Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako zaplatiť daň z príjmov a aké sú pravidlá pri platbe?

Ako zaplatiť daň z príjmov a aké sú pravidlá pri platbe?

Daňovníci povinní podať daňové priznanie okrem podania samotného priznania musia riešiť aj ako zaplatiť daň z príjmov. Dokedy treba zaplatiť daň z príjmov, ako označiť platbu a na aký účet peniaze poslať? V článku si bližšie preberieme všetky detaily.

Aká je splatnosť dane z príjmov v roku 2023 (za rok 2022)?

Daň vyplývajúcu z podaného daňového priznania k dani z príjmov je potrebné uhradiť najneskôr do rovnakého termínu, v akom je daňovník povinný podať toto daňové priznanie.

Nestihli ste ešte riešiť daňové priznanie za rok 2022? Ak ste živnostník, môžete daňové priznanie vyplniť jednoducho sami online už za pár minút. Pre klientov SuperFaktúry so zľavou 3 € pri použití kupónu: SUPER3

Splatnosť dane z príjmov za rok 2022 je teda do 31. marca 2023 (piatok). V prípade, že ste oznámili správcovi dane odloženie daňového priznania, posúva sa vám rovnako aj lehota na úhradu dane z príjmov.

A čo firmy, pri ktorých nie je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ale hospodársky rok?

Spoločnosti s hospodárskym rokom sú povinné podať daňové priznanie do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a stihnúť v tejto lehote zaplatiť aj daň z príjmov.

Napríklad: Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začal 1.novembra.2021 a skončil 31. októbra 2022, spoločnosť musí stihnúť zaplatiť daň z príjmov do konca januára 2023.

Na aký účet je potrebné daň z príjmov uhradiť?

Číslo účtu, na ktoré sa platí daň, sa skladá z 3 častí:

 1. Predčíslie účtu (označuje druh dane)
 2. Osobný účet daňovníka (skrátene OÚD – ide o základné číslo účtu, ktoré pridelil daňovému subjektu správca dane)
 3. Identifikačný kód Štátnej pokladnice (8180)

 

Typ účtu pre daň z príjmov Predčíslie účtu
Fyzické osoby – rezidenti 500208
Fyzické osoby – nerezidenti s príjmami zo zdrojov na území SR 500216
Právnické osoby so sídlom v tuzemsku 500224
Právnické osoby so sídlom v zahraničí 500232

Každý daňový subjekt (fyzická osoba / právnická osoba) má vlastné jedinečné číslo účtu. Ide o tzv. osobný účet daňovníka (skrátene OÚD). Prideľuje a posiela mu ho daňový úrad. Váš OÚD si viete overiť napríklad na webe finančnej správy alebo priamo vo svojom konte na Finančnej správe SR, ak máte aktivovanú službu saldokonto.

Číslo účtu pre úhradu dane z príjmov
Číslo účtu pre úhradu dane z príjmov

Predčíslie účtu + osobný účet daňovníka a kód Štátnej pokladnice (8180) je potrebné prehodiť do tvaru IBAN. Na prevod čísla účtu do tvaru IBAN môžete použiť napríklad nástroj špeciálne na generovanie a validovanie účtov v Štátnej pokladnici.

Ako označiť platbu dane?

Pri platbe dane z príjmu nezabudnite uviesť aj povinný variabilný symbol (VS). Ten sa skladá z 10 číslic:

 • Prvé 4 číslice označujú druh dane. Pre platbu dane z príjmov z podaného daňového priznania použite 1700.
 • Zvyšných 6 číslic značí zdaňovacie obdobie, za ktoré platbu robíte. Podľa vyhlášky MF SR je potrebné použiť 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie.
  V prípade, že sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom (t. j. hospodársky rok ), označíte rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

Napríklad:
Ak platíte daň z príjmu za podané daňové priznanie za rok 2022 (platba uskutočnená v roku 2023), použijete VS 1700992022.

Ak zdaňovacie obdobie vašej spoločnosti nie je zhodné s kalendárnym rokom, ale jej zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal 1. februára 2022 a skončil 31. januára 2023, použijete VS 1700992023.

Konštantný a špecifický symbol pre platbu dane z príjmov nie je potrebné použiť. Správca dane pri správnom použití čísla účtu a variabilného symbolu vie platbu identifikovať a priradiť ju k vášmu podanému daňovému priznaniu.

Akou formou uhradiť daň z príjmov?

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom je zaplatiť správcovi dane bežným bezhotovostným prevodom z bankového účtu.

Ak sa rozhodnete zaplatiť daň v hotovosti, môžete zaplatiť prostredníctvom poštového poukazu a napriek tomu poukázať daň priamo na bankový účet finančného riaditeľstva. Pri platbe poštovým poukazom je potrebné vyplniť:

 • adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ul. č 63, 974 01 Banská Bystrica
 • odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu daňovníka (v prípade právnickej osoby obchodné meno a jej sídlo)
 • číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza
 • variabilný symbol platby
 • sumu platby v eurách a eurocentoch
 • informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné

Novinka od februára / marca 2023: Finančná správa SR umožňuje daňovníkom zaplatiť dane aj platobnou kartou využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk – treba sa prihlásiť do účtu vašej osobnej internetovej zóny a na portáli finančnej správy. Všetky dôležité informácie k úhrade daní kartou vrátane manuálu ako platbu uskutočniť.

 

2 komentáre

Chcel by som odklad danoveho priznania fyz.osoby za rok2022 a to na 3 splatky.Da sato vybavit onlajn.
Dobrý deň, odporúčame kontaktovať priamo finančnú správu: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt

Pridať komentár