Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SZČO, január 2023 a odvody: čo sa mení a čo nie?

SZČO, január 2023 a odvody: čo sa mení a čo nie?

V januári každého roka sa pár vecí ohľadom platenia odvodov skutočne mení – hlavne teda sumy. Prejdime si ich.

V aktuálnom januári 2023 platíme – teda väčšina živnostníkov a iných SZČO – odvody spätne ešte za december 2022. A to so splatnosťou najneskôr do 9.1.2023.

Ak sa čosi mení, tak až pri platbách za január 2023, ktorá sú splatné do 8.2.2023.

Zdravotné odvody 2023

 • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu roka 2022 a platili zdravotné odvody v sume zákonného minima 79,31 EUR – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje na 84,77 EUR.
 • SZČO, ktoré už podnikajú dlhšie a v lete či na jeseň 2022 im prišlo tzv. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (s prípadným nedoplatkom či preplatkom) za rok 2021, platia od januára 2023 nové vypočítané odvody – áno, presne v tej sume, aká je uvedená v ročnom zúčtovaní. V praxi sa môže stať, že ide o rovnakú sumu a nič sa teda nemení, no odporúčame si to skontrolovať. Ide o posledné číslo v poslednej tabuľke zložitého PDF-ka „Detail výpočtu ročného zúčtovania poistného“.
 • SZČO, ktoré v r. 2022 začali podnikať popri zamestnaní/štúdiu/materskej/dôchodku, postupujú v podstate rovnako ako doteraz. Buď preddavky (ako živnostníci popri) v priebehu roka 2022 neplatili a neplatia ich teda ani naďalej, alebo ich platili v dobrovoľnej výške a v tejto výške pokračujú. Ak už však podnikali aj v r. 2021 a v r. 2022 im prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, za január 2023 platia presne tú novú sumu, ktorý im tento doklad oznamuje.

  TIP: ak sa vám vypočítaná výška nepáči a viete, že v r. 2023 vzhľadom na pravdepodobný zárobok zaplatíte zdravotnej poisťovni celkovo menej ako je súčet vašich mesačných preddavkov, požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o zníženie preddavkov. Občas to funguje.

 • „Čisté“ SZČO (teda bez kombinácie so štúdiom, materskou/rodičovskou, zamestnaním či dôchodkom), ktoré začali alebo ešte len začnú podnikať v r. 2023, platia iba mesačné minimum 84,77 EUR (až do januára 2024).
 • SZČO, ktoré začnú podnikať v r. 2023 “popri”, platia preddavky buď v žiadnej alebo prípadnej dobrovoľnej výške.

Áno, ak ste živnostník „popri“, odvody platíte často nižšie ako „čistý“ živnostník. Prejdite si rozdiely.

Najbližšou udalosťou bude ročné zúčtovanie zdravotného poistenia ešte za rok 2022, ktoré živnostníkom doručí ich zdravotná poisťovňa v lete alebo na jeseň 2023. Ak vám v ňom vzhľadom na lepšie príjmy resp. vyšší základ dane vypočíta poisťovňa celkové ročné odvody vyššie ako súčet preddavkov, ktoré ste zaplatili v priebehu zúčtovávaného roka 2022, poisťovňa vyrubí nedoplatok.

Sociálne odvody 2023

 • SZČO, ktoré v r. 2022 platili odvody do Sociálnej poisťovne v sume zákonného minima 187,78 EUR – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje na 200,72 EUR. Rovnako ako zdravotné poistenie od januára a tiež je ho potrebné zaplatiť do 8.2.2023.
 • SZČO, ktoré v r. 2022 platili odvody do Sociálnej poisťovne vyššie než zákonné minimumpokračujú v rovnakej sume, nič sa im nemení. Najbližšie sa im budú nanovo posudzovať / prepočítať odvody (teda povinnosť ich platenia a výška) až v júli, resp. októbri 2023. V závislosti od toho, či daňové priznanie k dani z príjmov za 2022 podajú v základnom termíne marci 2023 alebo v predĺženom (t. j. v júni či septembri 2023).
 • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu r. 2022, sociálne odvody neplatia. Či ich platiť majú alebo nie, sa ukáže po prvom daňovom priznaní k dani z príjmov za r. 2022 a to až v júli/októbri 2023.
 • SZČO, ktoré začali alebo začnú podnikať v priebehu 2023, sociálne odvody rovnako neplatia. Povinnosť platiť odvody sa im ukáže až v júli/októbri 2024. Teda času dosť 🙂

Živnostníci, autori, umelci ako i väčšina ostatných SZČO

Pre istotu, keďže v praxi nastávajú niekedy nedorozumenia: v rámci množiny „SZČO – samostatne zárobkovo činné osoby“ sa nachádzajú nielen živnostníci, ale aj mnohé iné fyzické osoby „na voľnej nohe“. Autori, výkonní umelci či iné profesie, podnikajúce nie na základe registrácie či zápisu v registri živnostenskom, ale v registroch iných: napr. advokáti, notári, sprostredkovatelia, znalci či tlmočníci.

Väčšina z nich platí odvody do zdravotky i „sociálky“ podľa vyššie uvedených pravidiel. Presnejšie: ide o SZČO s tzv. aktívnymi príjmami, teda príjmami v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Spomenuté sumy a termíny sa netýkajú SZČO s pasívnymi príjmami, resp. pasívnych príjmov: autorských licenčných odmien za použitie autorských odmien (§ 6 ods. 4) či nájomného za prenájom nehnuteľností bez iných než základných funkcií spojených s prenájmom (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Či autorov, ktorých autorská odmena bola zdanená zrážkovou daňou z príjmov. Hoci tieto osoby v konečnom dôsledku zdravotne nejakým spôsobom poistené byť musia – no podľa iných pravidiel.

Mení sa teda niečo od r. 2023?

„Počul som, že v roku 2023 sa odvody budú platiť inak a viac, je to v pravda“? Častá zvedavá otázka.

Od roka 2023 malo byť totiž všetko inak. Jednak malo byť na svete ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, v rámci ktorého mala časť SZČO doplácať odvody do Sociálnej poisťovne v podstate aj spätne za predošlý a dokonca aj aktuálny rok (rovnako ako to funguje pri zdravotnom poistení). A tvrdšou verziou platenia odvodov a daní po novom mala byť dokonca daňová reforma resp. revolúcia, SZČO budú mať platby dane z príjmov, zdravotných i sociálnych odvodov zlúčené v jednej platbe ako percento z príjmov každý mesiac rovnako.

Už platné ročné zúčtovanie sociálnych odvodov však bolo definitívne zrušené a daňová revolúcia sa zatiaľ nekoná. Pravidlá pre výpočet, platenie a zúčtovanie odvodov do oboch poisťovní ostávajú teda po starom – vo verzii, ktorá platila doterajšie roky. A v roku 2023 ide o čísla a termíny, ktoré spomíname v tomto článku.

 

Predchádzajúce roky:

SZČO, január 2022 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2021 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2020 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2018 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2017: aké odvody sa menia a ktoré nie?

2 komentáre

Dobry den, chcel som sa informovat, na ktorom ucte sa odvadza odvody zo socialnej poistenie. Dakujem.
Dobrý deň, poistné (odvody) do Sociálnej poisťovne treba poslať na bankový účet pobočky, pod ktorú spadáte. Zoznam účtov pobočiek Sociálnej poisťovne je dostupný na ich webe: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/platenie-poistneho/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne

Pridať komentár