Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SZČO, január 2024 a odvody: čo sa mení a čo nie?

SZČO, január 2024 a odvody: čo sa mení a čo nie?

V januári každého roka sa pár vecí ohľadom platenia odvodov skutočne mení – hlavne teda sumy. V r. 2024 sa dokonca trochu zvýšila sadzba zdravotného poistenia pre SZČO o 1 percentuálny bod – zo 14% na 15% (z vymeriavacieho základu, ktorý je zas vypočítaný z čisiel v daňovom priznaní k dani z príjmov danej fyzickej osoby). Prejdime si teda nové sumy.

V aktuálnom januári 2024 platíme – teda väčšina živnostníkov a iných SZČO – odvody spätne ešte za december 2023. A to so splatnosťou najneskôr do 8.1.2024.

Ak sa čosi mení, tak až pri platbách za január 2024, ktorá sú splatné do 8.2.2024.

Zdravotné odvody 2024

 • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu roka 2022 a platili zdravotné odvody v sume zákonného minima 84,77 EUR – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje na 97,80 EUR.
 • SZČO, ktoré už podnikajú dlhšie a v lete či na jeseň 2023 im prišlo tzv. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (s prípadným nedoplatkom či preplatkom) za rok 2022, platia od januára 2024 nové vypočítané odvody – áno, presne v tej sume, aká je uvedená v ročnom zúčtovaní. V praxi sa môže stať, že ide o rovnakú sumu a nič sa teda nemení, no odporúčame si to skontrolovať. Ide o posledné číslo v poslednej tabuľke zložitého PDF-ka „Detail výpočtu ročného zúčtovania poistného“.
 • SZČO, ktoré v r. 2023 začali podnikať popri zamestnaní/štúdiu/materskej/dôchodku, postupujú v podstate rovnako ako doteraz. Buď preddavky (ako živnostníci popri) v priebehu roka 2023 neplatili a neplatia ich teda ani naďalej, alebo ich platili v dobrovoľnej výške a v tejto výške pokračujú. Ak už však podnikali aj v r. 2022 a v r. 2023 im prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, za január 2024 by mali platiť presnú tú sumu, ktorý im tento doklad oznamuje. Ale: keďže tesne pred začiatkom r. 2024 sa menila sadzba poistného (zo 14% na 15%, resp. zo 7% na 7,5%), je potrebné si nový mesačný preddavok vypočítať či prepočítať nanovo. Buď prenásobením vymeriavacieho základu z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a vydelení počtom mesiacov podnikania v r. 2022 alebo použitím niektorej z kalkulačiek na webe zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne dokonca v januári 2024 oznamujú listom aj nové sumy preddavkov.

  TIP: ak sa vám vypočítaná výška nepáči a viete, že v r. 2024 vzhľadom na pravdepodobný zárobok zaplatíte zdravotnej poisťovni celkovo menej ako je súčet vašich mesačných preddavkov, požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o zníženie preddavkov. Občas to funguje.

 • „Čisté“ SZČO (teda bez kombinácie so štúdiom, materskou/rodičovskou, zamestnaním či dôchodkom), ktoré začali alebo ešte len začnú podnikať v r. 2024, platia iba mesačné minimum 97,80 EUR (až do januára 2025).
 • SZČO, ktoré začnú podnikať v r. 2023 “popri”, platia preddavky buď v žiadnej alebo prípadnej dobrovoľnej výške.

Áno, ak ste živnostník „popri“, odvody platíte často nižšie ako „čistý“ živnostník. Prejdite si rozdiely.

Najbližšou udalosťou bude ročné zúčtovanie zdravotného poistenia ešte za rok 2023, ktoré živnostníkom doručí ich zdravotná poisťovňa v lete alebo na jeseň 2024. Ak vám v ňom vzhľadom na lepšie príjmy resp. vyšší základ dane vypočíta poisťovňa celkové ročné odvody vyššie ako súčet preddavkov, ktoré ste zaplatili v priebehu zúčtovávaného roka 2023, poisťovňa vyrubí nedoplatok.

Sociálne odvody 2024

 • SZČO, ktoré v r. 2023 platili odvody do Sociálnej poisťovne v sume zákonného minima 200,72 EUR – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje na 216,13 EUR. Rovnako ako zdravotné poistenie od januára a tiež je ho potrebné zaplatiť do 8.2.2024.
 • SZČO, ktoré v r. 2023 platili odvody do Sociálnej poisťovne vyššie než zákonné minimumpokračujú v rovnakej sume, nič sa im nemení. Najbližšie sa im budú nanovo posudzovať / prepočítať odvody (teda povinnosť ich platenia a výška) až v júli, resp. októbri 2024. V závislosti od toho, či daňové priznanie k dani z príjmov za 2023 podajú v základnom termíne marci 2024 alebo v predĺženom (t. j. v júni či septembri 2024).
 • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu r. 2023, sociálne odvody neplatia. Či ich platiť majú alebo nie, sa ukáže po prvom daňovom priznaní k dani z príjmov za r. 2023 a to až v júli/októbri 2024.
 • SZČO, ktoré začali alebo začnú podnikať v priebehu 2024, sociálne odvody rovnako neplatia. Povinnosť platiť odvody sa im ukáže až v júli/októbri 2025. Teda času dosť 🙂

Živnostníci, autori, umelci ako i väčšina ostatných SZČO

Pre istotu, keďže v praxi nastávajú niekedy nedorozumenia: v rámci množiny „SZČO – samostatne zárobkovo činné osoby“ sa nachádzajú nielen živnostníci, ale aj mnohé iné fyzické osoby „na voľnej nohe“. Autori, výkonní umelci či iné profesie, podnikajúce nie na základe registrácie či zápisu v registri živnostenskom, ale v registroch iných: napr. advokáti, notári, sprostredkovatelia, znalci či tlmočníci.

Väčšina z nich platí odvody do zdravotky i „sociálky“ podľa vyššie uvedených pravidiel. Presnejšie: ide o SZČO s tzv. aktívnymi príjmami, teda príjmami v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Spomenuté sumy a termíny sa netýkajú SZČO s pasívnymi príjmami, resp. pasívnych príjmov: autorských licenčných odmien za použitie autorských odmien (§ 6 ods. 4) či nájomného za prenájom nehnuteľností bez iných než základných funkcií spojených s prenájmom (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Či autorov, ktorých autorská odmena bola zdanená zrážkovou daňou z príjmov. Hoci tieto osoby v konečnom dôsledku zdravotne nejakým spôsobom poistené byť musia – no podľa iných pravidiel.

 

Predchádzajúce roky:

SZČO, január 2023 a odvody: čo sa mení a čo nie?

SZČO, január 2022 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2021 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2020 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2018 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2017: aké odvody sa menia a ktoré nie?

 

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

2 komentáre

Dobrý deň p. Furmaník. V článku píšete, že "SZČO, ktoré už podnikajú dlhšie a v lete či na jeseň 2023 im prišlo tzv. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (s prípadným nedoplatkom či preplatkom) za rok 2022, platia od januára 2024 nové vypočítané odvody – áno, presne v tej sume, aká je uvedená v ročnom zúčtovaní". No na stránke VšZP https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/oznamenia-zmeny/zmeny-od-01-01.2024/ sa uvádza, že "preddavok samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2024, ktorý bol oznámený vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2022 sa zmenou sadzby poistného mení". Uvádzajú tam aj kalkulačku na prepočet: https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/kalkulacky/kalkulacka-vypocet-preddavku-poistne-roku-2024-samostatne-zarobkovo-cinne-osoby/
Máte pravdu, táto súvislosť mi nenapadla - zmena sadzby tesne pred začiatkom roka 2024 všetko zmenila. Opravené

Pridať komentár