Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SZČO, január 2017: aké odvody sa menia a ktoré nie?

SZČO, január 2017: aké odvody sa menia a ktoré nie?
Január býva už tradične mesiacom, kedy sa niektorým podnikateľom na voľnej nohe menia či zvyšujú odvody. Aspoň tak o tom presviedčajú titulky článkov v médiách. V skutočnosti sa menia len niektorým, iní zas v povinnom platení pokračujú po starom. Prejdeme si obe skupiny.

Zdravotné odvody

  • SZČO, ktoré v r. 2016 začali podnikať a platili zdravotné odvody v sume zákonného minima – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje zo 60,06 EUR na 61,81 EUR. A to od januára 2017, ktorý je potrebné zaplatiť do 8.2. Odvody za december 2016 platené v januári 2017 sa platia ešte po starom
  • SZČO, ktoré už podnikajú dlhšie a za rok 2015 im prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (s prípadným nedoplatkom či preplatkom), platia od januára 2017 nové vypočítané poistné – áno, presne v tej sume, v akej je to uvedené v ročnom zúčtovaní. V praxi sa môže stať, že ide o rovnakú sumu a nič sa teda nemení, no odporúčame si to skontrolovať
  • SZČO, ktoré v r. 2016 začali podnikať popri zamestnaní postupujú v podstate rovnako – buď preddavky (ako živnostníci popri) v priebehu roka 2016 neplatili a neplatia ich teda ani naďalej. Alebo ich platili v dobrovoľnej výške a v tejto výške pokračujú. Ak už však podnikali aj v r. 2015 a v r. 2016 im prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, od januára 2017 platia presne tú novú sumu, ktorý im tento doklad oznamuje. Viac o podnikaní formou živnosti popri zamestnaní, materskej, štúdiu, dôchodku…
  • SZČO, ktoré začali podnikať v r. 2017, platia iba mesačné minimum 61,81 EUR (až do januára 2017)
  • SZČO, ktoré začali podnikať v r. 2017 „popri“, platia preddavky buď v žiadnej alebo prípadnej dobrovoľnej výške.

Sociálne odvody

  • SZČO, ktoré v r. 2016 platili odvody do Sociálnej poisťovne v sume zákonného minima – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje zo 142,20 EUR na 146,35 EUR. Rovnako ako zdravotné poistenie od januára a tiež je ho potrebné zaplatiť do 8.2. Odvody za december 2016 platené v januári 2017 sa platia ešte po starom
  • SZČO, ktoré v r. 2016 platili odvody do Sociálnej poisťovne vyššie než zákonné minimum – pokračujú v rovnakej sume, nič sa im nemení. Najbližšie sa im budú nanovo posudzovať/prepočítať odvody (teda povinnosť ich platenia a výška) až v júli, resp. októbri 2017 
  • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu r. 2016, sociálne odvody neplatia. Povinnosť platiť odvody sa im ukáže po prvom daňovom priznaní k dani z príjmov za r. 2016 a to až v júli/októbri 2017
  • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu 2017, sociálne odvody neplatia. Povinnosť platiť odvody sa im ukáže až v júli/októbri 2018.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár