Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Pozastavenie (prerušenie) živnosti: daň z príjmov, odvody a DPH

Pozastavenie (prerušenie) živnosti: daň z príjmov, odvody a DPH

Článok aktualizovaný pre rok 2024. 

Počas mŕtvych či krízových období – napr. počas pandémie či iných kríz – padne niektorým živnostníkom vhod podnikanie aspoň dočasne prerušiť, presnejšie: pozastaviť. Odpadnú im tak niektoré starosti s výkazmi a platbami. Iné však nie. Prinášame prehľad povinností v prípade živnostníka, ktorý svoje živnostenské oprávnenie dočasne pozastaví.

Pozastavenie/prerušenie živnosti: na ako dlho

Pozastaviť živnosť bolo v minulosti možné minimálne na 6 mesiacov a maximálne na 3 roky. V súčasnosti je však možné pozastaviť živnosť bez obmedzení „zdola i zhora“ – tj minimálne či maximálne obdobie nie sú stanovené. V praxi je často flexibilnejším režimom zrušenie živnosti, ktoré má v mnohých podobách podobné daňovo-odvodové pravidlá, aké pre pozastavenie živnosti uvádzam nižšie. Predtým zrušenú živnosť je možné znovuzaložiť kedykoľvek bez časových limitov.

Odvody platené do zdravotnej poisťovne

Živnostník počas pozastavenej živnosti neplatí mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne. Či už tie minimálne zákonné, prípadne vo vyššej sume vypočítané na základe výsledkov z posledného daňového priznania alebo nižšie ako minimálne zákonné (živnostník „popri“ štúdiu, materskej či zamestnaní). Po skončení roka však zdravotná poisťovňa vypočíta celkové a definitívne ročné zdravotné odvody na základe čísiel z daňového priznania a po zohľadnení doteraz zaplatených preddavkov vypočíta prípadný jednorazový nedoplatok alebo preplatok. Pozastavenie živnosti je však dobré v prípadoch, ak živnostník v predmetnom roku dosiahne nízke alebo nulové príjmy, no mesačné preddavky pritom platí – po skončení roka mu v takýchto prípadoch síce zdravotná poisťovňa zašle odvody späť, preplatok však zdaňuje 19%-nou zrážkovou daňou z príjmov.

Odvody platené do Sociálnej poisťovne

Počas prerušenej živnosti sa neplatia. V súčasnosti nemusí živnostník ani iná SZČO doplatiť odvody za mesiace prerušenej živnosti. Rovnako mu po skončení roka na základe definitívnych výsledkov Sociálna poisťovňa nevypočíta odvody za ukončený rok, ktoré je potrebné dorovnať.

Daň z príjmov

Živnostník platí principiálne daň z príjmov zo všetkých svojich príjmov zo živnosti a inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. autorská činnosť, prenájom a pod.), ktoré zinkasoval od 1.1. do 31.12 predmetného roka. Je jedno, či ich dosiahol za 12 mesiacov „neprerušenej“ živnosti alebo za 1 aktívny mesiac, pričom živnosť bola zvyšné mesiace prerušená. Rovnako zdaňuje príjmy, ktoré síce dostal až v období prerušenej živnosti, ale za činnosti, ktoré vykonal resp. vyfakturoval ešte počas aktívnej živnosti.

Daňové priznanie k dani z príjmov teda podáva štandardne po skončení roka v marci či júni, rovnako ako ostatní podnikatelia. Keď však do termínu na podanie daňového priznania živnosť neobnoví, je povinný postupovať ako pri ukončení živnosti a zdaniť aj niektoré doteraz neuhradené vyšlé faktúry prípadne nespotrebované zásoby tovaru a materiálu (všetci živnostníci), prípadne ako daňový výdavok uplatniť doteraz neuhradené vyšlé faktúry a iné záväzky a urobiť ešte niekoľko ďaľších jednorazových úprav (živnostníci uplatňujúci si reálne daňové výdavky).

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Zákon o DPH prikazuje požiadať o zrušenie registrácie za platiteľa DPH (§ 4) v prípade ukončenia podnikateľskej činnosti, prípadne je mu dobrovoľne umožnené o zrušenie požiadať, ak jeho sledovaný obrat klesol za predchádzajúcich 12 po sebe idúcich mesiacoch pod 49 790 EUR. Či je potrebné zrušiť „platiteľstvo DPH“ pri pozastavení živnosti, zo zákona nie je jasné – podľa názoru metodikov Finančnej správy v prípade, ak ide iba o dočasné pozastavenie, zrušiť registráciu nie je potrebné. Živnostník – platiteľ DPH tak každý mesiac aj naďalej podáva výkazy – síce prázdne, ale predsa. Ak by však podnikateľ predsa len požiadal o zrušenie registrácie za platiteľa DPH, bude povinný odviesť výstupnú DPH-čku z nepredaných zásob tovaru a materiálu na sklade, zo zostatkovej ceny odpisovaného hmotného majetku a v niektorých prípadoch aj zo zostatkovej ceny neodpisovaného majetku.

Firmy registrované podľa § 7a (poskytovanie či nákup služieb do a zo zahraničia) sú povinné požiadať o zrušenie registrácie, ak skončia podnikanie. Čiže prerušenie živnosti nezakladá povinnosť rušiť registráciu a rovnako ju teda nie je potrebné po obnovení živnosti zopakovať. No samotná registrácia nič nestojí – ak podnikateľ služby do EÚ nedodáva či nič zo zahraničia nenakupuje, nemusí podávať žiadne výkazy.

Ako pozastaviť živnosť?

Ideálne je využiť jednotné kontaktné miesto, ktoré vo väčšine prípadov živnostníci využívajú aj na založenie živnosti, ako aj na jej definitívne zrušenie: tj buď offline (živnostenský odbor/úrad) resp. online (slovensko.sk). Prípadne využiť služby niektorej zo firiem/portálov, špecializujúcich sa na zakladanie firiem prípadne rovno služby advokáta. Jednotné kontaktné miesto by malo zabezpečiť aj ostatné registračné či „odregistračné“ povinnosti: informovanie Finančnej správy či zdravotnej poisťovne. V praxi sa odporúča si tieto registrácie odkontrolovať pre istotu sám. Sociálnej poisťovni je potrebné pozastavenie oznámiť osobitne.

Predĺženie pozastavenia živnosti: dá sa to?

Dá. V princípe ide o opätovné pozastavenie na ďalšie obdobie, ktoré začína po skončení toho prvého obdobia pozastavenej živnosti.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

36 komentárov

Dobry den prajem pekny den. Pochádzam z tretej krajiny a pracujem v Maďarsku. júla 2023 som dostal slovenský pobytový preukaz a živnosť. Ak budem naďalej pracovať v Maďarsku a budem platiť dane a poistenie dosť na papiere z podnikania, bude nejaký problém? a rezidenčný preukaz, pracovné papiere v Maďarsku sa zrušia? Mám veľké obavy, prosím, pomôžte mi. Ďakujem
obávam sa, že toto nie je téma na diskusiu pod článkom. Ale skôr na sedenie u právnika príp. aj daňového poradcu.
Dobrý den. Mala som pozastavenu zivnost do 10.7.2022. Subezne som bol a a aj som zamestnana vo firme ako konatelka. Na zivnost som zabudla a zabudla som ju znova pozastavit. Akonahle som to zistila tak som ju pozastavila. Od 1.6.2023 je pozastavena. Na zivnost som za cele to obdobie od 10.7.22-1.6.23 nic nevyfakturovala. Zivnost som nevyuzivala. Ako sa prosim vas postupuje v takychto pripadoch?
Bezpečnejšie je podať daňové priznanie k dani z príjmov za skončený rok typ B, v ktorom uvediete všetky svoje príjmy - vrátane tých zo zamestnania/konateľovania. Pozor však na prípadné odvody, možno ste ich za obdobie "pozabudnutia" mali platiť: či už mesačné odvody do SP za 7/22 do 1.6.2023, prípadne mes. preddavky do ZP.
Dobrý deň, mám pozastavenú živnosť od júna 2022 a zabudla som oznámiť sociálnej poisťovni, že mám živnosť pozastavenú. Momentálne mi prišlo platiť sociálne poistenie od októbra, avšak som na materskej dovolenke a živnostník stále pozastavená. Budem musieť sociálne poistenie platiť? Ďakujem za odpoved.
V princípe nie. Len čo najskôr komunikujte so SP, aký je ďalší postup (podanie registračného listu FO atd).
Dobrý deň, pracujem na tpp a popri tom mám živnosť, 30.9.22 končím s prácou na tpp a chcel by som robiť len na živnosť ale rád by som dostal príspevok na podnikanie. Stačí prerušiť živnosť alebo zrušiť ? Potom sa prihlásiť na úrad práce a po akom čase môžem žiadať o príspevok ? Ďakujem za odpoveď
Neurazte sa, ale ono je to skôr opačne: najprv príspevok, potom živnosť :) Úrad práce poskytne dotáciu uchádzačovi na UP, ktorí sa tam nachádza 3 mesiace - podrobné podmienky stanovuje § 49 zákona o službách zamestnanosti.
Prosím vás ukončila som živnosť asi po 7-8 mesiacoch a po niekoľkých mesiacoch som znovu otvorila živnosť a neviem či sa mi ráta od prvej začatéj živnosti alebo nie. Neviem či u ž mam platiť odvody do soc. Poisťovni. Do zdravotnej platím. Prosím poraďte mi. Ďakujem
Zo znenia otázky mi síce nie sú úplne jasné dátumy, no v princípe: ak ste pred ukončením odvody do SP platili a Vaše podnikateľské príjmy za rok 2021 boli vyššie ako 6 798 EUR, tak áno, pokračujete. Viete si to overiť aj v saldokonte SZČO na portáli SP.
Dobry den, ked sa mi automaticky obnovi zivnost po ulynuti doby pozastavenia - som povinny nahlasotovat ze je zivnost akvitna? na socialku a zdravotku? alebo to prebehne automaticky ako na zivnostentskom? Dakujem
V niektorých prípadoch Vám obnovenenie živnosti (a teda prihlášku na ZP) odošle samotný živnostenský úrad, uvedené doporučujem overiť na epobočke príslušnej zdravotnej poisťovne. Sociálka sa o tom síce dozvie (ak ste už predtým boli platiteľom odvodov), no tiež máte povinnosť oznámiť koniec prerušenia na registračnom liste FO.
Dobrý deň, SZČO-platiteľ DPH, by chcela prerušiť od 1.1.2022 podnikanie. Počas prerušenia podnikania musí ukončiť registráciu na DPH alebo môže počas prerušenia podávať nulové výkazy na DPH (viď článok vyššie) a nemusí z odpisovaného majetku vracať DPH. Viete mi, prosím, poskytnúť info, aký je to paragraf alebo kde si to nájdem v zákone? Píšete v článku, že doba prerušenia živnosti je neobmedzená ... to nemusí uviesť dátum opätovného začatia podnikania a na DPH bude stále registrovaná? Alebo som článok nepochopila? Ďakujem
Zrušenie registrácie za platiteľa DPH upravuje § 81 v zákone o DPH - o.i. "(2) Platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2.". Do akej miery tu spadá prerušenie živnosti, zákon neupravuje. Preto som v článku citoval len nezáväzný názor metodikov v zmysle "dočasné pozastavenie" = nemusíte žiadať o zrušenie registrácie; "pravdepodobne trvalé prerušenie" = povinné zrušenie registrácie.
Zdravim, som Sportovehy odbornik (fitness trener) , pozastavil som zivnost, ktoru chcem ale obnovit. Zial mi na urade oznamili ze sa nejedna o klasicku zivnost a nieje mozne ju obnovit skor, ako po uplynuti 3mesacnej lehoty na ktoru bola pozastavena. Je nejaky spôsob ako ju obnovit ? Dakujem
Pravdupovediac neviem sa k tomuto vyjadriť, no možným riešením je živnosť zrušiť a založiť si ju znova, to ide bez limitov.
Dobry deň. Chcem sa spytať, ak mam pozastavenu zivnost a chcem si ju obnovit, budem mat po jej obnoveni zmovu narok na prispevok pre SZČO ktorym v roku 2020 poklesli príjmy?
Doporučujem prejsť si podrobne podmienky a pravidlá konkrétneho príspevku/programu/opatrenia.
Dobrý deň, mám súbeh zamestnania + SZČO. Akú výšku odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovni som povinný platiť. Ďakujem
Odvody do sociálnej poisťovne platíte v závislosti od príjmu a vlastne aj základu dane v daňovom priznaní - bez ohľadu na to, či máte súbeh alebo nie. Zdravotné poistenie funguje inak - podrobnejšie tuto https://www.superfaktura.sk/blog/zivnost-popri-zamestnani-ake-su-rozdiely-ci-vyhody/
Chcem si prerušiť živnosť no kôli pandémii na živnostenskom v RK nikto nie je...ako to mám urobiť....?
Chcem sa spýtať akým spôsobom si môžem pozastaviť živnosť,keď na živnostenskom nikto nie je a OP nemám ,aby sa mi dalo načítať do počítača. Je nejaké telefónne číslo alebo nejaká iná stránka,kde sa dá vyplniť nejaký formulár bez čítačky? Ďakujem
Dobrý deň, telefónne čísla na úrady s odborom živnostenského podnikania sú vypísané na stránke Ministerstva vnútra SR (https://www.minv.sk/?kontakty-na-vsetky-zivnostenske-urady-v-sr). Pokiaľ nemáte elektronický občiansky preukaz (eID) s čítačkou, ktorým by ste si vedeli pozastaviť živnosť cez stránku portálu slovensko.sk, môžete využiť ešte aj služby niektorej z firiem, ktoré sa zaoberajú zakladaním aj rušením živností - tie vedia vybaviť tieto formality za Vás aj keď nedisponujete eID. Prípadne si skúste zavolať na úrad, pod ktorý spadáte, či je nejaká iná možnosť ako pozastavenie Vašej živnosti vybaviť.
Ak máte čítačku a občiansky preukaz s čipom (eID), oznámenie o pozastavení živnosti môžete podať elektronicky cez portál slovensko.sk (viac info:https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_zmena-a-prerusenie-zivnosti#prerusenie) alebo na internete môžete nájsť množstvo firiem, ktoré pozastavenie živnosti za poplatok vybavia za Vás.
Dobrý deň , chcem sa spýtať či sa dá spätne požiadať o príspevok pre SZČO, ktorým v roku 2020 poklesli príjmy ak som od 1.1.2021 pozastavil živnosť ? V prípade, že áno , koľko mesiacov spätne sa da o túto pomoc požiadať . Ďakujem za odpoveď
Dobrý deň, vychádzajúc z informácii uvedených na stránke o prvej pomoci (https://www.pomahameludom.sk/) nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na znovupozastavenie živnosti. Vo februári mi končí trojročné pozastavenie živnosti. Je možné živnosť opätovne pozastaviť hneď na druhý deň po jej znovuobnovení na ďalšie 3 roky? Alebo je potrebné mať ju "aktívnu" určitú dobu? Viem, že mala by byť zmena, že stačí aj na 1 mesiac, ale to má vraj platiť od 1.7.2021. Ďakujem za informácie. S pozdravom
Viete ju znova pozastaviť. No odporúčam popremýšľať nad zrušením - ak ju teda nepotrebujete. Nebudete musieť sledovať dátumy a navyše si ju kedykoľvek môžete založiť znovu.
Prosím Vás o radu . Musel som sa prihlásiť na úrad práce, predným som poberal prispevok za opatrovanie . Ale v v októbri 21. som si urobil oprávnenie na podnikanie športového odbornika . Mal som začať trénovať. Len v tejto pandenickej situácii to padlo . Ako mám postupovať, keď som sa prihlásil na úrad práce, predtým som opatroval matku ktorá zomrela 29 decembra 2020 .Dakujem.
Ak ste evidovaný na úrade práce, podľa mňa nie ste samostatne zárobkovo činnou osobou v tejto chvíli, ale je možné, že Vám vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. I keď to závisí od výšky celkového zdaniteľného príjmu.
Dobrý deň, ako je to s odvodmi do zdravotnej a soc. poisťovne v prípade, že som zabudol na termín (od-do) pozastavenia živnosti, čo bolo v Apríli 2020. Celý rok 2020 som bol zamestnaný v novej práci a tak som v návale práce na pozastavenú živnosť zabudol. Žiadne iné odvody, okrem tých, ktoré za mňa platil zamestnávateľ, som ja neplatil. Príjmy a aj výdavky z podnikateľskej činnosti za rok 2020 boli nulové.
Ak hovoríte o "pauze" v živnostenskom podnikaní, ktorá skončila v priebehu roka 2020 (tj živnosť sa automaticky obnovila k plánovanému dátumu), pričom z podnikania ste nemali žiadne príjmy a zároveň ste boli aj zamestnaný, tak zdravotná poisťovňa nemá z čoho vypočítať prípadný nedoplatok. Jedine že by ste mali platiť preddavky určené v niektorom doterajších ročných zúčtovaniach zdravotného poistenia a tie neplatili, to môže byť problém. Sociálne poistenie: ak ste ho počas aktívnych mesiacov živnosti v r. 2020 mali platiť, bude ho poisťovňa vymáhať; ak ste ho platili nemali, tak je všetko v poriadku.
Dobry den, pisem Vam ako SZCO s pozastavenou zivnostou. V clanku uvadzate, ze: "Po skončení roka však zdravotná poisťovňa vypočíta celkové a definitívne ročné zdravotné odvody na základe čísiel z daňového priznania a po zohľadnení doteraz zaplatených preddavkov vypočíta prípadný jednorazový nedoplatok alebo preplatok." Hned po prerureseni zivnosti (ktore trva doteraz) som sa zamestnala na dohodu a odvody do zdravotnej poistovne za mna plati zamestnavatel. Ja, ako SZCO, si celu dobu pozastavenia zivnosti neplatim odvody ziadne. Chcem sa preto spytat, ci je mozne, ze mi zdravotna poistovna "douctuje" odvody ako SZCO za vsetky mesiace, ktore som ich neplatila (z dovodu prerusenia), hoci mam odvody do zdravotnej poistovne uhradene ako dohodar zamestnavatelom. Dakujem za odpoved.
Doúčtuje ich nie "za mesiace", ale podľa výsledku Vášho podnikania za ukončený rok, tj čísiel, ktoré uvediete v daňovom priznaní k dani z príjmov. Platenie zdravotných odvodov z dohody (tj z pracovného pomeru) a z podnikania sú 2 rozdielne veci, ktoré sa do veľkej miery neovplyvňujú. Akurát počas súbehu "zamestnanie + živnosť" neplatíte mesačné preddavky a zároveň celkové ročné odvody Vám za určitých podmienok môžu vyjsť nižšie. No z podnikania ich predsa len nejaké zaplatíte. Alebo presnejšie: zdravotná poisťovňa Vám ich podľa zákona vypočíta, no zohľadní aj prípadné zaplatené preddavky, ktoré ste zaplatili ako SZČO. Podrobnejšie napr. https://www.superfaktura.sk/blog/zivnost-popri-zamestnani-ake-su-rozdiely-ci-vyhody/
Zdravim ziadost o zastaveni zivnosti v pandemiji
Dobrý deň, z Vašej správy nie je jasné, čo konkrétne Vás zaujíma v súvislosti so žiadosťou o zastavenie živnosti. Skúste otázku položiť ešte raz a presnejšie, prosím.

Pridať komentár