Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako zaplatiť daň z príjmov a aké sú pravidlá pri platbe?

Ako zaplatiť daň z príjmov a aké sú pravidlá pri platbe?

Daňovníci povinní podať daňové priznanie okrem podania samotného priznania musia riešiť aj ako zaplatiť daň z príjmov. Dokedy treba zaplatiť daň z príjmov, ako označiť platbu a na aký účet peniaze poslať? V článku si bližšie preberieme všetky detaily.

Aká je splatnosť dane z príjmov v roku 2024 (za rok 2023)?

Daň vyplývajúcu z podaného daňového priznania k dani z príjmov je potrebné uhradiť najneskôr do rovnakého termínu, v akom je daňovník povinný podať toto daňové priznanie.

Nestihli ste ešte riešiť daňové priznanie za rok 2023? Ak ste živnostník, môžete daňové priznanie vyplniť jednoducho sami online už za pár minút. Pre klientov SuperFaktúry so zľavou 3 € pri použití kupónu: SUPER3

Splatnosť dane z príjmov za rok 2023 je teda do 2. apríla 2024 (utorok). V prípade, že ste oznámili správcovi dane odloženie daňového priznania, posúva sa vám rovnako aj lehota na úhradu dane z príjmov.

A čo firmy, pri ktorých nie je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ale hospodársky rok?

Spoločnosti s hospodárskym rokom sú povinné podať daňové priznanie do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a stihnúť v tejto lehote zaplatiť aj daň z príjmov.

Napríklad: Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začal 1.novembra 2022 a skončil 31. októbra 2023, spoločnosť musí stihnúť zaplatiť daň z príjmov do konca januára 2024.

Na aký účet je potrebné daň z príjmov uhradiť?

Číslo účtu, na ktoré sa platí daň, sa skladá z 3 častí:

 1. Predčíslie účtu (označuje druh dane)
 2. Osobný účet daňovníka (skrátene OÚD – ide o základné číslo účtu, ktoré pridelil daňovému subjektu správca dane)
 3. Identifikačný kód Štátnej pokladnice (8180)

 

Typ účtu pre daň z príjmov Predčíslie účtu
Fyzické osoby – rezidenti 500208
Fyzické osoby – nerezidenti s príjmami zo zdrojov na území SR 500216
Právnické osoby so sídlom v tuzemsku 500224
Právnické osoby so sídlom v zahraničí 500232

Každý daňový subjekt (fyzická osoba / právnická osoba) má vlastné jedinečné číslo účtu. Ide o tzv. osobný účet daňovníka (skrátene OÚD). Prideľuje a posiela mu ho daňový úrad. Váš OÚD si viete overiť napríklad na webe finančnej správy alebo priamo vo svojom konte na Finančnej správe SR, ak máte aktivovanú službu saldokonto.

Číslo účtu pre úhradu dane z príjmov
Číslo účtu pre úhradu dane z príjmov

Predčíslie účtu + osobný účet daňovníka a kód Štátnej pokladnice (8180) je potrebné prehodiť do tvaru IBAN. Na prevod čísla účtu do tvaru IBAN môžete použiť napríklad nástroj špeciálne na generovanie a validovanie účtov v Štátnej pokladnici.

Ako označiť platbu dane?

Pri platbe dane z príjmu nezabudnite uviesť aj povinný variabilný symbol (VS). Ten sa skladá z 10 číslic:

 • Prvé 4 číslice označujú druh dane. Pre platbu dane z príjmov z podaného daňového priznania použite 1700.
 • Zvyšných 6 číslic značí zdaňovacie obdobie, za ktoré platbu robíte. Podľa vyhlášky MF SR je potrebné použiť 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie.
  V prípade, že sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom (t. j. hospodársky rok ), označíte rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

Napríklad:
Ak platíte daň z príjmu za podané daňové priznanie za rok 2023 (platba uskutočnená v roku 2024), použijete VS 1700992023.

Ak zdaňovacie obdobie vašej spoločnosti nie je zhodné s kalendárnym rokom, ale jej zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal 1. februára 2023 a skončil 31. januára 2024, použijete VS 1700992024.

Konštantný a špecifický symbol pre platbu dane z príjmov nie je potrebné použiť. Správca dane pri správnom použití čísla účtu a variabilného symbolu vie platbu identifikovať a priradiť ju k vášmu podanému daňovému priznaniu.

Akou formou uhradiť daň z príjmov?

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom je zaplatiť správcovi dane bežným bezhotovostným prevodom z bankového účtu.

Ak sa rozhodnete zaplatiť daň v hotovosti, môžete zaplatiť prostredníctvom poštového poukazu a napriek tomu poukázať daň priamo na bankový účet finančného riaditeľstva. Pri platbe poštovým poukazom je potrebné vyplniť:

 • adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ul. č 63, 974 01 Banská Bystrica
 • odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu daňovníka (v prípade právnickej osoby obchodné meno a jej sídlo)
 • číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza
 • variabilný symbol platby
 • sumu platby v eurách a eurocentoch
 • informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné

Finančná správa SR umožňuje daňovníkom zaplatiť dane aj platobnou kartou využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk – treba sa prihlásiť do účtu vašej osobnej internetovej zóny a na portáli finančnej správy. Všetky dôležité informácie k úhrade daní kartou vrátane manuálu ako platbu uskutočniť.

Daň z príjmov fyzických osôb vs daň z príjmov právnických osôb

Pravidlá uvedené v tomto článku platia pre fyzické osoby (s príjmami zo živnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmami autorskými, z prenájmu či zo zamestnania) ako aj pre právnické osoby (eseročky a iné obchodné spoločnosti) rovnako. OÚD, doplnený o predčíslie typu dane, variabilný symbol, forma úhrady. Jediným rozdielom je, že fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok – tj obdobie od 1.1 do 31.12 daného roka. VS je teda jasný: 1700992023. Hospodársky rok spomenutý vyššie si môžu zvoliť len právnické osoby. Právnické osoby môžu mať tiež inak stanovené obdobie, za ktoré sa daňové priznanie k dani z príjmov (vrátane účtovnej závierky) podáva: napr. v situáciách likvidácie, konkurzu či zániku bez likvidácie (splynutie, zlúčenie, rozdelenie

 

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

6 komentárov

Dá sa rozdeliť platba z daňového priznania na viac častí?
vyslovene "rozdeliť" možno, no riskujete tým exekučné konanie. Oficálnou cestou je tzv. platenie dane v splátkach - je treba daňový úrad žiadať, ten ich musí povoliť a dlžné sumy sa okrem iného aj úročia a v r. 2024 ide o 10%+ (podrobnejšie § 57 Daňového poriadku).
Kde nájdem tlačivo na žiadosť o pridelenie OUD?
OUD by mal daňový úrad prideliť automaticky. No určite ich viete kontaktovať cez všeobecné podanie na portáli Fin. správy.
Chcel by som odklad danoveho priznania fyz.osoby za rok2022 a to na 3 splatky.Da sato vybavit onlajn.
Dobrý deň, odporúčame kontaktovať priamo finančnú správu: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt

Pridať komentár