Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Daňová evidencia a SuperFaktúra – vieme pomôcť?

Daňová evidencia a SuperFaktúra

Od januára 2014 sa akoby uvoľnili pravidlá pre používanie zjednodušenej daňovej evidencie v prípade SZČO. Pripomeňme si, že daňová evidencia je spôsob vedenia skutočných výdavkov – teda výdavkov, ktoré SZČO na svoje podnikanie vynaložila a považuje za výhodnejšie odpočítať si od svojich príjmov. Odpadáva tak povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo, ktoré je predsa len o čosi prácnejšie či zložitejšie a naviac hrozia podnikateľovi pokuty vyplývajúce práve z účtovných predpisov. V tejto súvislosti dostávame občas otázku, či je SuperFaktúra vhodná na vedenie daňovej evidencie.

Daňová evidencia: ako vlastne vyzerá?

SZČO, ktorý vedie daňovú evidenciu, je povinný evidovať:

pohľadávky – tj väčšinou vydané faktúry, príp. iné typy pohľadávok (provízne listy, autorské honoráre). Na tvorbu, evidenciu a správu odberateľských faktúr je SuperFaktúra v podstate stvorená. Čo sa týka iných typov pohľadávok, na ktoré nie je potrebné vystaviť vyslovene „faktúru“, je rovnako možné použiť evidenciu faktúr – iné pohľadávky je napr. možné evidovať v inom číselnom rade.

daňové príjmy – azda najdôležitejšia evidencia: podnikateľ je totiž povinný evidovať (a priznať) svoje príjmy. A to bez ohľadu na to, či k nim bolo potrebné vystaviť faktúru alebo nie. Ak evidujete v SuperFaktúre svoje faktúry, spravidla pri každej z nich zadávate jej inkaso – ručne alebo prostredníctvom importu bankového výpisu. Získavate tak prehľad pre seba a rovnako aj pre daňové účely. SuperFaktúra navyše pri tohtoročnom nástroji „Daňové priznanie 2013“ automaticky natiahla súčet príjmov podnikateľa do samotného daňového priznania.

daňové výdavky – teda samotné reálne výdavky na základe účtovných dokladov (dokladov z elektronickej registračnej pokladnice, dodávateľských faktúr, výdavkových pokladničných dokladov atď). V SuperFaktúre na tento účel slúži časť „Náklady“, kde môže podnikateľ evidovať svoje vynaložené výdavky: uhradené odvody, hotovostné nákupy, došlé slovenské i zahraničné faktúry a ich úhrady. Ku každej položke je možné pridať prílohu, akou môže byť napr. doklad vo formáte .pdf či naskenovaný doklad. Dôležitým je však pripomenúť, že nie každý výdavok je automaticky daňový náklad. Daňový náklad musí spĺňať podmienky zákona o dani z príjmov – napr. stravné lístky kúpené v decembri si podnikateľ nemôže uplatniť vo výdavkoch, pretože ich v danom roku nemal kedy „prejesť“, rovnako nie je výdavkom kúpna cena auta ani lízingová splátka. Evidovať náklady na daňové účely je potrebné naozaj spolu s „know-how“: buď si teda zákony naštudujete alebo to necháte na účtovníka či konzultanta.

záväzky – analogicky k pohľadávkam ide predovšetkým o faktúry dodávateľské, no aj rôzne iné záväzky (predpisy odvodov či poistiek na auto). Ako sme už spomenuli v predchádzajúcom bode, evidujú sa v časti „Náklady“, vrátane ich úhrad.

zásoby – teda materiál, z ktorého kompletizujete svoje výrobky či tovar, ktorý nakupujete a neskôr ďalej predávate. Pre podnikateľov vedúcich účtovníctvo stanovujú účtovné predpisy pomerne presne, ako zásoby oceňovať a evidovať či účtovať. Pre tých ostatných – napr. „paušalistov“ a podnikateľov s daňovou evidenciou – spôsob ani podmienky neurčujú. Podstatným je preukázanie príjmov a výdavkov na účely určenia základu dane. Podnikatelia pracujúci so zásobami využívajú SuperFaktúre nástroj „Sklad“, vďaka ktorému je možné skladové položky v predajných cenách natiahnuť do vystavených faktúr. Či je možné túto evidenciu použiť na daňové účely, jasné bohužiaľ nie je.

Sumárne zostavy a prehľady: pomôžeme aj v tomto:

Evidovať on-line je jedna vec, daniari však v praxi spravidla vyžadujú vytlačené zostavy. V časti „Nástroje“ – „Export agendy“ je v SuperFaktúre možné vygenerovať (a následne vytlačiť):

„Zoznam faktúr v exceli“ – evidenciu pohľadávok (faktúr) a príjmov (úhrad faktúr)

„Zoznam nákladov v exceli“ – evidenciu záväzkov (došlých faktúr) a výdavkov (úhrad týchto faktúr ako aj iných výdavkov bez faktúry)

Za určitých okolností a pre mnohé SZČO môže teda SuperFaktúra slúžiť priamo ako on-line softvér na vedenie daňovej evidencie. Tí ostatní môžu využiť účtovný softvér alebo obyčajnú tabuľku. V každom prípade – najmä pri posudzovaní uznateľnosti daňových výdakovkv – však odporúčame naštudovať si pravidlá, resp. využiť služby profesionála.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

6 komentárov

A ešte jedna otázka na ktorú neviem nájsť dobrý odpoveď. Tovar posielam na dobierku: 5.5.2014, vystavím zálohovú faktúru a pošlem tovar. Zákazník prevzal tovar niekoľko dní neskôr (predpokladajme že tovar posielame ako neregistrovaný list ktoré nie je možné sledovať, takže nepoznáme skutočný dátum prevzatia). Po niekoľko dní neskôr Pošta nám uhradí dobierku, dátum prijatia platby 13.5.2014. Teraz robím tak, že po prijatí platby vystavím ostrú FA s dátumom dodania a prijatia platby 13.5.2014. Robím to dobre? -prečo vystavím zálohové faktúry? Nie každá zásielka je prevzatá a zálohové faktúry sa jednoduchšie stornujú. Medzi ostrých faktúr je teda poriadok, nie sú tam dobropisy a iné veci. -prečo vystavím ostrú FA dňa 13.5.2014 (deň prijatia platby)? Nepoznáme skutočný dátum dodania, 5.5.2014 nie je dátum dodania iba dátum odoslania. Zákazník môže tovar nechať na pošte až 20 dní, keď by som vypisoval ostrú FA na 5.5, záručná doba je v tomto prípade 20 dní menej. Môj názor je, že najlepšie je vystaviť ostrú FA v deň prijatia platby (vtedy zákazník 100% že už prevzal zásielku). Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. :-)
Vzhľadom na to, že pri odosielaní tovaru neviete ako dodávateľ urči dátum prevzatia tovaru kupujúcim (tj dôležitý deň dodania tovaru), sa v praxi často odosielajú spolu s tovarom ostré faktúry, kde je uvedený iba dátum vystavenia, ktorý sa podľa zákona rovná dátumu dodania tovaru. Možno to nie je "kóšer", ale inak to asi v takejto situácii nejde. Vy však posielate s tovarom zálohovú faktúru. Zálohová faktúra je účtovným, no nedaňovým dokladom, ktorý má - alebo by aspoň mal - vyzývať zákazníka na platbu vopred. Teda platbu ešte pred samotným dodaním tovaru. Neviem, či je to tak vo Vašom prípade, ak však viete, že v deň prijatia platby zákazník tovar aj prevzal, tak tento dátum je aj dátumom dodania tovaru, ktorý uvediete na ostrej faktúre. Potom je podľa mňa ostrá faktúra vystavená správne.
"Neviem, či je to tak vo Vašom prípade, ak však viete, že v deň prijatia platby zákazník tovar aj prevzal, tak tento dátum je aj dátumom dodania tovaru, ktorý uvediete na ostrej faktúre. Potom je podľa mňa ostrá faktúra vystavená správne". -presne tak, v deň prijatia platby tovar už bola 100% prevzatá. Čo sa stane v prípade, keď napr. vystavím ostrú faktúru dňa 30.3 a zákazník nechá tovar na pošte až do 18.4 (druhý quartál)? Dňa 31.3 ešte neviem, či zásielka bola prevzatá, ale prvý quartál už musím zatvoriť. V prípade zálohových faktúr: platba mi príde okolo 20-21.4, vystavím ostrú faktúru na tento dátum a hotovo. Asi najlepšie by bol vystaviť zálohovú faktúru, z neho vytvoriť dodací list a s tovarom by som poslal iba dodací list. Potom v deň prijatia platby vytvoriť ostrú faktúru, ako doteraz. Takto je správne? Preto vystavím zálohové FA aby som mal prehlad na odoslaních objednávok. Ďakujem za odpoveď.
Ak postupujete tak, ako sme si písali v doterajšej komunikácii - tj s tovarom pošlete zálohovú faktúru a po prijatí platby vystavíte faktúru ostrú - tak takýto problém asi nenastane. Ak však pošlete s tovarom faktúru ostrú, tak na nej už musíte uviesť nejaký dátum dodania - napr. 30.3 - a rovnako aj DPH, ktorú zaplatíte štátu v I.Q. Ak zákazník tovar neprevezme a nezaplatí, máte podľa mňa možnosť vystaviť opravný doklad (ľudovo a v SuperFaktúre "dobropis") - podľa zákona o DPH sa vystavuje "pri úplnom zrušení alebo vrátení dodávky tovaruô (§ 25 zákona o DPH), v ktorej sumu tovaru aj DPH "vymínusujete".
Ja by som mal otázku mimo témy: keď posielame tovar a platba je na Quatro splátky, tak ako treba vystaviť faktúru? Tovar: 499€ odoslaná dňa 1.5.2014 Akontácia od zákazníka: 10%, 49,99€ - úhradu dostaneme od kuriéra pár dni neskôr, cca 5.5.2014 Pošleme faktúru do Quatro dňa 5.5.2014, po cca 7 dni dostaneme peniaze za tovar, 450€. Na faktúru musí byť plná cena tovaru. Momentálne vystavíme iba jednu FA na celú sumu, a do poznámkov napíšeme Quatro splátky, akontácia 49,99€. Ale peniaze prídu zvlášť, asi nie je to najlepšie. Ako by ste robili Vy? Sme platci dph.
Podľa mňa faktúru za tovar na celú sumu vystavujete pre konečného zákazníka, tj príjemcu tovaru - síce v prípade súkromnej osoby "dépéhačkovú" faktúru povinný vystaviť nie ste, ale radšej áno (viac https://www.superfaktura.sk/blog/faktura-sukromnej-osobe-vystavit-alebo-nie/). Príjem akontácie 10% bude čiastočná úhrada faktúru, zvyšok uhradí splátková spoločnosť - faktúra teda bude uhradená v celej sume. Zvyšnú sumu však zákazník spláca splátkovej spoločnosti - spolu s úrokmi.

Pridať komentár