Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SZČO, január 2020 a odvody: čo sa mení a čo nie?

SZČO, január 2020 a odvody: čo sa mení a čo nie?

V januári každého roka sa pár vecí ohľadom platenia odvodov skutočne mení – hlavne teda sumy. Nie však všetkým a všetko. Prejdime si to.

Teraz v januári 2020 sme platili – teda väčšina živnostníkov a iných SZČO – odvody ešte za december 2019. Minuloročná minimálna suma pre „čistých“ živnostníkov (t.j. bez súbehu so zamestnaním, materskou či štúdiom) bola na zdravotnom poistení 66,78 EUR, ostatní platili sumu inú. V každom prípade boli decembrové preddavky splatné najneskôr  do 8.1.2020.

Ak sa čosi mení, tak až pri platbe za január 2020, ktorá je splatná do 8.2.2020.

Zdravotné odvody

  • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu roka 2019 a platili zdravotné odvody v sume zákonného minima 66,78 EUR – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje na 70,91 EUR
  • SZČO, ktoré už podnikajú dlhšie a v lete 2019 im prišlo tzv. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (s prípadným nedoplatkom či preplatkom) za rok 2018, platia od januára 2020 nové vypočítané odvody – áno, presne v tej sume, v akej je to uvedené v ročnom zúčtovaní. V praxi sa môže stať, že ide o rovnakú sumu a nič sa teda nemení, no odporúčame si to skontrolovať
  • SZČO, ktoré v r. 2019 začali podnikať popri zamestnaní/štúdiu/materskej/dôchodku, postupujú v podstate rovnako – buď preddavky (ako živnostníci popri) v priebehu roka 2019 neplatili a neplatia ich teda ani naďalej. Alebo ich platili v dobrovoľnej výške a v tejto výške pokračujú. Ak už však podnikali aj v r. 2018 a v r. 2019 im prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, od januára 2020 platia presne tú novú sumu, ktorý im tento doklad oznamuje. TIP: ak sa vám vypočítaná výška nepáči a viete, že v r. 2020 vzhľadom na zárobok zaplatíte zdravotnej poisťovne celkovo menej ako je súčet mesačných preddavkov, požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o zníženie preddavkov. Občas to funguje.
  • „čisté“ SZČO (teda bez kombinácie so štúdiom, materskou/rodičovskou, zamestnaním či dôchodkom), ktoré začali alebo ešte len začnú podnikať v r. 2020, platia iba mesačné minimum 70,91 EUR (až do januára 2021)
  • SZČO, ktoré začali resp. začnú podnikať v r. 2020 “popri”, platia preddavky buď v žiadnej alebo prípadnej dobrovoľnej výške.

Áno, ak ste živnostník „popri“, odvody platíte často nižšie ako „čistý“ živnostník. Prejdite si rozdiely.

Najbližšou udalosťou bude ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktoré živnostníkom doručí ich zdravotná poisťovňa v lete alebo na jeseň 2020 – ak vám vzhľadom na lepšie príjmy resp. vyšší základ dane vychádzajú celkové ročné odvody vyššie ako súčet preddavkov zaplatených v priebehu roka 2019, poisťovňa vyrubí nedoplatok. Vďaka mimoriadne priaznivým 60%-ným paušálnym výdavkom však môžu v mnohých prípadoch živnostníci, ktorí ich využili, ušetriť aj na celkových odvodoch a nedoplatok preto nemusí prísť, resp. nemusí byť v desivej výške.

Sociálne odvody

  • SZČO, ktoré v r. 2019 platili odvody do Sociálnej poisťovne v sume zákonného minima – týmto sa toto mesačné minimum zvyšuje zo 158,11 EUR na 167,89 EUR. Rovnako ako zdravotné poistenie od januára a tiež je ho potrebné zaplatiť do 8.2.
  • SZČO, ktoré v r. 2019 platili odvody do Sociálnej poisťovne vyššie než zákonné minimumpokračujú v rovnakej sume, nič sa im nemení. Najbližšie sa im budú nanovo posudzovať/prepočítať odvody (teda povinnosť ich platenia a výška) až v júli, resp. októbri 2020
  • SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu r. 2019, sociálne odvody neplatia. Či ich platiť majú alebo nie, sa ukáže po prvom daňovom priznaní k dani z príjmov za r. 2019 a to až v júli/októbri 2020
  • SZČO, ktoré začali alebo začnú podnikať v priebehu 2020, sociálne odvody neplatia. Povinnosť platiť odvody sa im ukáže až v júli/októbri 2021. Teda času dosť 🙂

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár