do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. Pre istotu skontrolujte jeho úspešné doručenie – prekliknite sa do Osobnej internetovej zóny / časť História komunikácie / Odoslané dokumenty. Ak vidíte pri Stave spracovania “Prijaté a potvrdené”, máte podanie oznámenia o odklade daňového priznania úspešne za sebou.

A nezabudnite – ak ste živnostník, môžete daňové priznanie vyplniť jednoducho sami online už za pár minút. Pre klientov SuperFaktúry so zľavou 3 € pri použití kupónu: SUPER3

Odloženie daňového priznania má aj ďalšie výhody a nevýhody

Odložením daňového priznania sa neodloží len zaplatenie ročnej dane z príjmov, resp. prípadných preddavkov na túto daň. SZČO, ktoré v r. 2023 prekročili hranicu príjmov 7 824 EUR, začínajú od júla 2024 platiť sociálne odvody. No tí, ktorí podajú daňové priznanie neskôr, si začiatok platenia odvodov posunú z júla na október 2024. Uvedené však platí aj naopak – SZČO, ktorí už odvody platia, no na základe príjmov roka 2023 ich platiť prestávajú, si odložením daňového priznania toto platenie predĺžia – odkladať daňové povinnosti sa im teda neoplatí.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

11 komentárov

Nedá sa mi vyplniť formular na odklad DP. Keď ho vyplním nejde ho odoslať Ďakujem
verím, že ste to už vyriešili (pravdepodobne nejaká technická záludnosť)
Ak mi sú pripisované úroky z vkladu na účte v zahraničnej banke (v inej krajine EÚ), môžem odložiť podanie daňového priznania o 6 mesiacov a zahrnúť tieto úroky do príjmov zo zdrojov v zahraničí v DP? Ďakujem.
áno
Ak je odklad daňového priznania predĺzené do 30.6 je možnosť ešte ho predĺžiť na ďalšie 3 mesiace alebo už nie. Ďakujem
nie
Nestihol som podat ani žiadosť o predĺženie daňového priznania....môžem požiadať o odklas aj dnes?
Ak ste oznámenie (tj nie žiadosť) nepodali do 31.3.2023, tak nie, už ho podať nemôžete. A ak podáte daň. priznanie, tak pôjde stále o riadne DP a to po termíne, čiže pravdepodobne s pokutou od FS.
Odklad daňového priznania
Môžem to posunúť o 6 mesiacov, keď mám príjem zo zahraničia aj keď mám živnosť na Slovensku?
Nie, pod pojmom príjem zo zdrojov v zahraničí sa myslí napr. zamestnanie v zahraničí a ďalšie príjmy vymenované v §16 zákona o dani z príjmov.

Pridať komentár