Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Živnostníci, odvody a nedoplatky: čo s nimi (v daňových výdavkoch)?

Živnostníci, odvody a nedoplatky: čo s nimi (v daňových výdavkoch)?

Počas leta dostávajú živnostníci (plus ostatné SZČO) nové výmery a výruby odvodov: teda platieb platených do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Teda aspoň tí, čo daňové priznanie za predchádzajúci rok stihli podať v riadnom termíne do konca marca. Informujú ich o tom samotné poisťovne. Teraz si povedzme, čo s nimi a ako ovplyvňujú daň z príjmov a evidencie podnikateľa.

Sociálna poisťovňa

Podstatným je vždy júl, resp. október každého roka:

  • v júli 2022 povinnosť platiť odvody mnohým živnostníkom vznikla, niektorým zanikla, prípadne sa im zmenila výška mesačných odvodov. V každom prípade platí, že odvody zaplatené od 1.1. do 31.12.2022 sú daňovým výdavkom každého SZČO pre rok 2022.
  • tí, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov nie v marci, ale legálne neskôr, sa situácia zmení až v októbri 2022 – vtedy odvody porastú, klesnú, prípadne živnostník s platením začne alebo skončí. Odloženie daňového priznanie teda vie ovplyvniť aj platenie odvodov – živnostníkom, ktorým na základe daňového priznania povinnosť platiť vzniká, prípadne porastie ich suma, posunie ich platenie na neskôr.

Zdravotná poisťovňa

Tá posiela živnostníkom v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia 2 sumy:

  • nedoplatok zdravotného poistenia za minulý rok – teda nie všetkým, ale len tým, ktorých preddavky zaplatené v roku 2021 boli nižšie než celkové odvody za rok 2021 vypočítané podľa daňového priznania. Suma nedoplatku je – aj napriek tomu, že sa vzťahuje na minulý rok – daňovým výdavkom roka 2022.
  • sumu mesačných preddavkov, ktorú budú platiť až od januára 2023 – tie budú daňovým výdavkom roka 2023. Živnostníci totiž – väčšinou – fungujú na inkasnom princípe: zdaňujú skutočne zinkasované príjmy a odpočítavajú si skutočne zaplatené výdavky.

A čo odvody a daňové náklady?

Paušalisti si od svojich podnikateľských príjmov odpočítavajú:

  • paušálne výdavky,
  • a navyše aj všetky zaplatené odvody – do Sociálnej i zdravotnej poisťovne a to aj jednorazový nedoplatok ako aj mesačné preddavky.

Tým, ktorí si vedú nie paušálne, ale skutočné výdavky (napr. formou daňovej evidencie), vstupujú zaplatené odvody do zoznamu všetkých ostatných výdavkov.

Pridať komentár