Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SZČO, január 2022 a odvody: čo sa mení a čo nie?

SZČO, január 2022 a odvody: čo sa mení a čo nie?

V januári každého roka sa pár vecí ohľadom platenia odvodov skutočne mení – hlavne teda sumy. Prejdime si ich.

V aktuálnom januári 2022 platíme – teda väčšina živnostníkov a iných SZČO – odvody spätne ešte za december 2021. A to so splatnosťou najneskôr do 10.1.2022.

Ak sa čosi mení, tak až pri platbách za január 2022, ktorá sú splatné do 8.2.2022.

Zdravotné odvody 2022

 • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu roka 2021 a platili zdravotné odvody v sume zákonného minima 76,44 EUR – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje na 79,31 EUR.
 • SZČO, ktoré už podnikajú dlhšie a v lete či na jeseň 2021 im prišlo tzv. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (s prípadným nedoplatkom či preplatkom) za rok 2020, platia od januára 2022 nové vypočítané odvody – áno, presne v tej sume, aká je uvedená v ročnom zúčtovaní. V praxi sa môže stať, že ide o rovnakú sumu a nič sa teda nemení, no odporúčame si to skontrolovať. Ide o posledné číslo v poslednej tabuľke zložitého PDF-ka „Detail výpočtu ročného zúčtovania poistného“.
 • SZČO, ktoré v r. 2021 začali podnikať popri zamestnaní/štúdiu/materskej/dôchodku, postupujú v podstate rovnako ako doteraz. Buď preddavky (ako živnostníci popri) v priebehu roka 2021 neplatili a neplatia ich teda ani naďalej, alebo ich platili v dobrovoľnej výške a v tejto výške pokračujú. Ak už však podnikali aj v r. 2020 a v r. 2021 im prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, od januára 2022 platia presne tú novú sumu, ktorý im tento doklad oznamuje.

  TIP: ak sa vám vypočítaná výška nepáči a viete, že v r. 2022 vzhľadom na zárobok zaplatíte zdravotnej poisťovni celkovo menej ako je súčet mesačných preddavkov, požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o zníženie preddavkov. Občas to funguje.

 • „Čisté“ SZČO (teda bez kombinácie so štúdiom, materskou/rodičovskou, zamestnaním či dôchodkom), ktoré začali alebo ešte len začnú podnikať v r. 2022, platia iba mesačné minimum 79,31 EUR (až do januára 2023).
 • SZČO, ktoré začali resp. začnú podnikať v r. 2022 “popri”, platia preddavky buď v žiadnej alebo prípadnej dobrovoľnej výške.

Áno, ak ste živnostník „popri“, odvody platíte často nižšie ako „čistý“ živnostník. Prejdite si rozdiely.

Najbližšou udalosťou bude ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021, ktoré živnostníkom doručí ich zdravotná poisťovňa v lete alebo na jeseň 2022. Ak vám v ňom vzhľadom na lepšie príjmy resp. vyšší základ dane vypočíta poisťovňa celkové ročné odvody vyššie ako súčet preddavkov, ktoré ste zaplatili v priebehu roka 2021, poisťovňa vyrubí nedoplatok.

Sociálne odvody 2022

 • SZČO, ktoré v r. 2021 platili odvody do Sociálnej poisťovne v sume zákonného minima 180,99 EUR – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje na 187,78 EUR. Rovnako ako zdravotné poistenie od januára a tiež je ho potrebné zaplatiť do 8.2.2022
 • SZČO, ktoré v r. 2021 platili odvody do Sociálnej poisťovne vyššie než zákonné minimumpokračujú v rovnakej sume, nič sa im nemení. Najbližšie sa im budú nanovo posudzovať/prepočítať odvody (teda povinnosť ich platenia a výška) až v júli, resp. októbri 2022. V závislosti od toho, či daňové priznanie k dani z príjmov za 2021 podajú v základnom termíne marci 2022 alebo v predĺženom (tj v júni či septembri 2022).
 • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu r. 2021, sociálne odvody neplatia. Či ich platiť majú alebo nie, sa ukáže po prvom daňovom priznaní k dani z príjmov za r. 2021 a to až v júli/októbri 2022
 • SZČO, ktoré začali alebo začnú podnikať v priebehu 2022, sociálne odvody rovnako neplatia. Povinnosť platiť odvody sa im ukáže až v júli/októbri 2023. Teda času dosť 🙂

Živnostníci, autori, umelci ako i väčšina ostatných SZČO

Pre istotu, keďže v praxi nastávajú niekedy nedorozumenia: v rámci množiny „SZČO – samostatne zárobkovo činné osoby“ sa nachádzajú nielen živnostníci, ale aj mnohé iné fyzické osoby „na voľnej nohe“. Autori, výkonní umelci či iné profesie, podnikajúce nie na základe registrácie či zápisu v registri živnostenskom, ale v registroch iných: napr. advokáti, notári, sprostredkovatelia, znalci či tlmočníci.

Väčšina z nich platí odvody do zdravotky i „sociálky“ podľa vyššie uvedených pravidiel. Presnejšie: ide o SZČO s tzv. aktívnymi príjmami, teda príjmami v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Spomenuté sumy a termíny sa netýkajú SZČO s pasívnymi príjmami, resp. pasívnych príjmov: autorských licenčných odmien za použitie autorských odmien (§ 6 ods. 4) či nájomného za prenájom nehnuteľností bez iných než základných funkcií spojených s prenájmom (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Či autorov, ktorých autorská odmena bola zdanená zrážkovou daňou z príjmov. Hoci tieto osoby v konečnom dôsledku zdravotne nejakým spôsobom poistení byť musia – no podľa iných pravidiel.

2023? Uvidíme

Uvedené sumy, pravidlá a termíny platia v priebehu roka 2022. Resp. vychádzame z legislatívy platnej pre tento rok a z toho, čo vieme na jeho začiatku.

Od nasledujúceho roka 2023 však môže byť všetko inak. Ak prejde zatiaľ pripravovaná daňová reforma resp. revolúcia, SZČO budú mať platby dane z príjmov, zdravotných i sociálnych odvodov zlúčené v jednej platbe, ktorá bude určená percentom z príjmov a podľa všetkého každý mesiac rovnako – nie v rôznych termínoch, ako je to v súčasnosti. A pravdepodobne sa ani nebude rozlišovať medzi SZČO „čistým“ resp. SZČO „popri“ (zamestnaní, materskej, rodičovskej, štúdii či dôchodku) – všetci SZČO budú možno platiť rovnaké platby.

Reforma však zatiaľ bola iba mediálne prezentovaná. O zmenách sa ešte určite bude vášnivo diskutovať aj medzi politikmi ako aj medzi navrhovateľmi a odbornou verejnosťou – v akej podobe a či vôbec prejde, uvidíme až v priebehu roka 2022.

 

Predchádzajúce roky:

SZČO, január 2021 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2020 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2018 a odvody: čo sa mení a čo nie?
SZČO, január 2017: aké odvody sa menia a ktoré nie?

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár